Röster från Rött Sommarforum

laura podemosBILD. Laura Camargo från Podemos på Rött Sommarforum.


Sällan har ett tema för ett sommarläger legat så rätt i tid som när Rött forum höll sommarsamling i de småländska skogarna förra veckan.

Vänstern och makten löd det, och det var vad det handlade om från första dagen till den sista. Föreläsningar, plenardiskussioner, småprat till kvällsmackan, resonemang över frukostgröten, allt var fyllt av samtal kring vad som händer just nu, i Grekland och Spanien och hur vänstern kan använda sina erfarenheter för att förändra styrkeförhållandena. Läs mer

GREKLAND. Bekämpa EU-elitens slavavtal!

Rött Sommarforum antog i samband med forumets Greklandsdag, tisdagen den 21 juli, följande solidaritetsappell för Grekland.

SOLIDARITET MED GREKLAND FOLK

EU-elitens frontalangrepp mot Grekland visar vad borgerligheten i Europa är i stånd till. Trots massarbetslöshet, fattigdom och socialt sönderfall ska det grekiska folket påtvingas mer av samma förkrossande politik.

Syrizaflag Läs mer

GREKLAND. Uttalande från Vänsterplattformen i Syriza

syntagmaBILD. Syntagmatorget i Athen i samband med folkomröstningen 5 juli.


”Att lämna euron är slutligen en väg som leder till konfrontation med mäktiga inhemska och utländska intressen. Därför är den viktigaste faktorn för att ta itu med de svårigheter som kommer att uppstå, att Syriza är fast beslutet att genomföra sitt program och hämta styrka ur folkets stöd.”


ALTERNATIVET TILL ÅTSTRAMNING

Uttalande från Vänsterplattformen i Syriza, framlagt vid Syrizas parlamentsgrupps plenarmöte 10/7 2015. Denna version är något förkortad och kommer från Jacobin Magazine Läs mer

Ett demokratiskt alternativ för ett sjunkande Europa?

intis profilbildNär sovjetiska stridsvagnar rullade in i Budapest 1956 sporrades motståndet av tron på att väst skulle ingripa till försvar för den nyvunna ungerska demokratin (inte minst eftersom CIA-styrda Radio Free Europe lovade ett NATO-ingripande). Precis som ungrarna den gången tvingades erfara Västeuropas bristande tro på de ideal de sade sig representera står nu det grekiska folket inför hela eurozonens fruktan för verklig demokrati. Försvaret av de europeiska värdena har sedan länge lämnat den politiska dagordningen. Läs mer