Brexit skakar EU-eliten

Jordbävningen från Brexit börjar nu skaka den globala kapitalismen, för att inte tala om den härskande EU-klassen. Den kapitalistiska systemkrisen kommer att accelerera. Både den vänster som var för och den som var emot Brexit, måste nu försöka vrida denna utgång ur den nationalistiska högerns händer, till förmån för transeuropeisk kamp mot åtstramningspolitiken.  Läs mer

Polis slår till mot socialister i Venezuela

MS1-600x369Venezuela krisar och liberaler ropar om socialismens misslyckande, men faktum är att mycket av Venezuelas problem delas av hela Latinamerika eftersom landet inte brutit sitt beroende av råvaruexport. Den situation som nu uppstått, där regeringen med hjälp av statsapparaten, tar till allt mer auktoritära metoder för att säkra makten bör alltså ses som ett utslag för oförmågan att bryta med kapitalismen. Den revolutionära organisationen Merea Socialista* gick med i regeringspartiet PSUV när det bildades 2007, men lämnade förra året i protest mot regeringen Maduros allt mer auktoritära politiska inriktning. Nu drabbas också vänstern av regeringens politik. Läs mer

Soligt sommarmöte för politisk förändring

RÖTT SOMMARFORUM Det är något visst med att tillbringa en helg tillsammans med människor som alla strävar i någorlunda samma riktning. Som vill ett annat samhälle och är beredda att arbeta för det. Som drömmer om ett socialt och ekonomiskt jämlikt samhälle präglat av miljö- och klimatmässig hållbarhet. Ett samhälle av, med och för alla. Oavsett hur var och en tänker sig vägen dit.

>> LÄS RESTEN AV ARTIKELN PÅ INTERNATIONALENS HEMSIDA >>

Den stora berättelsen formas av klasskamp

intis profilbildLEDARE Är det inte märkligt hur allmänt vedertagna uppfattningar kan ha så lite att göra med verkligheten? Ta invandringsdebatten,  som har efterfrågats allt högljuddare i tio år, samtidigt som den tagit allt större plats i det offentliga rummet. Ta hotet från den sönderfallande förorten, som ständigt diskuteras i paniskt tonläge och helt fristående från all fakta som presenteras.
Och ta hotet från terrorismen. Det är förstås reellt, även för befolkningen i Europa som i jämförelse med sina syskon i Mellanöstern klarar sig lindrigt undan. Terrorn i form av hotbild att piska upp rädslor med ser helt annorlunda ut än den terror som är reellt existerande. Exempelvis verkar det vara förtvivlat svårt för samhället att se dåd utförda av högerextre­mister som terrorism medan varje rostigt radiotorn som trillar ihop snabbt tas som intäkt för att ISIS eller Putin är i farten. Läs mer

Den första stenen

intis profilbildLEDARE Politiker som inte har någon lösning undviker att möta folket. Det är ett sätt att beskriva den utveckling som skett de senaste årtiondena, där andelen personer som känner, eller befinner sig ett led bort ifrån en folkvald numera är under en procent av befolkningen. När alliansföreträdarna, det vill säga det som kanske är Sveriges blivande regering, besökte Husby förra veckan träffade de inte en själ som faktiskt bor i området. Syftet var inte att träffa Husbyborna för att diskutera hur de upplever och vill ta tag i de problem som faktiskt finns i en av Stockholms fattigaste stadsdelar. Läs mer