Rött Forum 2015

Utvalda

Gå till ▶ Rött Forums hemsida

rött forum fb omslagsbildHur bryter vi oss ur kapitalismens grepp och skapar jobb och jämlik välfärd åt alla?
Hur slår vi tillbaka rasism, sexism och fascism och återupprustar en demokratisk och kämpande arbetarrörelse?
Hur möter vi klimatkris och krig?

Det är frågor som kommer att diskuteras när Socialistiska Partiet och ABF den sista helgen i januari anordnar ett öppet rött forum i Stockholm med rådslag om vänsterns framtid och uppgifter.

Arbetarrörelse- och vänsteraktivister, antirasister, feminister och klimatkämpar välkomnas att dela med sig av sina erfarenheter och bidra till utvecklingen av en kämpande bred vänsterrörelse som kan blockera rasismen och bana vägar ut ur kapitalismens återvändsgränder. Till forumet inbjuds internationella vänsterröster från Spanien, Grekland, Ryssland med flera att bidra med sina lärdomar.

Som underlag för rådslaget publicerar Socialistiska Partiet och andra utkast till ställningstaganden att diskutera inför forumet. Utkasten och debatten kommer att publiceras i veckotidningen Internationalen, på sociala forum och på vår hemsida.

Vår förhoppning är att på detta sätt bidra till en gemensam plattform för alla radikala vänsterkrafter att skapa ökad klarhet om våra uppgifter och ingjuta ny kraft i kampen för demokratiska socialistiska lösningar på dagens kapitalistiska skövling av människor, samhällen och miljö.

Texterna som kommer ligga till grund för forumet publiceras under december och vi ser gärna att de kommenteras och diskuteras här på hemsidan.

Anmäl dig på Facebook-eventet: Rött Forum 2015 

Läs också på Rött Forums hemsida.

I rörelsen ligger räddningen

rött forum fb omslagsbildI ett samhälle där vänstern famlar medan den nationalistiska högern är på frammarsch finns det ett skriande behov av att hitta ett projekt som enar. Vänsterdebattören Malcom Kyeyune (Power & Politics) har lyft fram nationalisternas förmåga att samlas kring gemenskapskänslor. Men är all form av gemenskap verkligen besläktade – eller ens eftersträvansvärda? Johannes Jensen resonerar kring begreppet. Läs mer

Feminism utan kapitalism

rf ämne banners24Texten är en av flera som kommer ligga till grund för Rött Forum 30-31 januari.

”Feminism utan socialism!” Det var ett slagord från Folkpartiet i fjolårets val. Orden utgör ett exempel på hur borgerligheten försöker göra feminism ofarlig eller till och med till en del av den nyliberala offensiven. Samtidigt har en ung generation av radikala vänsterinriktade feminister mobiliserat sig och till och med bildat eget politiskt parti, Feministiskt initiativ, för att driva på och inte låta behovet av en omvälvning av samhället på feministisk grund dränkas av andra perspektiv. Det är en strävan socialister välkomnar och ser som bundsförvant i kampen för arbetarklassens och alla undertrycktas frigörelse från förtryck och underordning.
Läs mer

Fredskamp

rf ämne banners fredskamp2Texten är en av flera som kommer ligga till grund för Rött Forum 30-31 januari.

Efter Sovjetunionens upplösning 1991 gick också Warszawapakten i graven. Det naturliga då hade varit att dess militära motpart, Nato, också upplösts. Utvecklingen gick dock i en helt annan bana och organisationen antog en än mer betydelsefull roll. Man utvidgade sig österut och integrerade de tidigare sovjetiska satellitstaterna och de baltiska staterna i sin organisation. Idag består Nato av 28 medlemsländer. Dessutom har det skapats ett organ av formellt icke-anslutna stater, det så kallade Partnerskap för fred (PFF). PFF bildades 1994 och samarbetar således nära med Nato. PFF har idag 21 medlemsländer. Lagom till femtioårsjubileét 1999 ändrade därefter Nato i sin stadga. Från att tidigare inte fått föra krig utanför sina medlemsstaters gränser tillerkände man sig nu rätten att utföra militära operationer över hela vår jord. Efter det har Nato varit stridande part i Jugoslavien och Afghanistan. Nato tjänar efter det kalla krigets slut i rollen som västimperialismens militära spjutspets.
Läs mer

Upptaktsmöte i Göteborg inför Rött Forum

rött forum fb omslagsbildSocialistiska Partiet i Göteborg bjuder in till ett upptaktsmöte inför Rött Forum i Stockholm 30-31 januari. Alla med hjärtat till vänster är välkomna att deltaga och bidra i diskussionen om vänsterns framtid och uppgifter. Erfarenheterna och diskussionerna från vårt möte i Göteborg tar vi med oss till det stundande Rött Forum i Stockholm. Fika serveras.

Välkomna!

Tid och plats: 18 januari kl. 12:00 Pölgatan 5 (Kulturreservatet Gathenhielm i Majorna)
Facebook-eventet:Upptaktsmöte i Göteborg inför Rött Forum
Kontakt: gbg@socialistiskapartiet.se eller 0720 283 363

Rött Forum hemsida 
Rött Forum Facebook

Ensam tjej i klassen – om könsmakt, kapitalism och patriarkatets rötter

frankrike2010Har arbetarklassens män något att vinna på att förtrycket av kvinnor upphör – eller bromsar de i själva verket frigörelsen? Är klassammanhållning viktigare än arbetet mot könsdiskriminering – eller går klasskamp och kvinnokamp hand i hand? Det är en gammal och svår tvistefråga inom den radikala vänstern och arbetarrörelsen som Malin B. här tar sig an. Hon gör det genom att grundligt utforska det komplicerade förhållandet mellan klassförtryck och könsförtryck – och mellan marxism och feminism – och går på jakt efter rötterna till patriarkatet. Läs mer