Uttalande om kuppen från Fjärde Internationalens turkiska sektion

Against the Military and Erdoğan’s Coups Let’s Organize the Democratic Front and Build Class Politics

We have witnessed a coup process second by second on 15th July evening with all its uncertainties, hesitations, countermoves of opposing sides and ferocities. This bloody night, which will be remembered with the clashes between the soldiers and the police, occupations in the media channels, images of massacred civilians and lynched soldiers and bombing of the National Assembly as a peak point, appear as one of the last scenes of the power struggle between the old partners inside the state that AKP and Gülen congregation built in cooperation. Läs mer

Maktens medlöpare: Resursstarka men utsiktslösa

intis profilbildLEDARE Vill man hårdra betydelsen av en politisk gärning finns det egentligen bara två positioner att inta; antingen är du en del av lösningen eller en del av problemet. Detta gäller inte minst när klimatkrisen, den mest definitiva av alla ödesfrågor, kastar sin mörka skugga över när sagt all dagspolitik. För de allra flesta människor presenterar sig inte möjligheten att göra någon betydande påverkan på vårt gemensamma öde. Miljöpartiets ledning fick den möjligheten, i knät tycks det, för de hade nog helst sluppit ta ställning i något som skulle kunna bli verkligt historiskt betydelsefullt. Läs mer

Varken Bryssel eller London, men ett annat Europa!

brexit_ALEDARE Så hur skall nu vänstern spela korten? På hoppet om ett annat Europa i ett inifrån reformerat EU, eller ett återupprättat välfärdsprojekt i en nationalstat som brutit sig loss från Trojkans diktat. Brexit delar den brittiska vänstern i två läger. Å ena sidan utträdesanhängarna, däribland Socialist Worker’s Party och Socialist Party, som förespråkat ett ”lexit” (left exit) med argumenten att ingen progressiv utveckling kan ske inom ramarna för EU – och som framförallt ser utträdet som ett enormt förödande slag mot det politiska och ekonomiska etablissemang som drivit landet mot elände. Å andra sidan ”remain-vänstern” formerade kring Another Europe is Possible-kampanjen, dit Fjärde Internationalens brittiska sektion Socialist Resistance kunde räknas – om än som en kritisk röst – och där Brexithögerns rasistiska, gammelnationalistiska politiska program ses som det huvudsakliga hotet. Läs mer

Brexit skakar EU-eliten

UTTALANDE Jordbävningen från Brexit börjar nu skaka den globala kapitalismen, för att inte tala om den härskande EU-klassen. Den kapitalistiska systemkrisen kommer att accelerera. Både den vänster som var för och den som var emot Brexit, måste nu försöka vrida denna utgång ur den nationalistiska högerns händer, till förmån för transeuropeisk kamp mot åtstramningspolitiken.  Läs mer