Grekland tar strid mot EU-eliten

OXI Grekland syntagmaGrekland blir beljuget och fruktansvärt illa behandlat för att Trojkan vill knäcka varje försök till frigörelse från den förhärskande orättvisa nedskärnings-politiken i EU. Men med ett kraftfullt NEJ i folkomröstningen utmanar grekerna den rådande oordningen. Inget folk kan i längden stå ut med att bli förnedrat så som grekerna har blivit.

Det som hände var att de internationella långivarna ville diktera villkoren för det grekiska folkets liv. Man gick inte med på att Grekland skulle få betala sina skulder genom högre skatter på grekiska förmögenheter. Istället krävde man att återbetalningen skulle ske genom att de fattigaste grekerna skulle betala genom höjd moms på baslivsmedel och sänkta pensioner.

Nyligen kom också IMF:s rapport som visar att den förda politiken mot Grekland bara leder till katastrof för landet. Nedskärningspolitiken leder till att Greklands ekonomi krymper och att skuldernas andel bara växer. Vanligt folk utarmas allt mer, medan de rika grekerna flyr.

EU:s politiska etablissemang visar noll förståelse för invånarnas elände. Förr pratades om EU:s ”sociala dimension”, nu är det helt finansmarknadernas intressen som styr. Nu måste Grekland få stöd från Europas vänsterpartier som måste våga säga emot en EU-elit som fått styra och härja fritt alldeles för länge.

Ronny Åkerberg
Röda Malmö

GREKLAND. OXI i valet trots att kommunisterna svek

syriza”Rena grekiskan” är ett gammalt uttryck som vi använder om någonting som vi uppfattar som helt obegripligt. Det finns även i andra språkområden i Europa. Exempelvis ”It`s all greek to me”; ”It`s pure greek”. Bakgrunden är givetvis att vi uppfattar språket som svårbegripligt och främmande för våra öron. Grekiskan och då i synnerhet den klassiska grekiskan är ett mer arkaiskt eller ursprungligt indoeuropeiskt språk än de stora språkfamiljerna i Europa.

Men, natten till den 6:e juli, lärde sig ändå en hel del svenskar åtminstone ett enda ord på grekiska. Ett nej heter ”Oxi”!

Det gjorde också Europas ekonomiska och politiska eliter. Folkomröstningen i Grekland blev en svidande förlust för EU, ECB och IMF och därför i grunden inte bara ett nederlag utan också en ren förnedring av finansvärlden och deras politiska hantlangare, alltifrån Anders Borg, Stefan Löfvén över till Angela Merkel och Francois Hollande. Europas hela massmediaindustri, alla stora TV-kanaler och tidningsdrakar med sina miljardresurser, räckte inte till för att ta kål på det grekiska folkets vrede – och dess värdighet. Trojkan eller ”institutionerna” som den vill kallas och de som står bakom den är också väl medvetna om att även många av dem som röstade ja är oerhört förbittrade på den ekonomiska tortyr som så länge plågat landet. Läs mer

Podemos om folkomröstningen i Grekland

Med tanke på situationens enorma allvar i Grekland till följd av Eurogruppens avbrytande förhandlingar vill Podemos meddela följande:

1. I måndags lade den grekiska regeringen fram ett förslag till Eurogruppen som innehöll stora eftergifter och som togs emot samstämmigt som förnuftiga och framkomliga. De internationella långivarna, under ledning av IMF, har inte gått med på att Grekland ska få betala sina skulder genom högre skatter på stora grekiska förmögenheter, såsom Syrizaregeringen har föreslagit. IMF och dess kompanjoner har istället krävt att den grekiska regeringen ska betala sina skulder genom att höja momsen på baslivsmedel och genom att sänka pensioner. Trojkan kräver återbetalning, men bara om den betalas med pengar från de fattigaste grekiska familjer. Istället för en omstrukturering av skulden och en investeringsplan för att återuppliva ekonomin, vill de fortsätta att sänka lönerna och höja priset på elektricitet för familjer. I ett försök att bevisa att det inte finns något alternativ till åtstramning, vill fordringsägarna ålägga Grekland samma åtgärder som har lett landet till en katastrof. Att fortsätta strypa den grekiska ekonomin är just vad man inte ska göra om man vill förhindra kvävning. Läs mer

Fjärde Internationalen: Nej till trojkans diktat, solidaritet med det grekiska folket.

Uttalande av Fjärde Internationalens sekretariats byrå den 29 juni 2015

Alexis Tsipras utlysning av folkomröstningen den 5 juli, där väljarna uppmanas att avvisa trojkans förslag till överenskommelse, är goda nyheter för det grekiska folket och för alla de i Europa som kämpar mot åtstramningspolitiken. Vi hoppas att det kommer ett kraftfullt ”nej” från vallokalerna till det europeiska diktatet. Läs mer

SP: Allt stöd till Ship to Gaza – svenska regeringen måste ta sitt ansvar!

ship to gazaÄnnu en gång har den israeliska staten visar sitt förakt för folkrätten när de på internationellt vatten med våld bordat och kapat Ship to Gazas skepp Marianne på väg till det ockuperade Gaza med förnödenheter.

Socialistiska Partiet fördömer kraftfullt Israels aktion och ger vårt fulla stöd åt Ship to Gazas krav på att upp bakom kravet på att omedelbart återlämna Marianne, frige dess besättning och låta dem fortsätta sin färd till Gaza. Vi kräver att den svenska regeringen omedelbart vidta åtgärder för att sätta press på Israel att genomföra dessa krav.

Socialistiska Partiet
Verkställande Utskottet
29 juni 2015

Ett grekiskt drama där slutet ännu inte är skrivet

Intis ledare ruta för SP-hemsida 26 juni 2015Det fanns aldrig utrymme för några förhandlingar. Trojkans mål har legat fast från start; total underkastelse är enda vägen för Grekland.

Låt oss först och främst vara på det klara med att det inte finns några moraliska perspektiv som förklarar den politiska rävsax som Grekland befinner sig i. Skuldkommissionen som grundligt utrett hur den grekiska skuldkrisen utvecklat sig visar med all tydlighet att Greklands ekonomiska situation, trots korruption och klientelism, vid finanskrisens start 2008 inte skilde sig nämnvärt från krisdrabbade länder som Irland, Spanien och USA. Det var först när bankerna skulle räddas från kollaps som den offentliga skuldsättningen exploderade. Från IMF-håll har desinformation och politisk vinkling av skuldkrisen varit en aktiv strategi från start. Läs mer