Internationellt socialistiskt sommarläger 2015

internationellt sommarläger 2015Den 26 juli – 1 augusti kommer mängder med unga socialistiska revolutionärer att mötas i Belgien för socialistiskt sommarläger.

Lägret, som är det 32:e i ordningen, arrangeras av ungdomar i Fjärde Internationalen, och till lägret kommer alltid ett brett spektra av unga socialister från företrädesvis Europa. Det är en unik möjlighet att träffa och lära känna klimatkämpar, feminister och socialister. Nordiska deltagare kommer samlas i Köpenhamn för gemensam bussresa till Belgien. Lägeravgift (camping och mat ingår) och resa beräknas kosta drygt 2 000 kronor.

Du som är intresserad av att åka kan redan nu kontakta info@socialistiskapartiet.se.

GÖTEBORG. Manifestation för Syriza

gbggreklandDemo2Den 15 februari hölls en solidaritetsmanifestation i Göteborg för Syriza. Tal hölls av Socialistiska Partiets Anders Svensson och Gustav Bertilsson om den historiska bakgrunden till den grekiska krisen, vikten av att stödja Syriza och vad man kunde göra för att stödja dem. Manifestationen var en av många över Europa och hade den kommande Blockupy-protesten i Frankfurt i fokus. Denna protest som tar sin form av en blockad på självaste galainvigningen av den byggnad som ska utgöra Europeiska Centralbankens nya huvudkvarter framöver. Denna protest har blivit extra relevant i och med Syriza pågående hårda förhandlingar med ECB. Uppslutningen var som väntat blygsam men ändå lovande. Flera i Göteborg bosatta grekiska Syriza-sympatisörer slöt upp.

Utan politisk praktik är vänstern dömd att misslyckas

intis profilbildNär Greklands nuvarande finansminister Yanis Varoufakis i en intervju fick frågan om hur det innan den politiska karriären var att verka som marxist på de ekonomiska institutionerna, svarade han att det mest demoraliserande inte var att motbevisa högerekonomerna utan att den nyliberala hegemonin numera är så stark att högern inte ens bryr sig om huruvida den har fel. Tro är nämligen omöjlig att motbevisa. En liknande utveckling genomgår den rasistiska opinionen i Sverige just nu. Läs mer

I tider av reaktionär terror – allt stöd till socialister!

sp-loggaÅterigen har terrorhandlingar från reaktionära islamister kostat människoliv i norra Europa. Återigen har provokationer riktade mot islam blivit fokus för djupt förhatliga dåd och återigen kommer reaktionära krafter att utnyttja dåden för att ytterligare slita sönder samhället på etnisk, religiös och rasistisk grund. Våldsdåd som dessa måste fördömas förbehållslöst, särskilt när det med antisemitiska förtecken riktas mot fredliga religionsutövare.

De som främst tjänar på den ökade polariseringen som sker i terrorns fotspår är de högerextrema grupper; fascistiska såväl som islamistiska, vars luft är hat och vars metoder är naken våldsutövning. Men även de, numera etablerade, parlamentariska rasisterna får chansen att vrida debatten ur vänsterns händer och lägga en kvävande främlingsfientlig filt över det offentliga samtalet. I tider som dessa, när vi behöver förena den breda arbetarklassen för att hitta verkliga lösningar på samtidens många kriser, är detta det största av alla hot. Därför måste socialistiska partier – såsom danska Enhetslisten – vilka ser till och kämpar för alla arbetandes intressen, oavsett etnicitet, få allt vårt stöd.

Socialistiska Partiet
Verkställande Utskottet
18 februari 2015