Antibolsjevism och judehat

radikala nätverket Lund 7 nov 2014Radikala Nätverket vid Historiska institutionen, Lunds universitet inbjuder till en öppen föreläsning:

Fredag 7 november 14:15-16:00, sal B129
LUX-huset, Helgonavägen 3, Lund

Var den ryska bolsjevikrevolutionen uttryck för ett judiskt maktövertagande, ja rentav en världskonspiration? Föreställningen om bolsjevismens judiskhet var stark inom den ryska och tyska kontrarevolutionen i kölvattnet av första världskriget och blev till den framväxande nazismens credo. Men idén var också starkt företrädd inom ledande kretsar i väst under de första efterkrigsåren. Håkan Blomqvist, Samtidshistoriska institutet på Södertörns högskola, har studerat hur de antisemitiska tolkningarna av bolsjevismens karaktär slog igenom i svensk offentlighet under perioden. I fjol publicerades studien i boken ”Myten om judebolsjevismen – antisemitism och kontrarevolution”.

”Radikala nätverket” är en plattform för forskare intresserade av politisk radikalism i det förflutna och idag. Med ”radikal” menar vi alla grupper som försökt att revolutionera hegemoniska sociala och politiska institutioner, vare sig de har befunnit sig till höger eller till vänster på den politiska skalan, eller har verkat för förändring med våldsamma eller icke våldsamma medel.

Radikala nätverket arrangerar runt fyra seminarier per termin.

Facebook-event:
Antibolsjevism och judehat
facebook_icon

Inga fler Kristallnätter!

kristalnatten gbg 2014 nätet9-novemberkommittén i Göteborg anordnar en manifestation till minne av Kristallnatten. Socialistiska Partiet är en av de många organisationer som ingår i nätverket.

Tidsschema
15.45 Samling Götaplatsen
16.00 Fackeltåg avgår mot Bastionsplatsen där minnesstunden äger rum
17.00 Bastionsplatsen tal och appelltal
18:00 Minnesceremoni Synagogan

Genom appelltal på Bastionsplatsen vill nätverket uppmärksamma de grupper som blev drabbade av förintelsen: judar, romer, resande, personer med funktionsvariationer, hbtq personer, samt fackligt organiserade. Läs mer

En socialistisk analys av regeringens budget

Stefan Löfven hävdar att de rödgrönas första budget innebär ”ett paradigmskifte, framförallt för jobben”. Magdalena Anderssons ”nådiga lunta” ska alltså förstås som en dramatisk förändring av en hel struktur, ett helt system. Vi ska fås att tro att vi välsignats med riktigt radikala strukturreformer, ett verkligt systemskifte eller en ”revolution”, vilket är så begreppet tolkas i fysikens vetenskapshistoriska värld där det har sitt ursprung.
Läs mer

Toppstyre och dubbla lojaliteter kväver Socialdemokratin

juholtSveriges mest leninistiska parti kallades det Socialdemokratiska arbetarepartiet av ETC:s Johan Ehrenberg för ett drygt årtionde sedan. Han åsyftade med detta de extremt hierarkiska och odemokratiska partistrukturerna – idag kanske den allra sista återstoden av det en gång så samhällsdanande projektet. Det är ironiskt hur ett partis sämsta sidor kan överleva all ”förnyelse”.
De avslöjanden som socialdemokratins enfant terrible, Daniel Suhonen, gjort om störtandet av Håkan Juholt är en sedelärande berättelse. Det är en studie i hur en människa isoleras och besegras, men framförallt i hur det socialdemokratiska toppskiktet är så fjärmat från partiet att det till slut börjat sväva helt fritt, med egen agenda och – i bästa fall – oklara lojaliteter.
Av allt att döma höll sig Stefan Löfven utanför kuppen, men hans tal om att inte känna till några fraktioner eller interna splittringar är helt klart spel för gallerierna. Det finns en välorganiserad högerfalang och det finns en vänster. Men där vänstersossarna hålls på mattan av lojalitet mot partiet skyr partihögern inga medel i ambitionen att göra kapitalets intressen till SAP:s. Läs mer

Välfärdskamp och antirasism hör ihop

hjärta antirasismDEBATT. Hur ska Sverigedemokraternas framgångar förstås och bemötas? Den frågan diskuterades vid Socialistiska Partiets styrelsemöte i Göteborg. Följande text utgör ett bidrag från styrelsen till vänsterns försök att orientera sig i frågan och utveckla sin strategi. Det rör sig alltså inte om en resolution utan om just ett diskussionsinlägg för dialog om framtiden.

Läs mer på Internationalens hemsida: Välfärdskamp och antirasism hör ihop

Internationalen får höjt presstöd!

PRESSTÖD INTIS

Vi har av Tidningsstatistik blivit godkända för 2009 ex under 2014. Det innebär att vi nästa år får 600.000:- mer i presstöd. Pengar som är ett mycket glädjande tillskott och som innebär att vi nu kommer kunna göra en ännu bättre tidning. Vi vill tacka alla som gjort detta möjligt!

För ett år sedan beslöt vi att öka Internationalens upplaga från 1500 till 2000. Vi förstod att det skulle kosta en hel del under året, för att betala ökade tryckkostnader, distributionskostnader och till viss del ökade personalkostnader.

Det har tärt på vår ekonomi. Vi har idag ej pengar till att klara de löpande utgifterna till vi får det nya presstödet och behöver låna upp minst 100.000:- till för att klara årets sista månader.

Vi har hittills lyckats få lån av privatpersoner på 80.000:- och vi har en insamling som än slå länge samlat in 125 000:-. Nu vill vi att du ställer dig frågan: Har jag råd att skänka en hundring till tidningen? Kan jag låna ut fem eller tio tusen? Hjälp oss fira presstödet och hjälp till i sista rycket att stärka en radikal socialistisk veckotidning!

Vill du ge ett bidrag, sätt in en slant på 678272-6. Vill du låna ut pengar, sätt in på samma belopp men maila bosse@internationalen.se och ge dina uppgifter. Du kan också ringa Bosse på 070-3212592. Tipsa om tidningen till vänner och bekanta, eller varför inte ge bort en prenumeration?