1 maj med Socialistiska Partiet

1 maj 2015 affisch SLUTVERSION1 maj samlas socialister över hela världen. Vi gör det med tyngdpunkt på olika frågor, och med olika erfarenheter i ryggen, men vi förenas i kampen för de socialistiska ideal som i generationer samlat miljoner och åter miljoner att ta kamp mot ett samhällssystem som står i vägen för hela mänsklighetens frigörelse från förtryck, främlingskap och splittring.

> ANMÄL DIG PÅ FACEBOOK: 1 maj med Socialistiska Partiet <

Socialistiska Partiet kommer att demonstrera på olika platser i landet, och tillsammans med olika organisationer. Det här året med fokus på bankernas makt, för att lyfta kravet på ekonomisk demokrati och i solidaritet med det grekiska folket som försöker bryta sig loss från en ekonomisk kris de inte skapat.

Vi ses här på 1 maj:
Läs mer

Öppna Gaza – Palestinas hamn!

Efter åtta år av blockad och flera fullskaliga militära överfall är förödelsen i Gaza enorm och livet mycket hårt. Friheten, framtiden och själva hoppet är satta i blockad. Människor i Gaza måste få leva, resa, handla och exportera.

Socialistiska Partiet ställer sig bakom Ship to Gazas kampanj där de seglar för att återupprätta internationell rätt och mänskliga rättigheter i Östra Medelhavet! På så sätt kräver vi att blockaden av Gaza hävs och att den svenska regeringen agerar för att det palestinska samhället inte längre ska hållas på knä av ockupation och blockad.

ship to gazaFör att stödja Ship to Gazas verksamhet har Socialistiska Partiet idag överfört 2 000 kronor till Ship to Gazas postgiro 46359-6. Skänk en slant du också!

Ship to Gaza hemsida

Sjöstedt mötte Socialistiska Partiet

I Rött Forums anda av vänsterenhet möttes häromveckan företrädare för Vänsterpartiet och Socialistiska Partiet till diskussion om möjligheter till ökat samarbete. Det var Vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt och partisekreterare Aron Etzler som träffade två representanter från Socialistiska Partiets styrelse. Samtalet rörde erfarenheterna från den nya vänstern i framförallt Grekland och Spanien och möjligheterna att stärka och bredda den svenska vänstern. I lördags diskuterade SPs styrelse träffen, välkomnade initiativet och tackade för det kamratliga och givande mötet.

”Utan att vara överens om allt vad gäller dagspolitik och långsiktiga perspektiv”, skriver SP-styrelsen i ett svarsbrev ”är vi övertygade om att vi har gemensamt ansvar och en gemensam uppgift att bygga en bred och pluralistisk vänsterrörelse”. Socialistiska Partiet hoppas, menade styrelsen, på ett fördjupat samarbete – centralt och lokalt – kring rörelsearbete, facklig verksamhet, studier och diskussion om ideologi, politiska perspektiv och dagens utmaningar. Och avslutade med orden: ”I kamratlig gemensam strävan ska vi bygga upp den nya vänster som kan bryta högerpolitikens grepp och bidra till att göra en annan värld möjlig”.

Se Jonas Sjöstedts tal på Rött Forum tidigare i år:

Oseriös ryktesspridning i Aftonbladet om ukrainska socialister

För närvarande ligger Veckotidningen Internationalens hemsida nere till följd av ett antal attacker på den. Vi vet inte varför attackerna skett – vi brukar inte ha den här typen av problem – men kan konstatera att de sammanfaller med gårdagskvällens publicering av en artikel om Borotba och Aftonbladet. En artikel som fick stor spridning.
Vi jobbar på att lösa problemen och vara tillbaka så fort som möjligt. Till dess kan ni läsa artikeln i fråga här som PDF.

Oseriös ryktesspridning i Aftonbladet om ukrainska socialister