Rött Forum 2015

Utvalda

rött forum fb omslagsbild Hur bryter vi oss ur kapitalismens grepp och skapar jobb och jämlik välfärd åt alla?
Hur slår vi tillbaka rasism, sexism och fascism och återupprustar en demokratisk och kämpande arbetarrörelse?
Hur möter vi klimatkris och krig?

Det är frågor som kommer att diskuteras när Socialistiska Partiet och ABF den sista helgen i januari anordnar ett öppet rött forum i Stockholm med rådslag om vänsterns framtid och uppgifter.

Arbetarrörelse- och vänsteraktivister, antirasister, feminister och klimatkämpar välkomnas att dela med sig av sina erfarenheter och bidra till utvecklingen av en kämpande bred vänsterrörelse som kan blockera rasismen och bana vägar ut ur kapitalismens återvändsgränder. Till forumet inbjuds internationella vänsterröster från Spanien, Grekland, Ryssland med flera att bidra med sina lärdomar.

Som underlag för rådslaget publicerar Socialistiska Partiet och andra utkast till ställningstaganden att diskutera inför forumet. Utkasten och debatten kommer att publiceras i veckotidningen Internationalen, på sociala forum och på vår hemsida.

Vår förhoppning är att på detta sätt bidra till en gemensam plattform för alla radikala vänsterkrafter att skapa ökad klarhet om våra uppgifter och ingjuta ny kraft i kampen för demokratiska socialistiska lösningar på dagens kapitalistiska skövling av människor, samhällen och miljö.

Texterna som kommer ligga till grund för forumet publiceras under december och vi ser gärna att de kommenteras och diskuteras här på hemsidan.

Anmäl dig på Facebook-eventet: Rött Forum 2015 

Klimatet är inget särintresse

intis profilbildLEDARE. Samtidens situation påminner inte så lite om en lök. Lager på lager av kriser och motsättningar, som svider i ögonen på alla inblandade. Det yttersta lagret är den parlamentariska krisen – en kris i förvaltningen av det borgerliga samhället och den liberala demokratin; klistret i ett söndertrasat samhälle. Den parlamentariska krisen är medialt tacksam och lätt att analysera och belysa. I vardagen tillåts den dominera allt, trots att dess effekter i sammanhanget är relativt marginella. Under ytan väntar lager på lager av kriser, mer svårfångade och genomgripande ju mer djupgående de är. I mitten, längst därinne, ligger den mest avgörande, men också mest svårgripbara krisen. Ständigt pågående och hittills obesegrad är klimatkrisen. Läs mer

Nytt nummer av tidskriften Tidsignal

tidsignal 12Nu har den radikala tidskriften Tidsignal kommit med sitt tolfte nummer, som har temat ”Om krig och fred”. Delar ur innehållet:

Johan Ehrenberg: Att leva i krigspropagandans tid
Kjell Östberg: 200 år av fred och oberoende – varför firar ingen?
Andreas Malm: Två kvinnor som visade hur kapitalet behöver kriget
Håkan Blomqvist: Från ”inte en man – inte ett öre” till höjd soldatlön
Åke Eriksson: Vänsterns väg till pansarfeminismen
Vilhelm Moberg: Det stora sveket
Lars Henriksson: Så var det första maj 1914
Ture Nerman: Den vackraste visan om kärleken
Ilja Budrajtskis: Hoppet i en hopplös situation
Dan Andersson: Torpedsång

Tidsignal kan köpas på Söderbokhandeln på Götgatan 37 i Stockholm.
Vill du ha den hemskickad sätter du in 80 kronor på pg 30 35 44 – 1.
Skriv Ts 12 och glöm inte namn och adress!

Gemensam front mot rasism och fascism

rött forum fb omslagsbildTexten är en av flera som kommer ligga till grund för Rött Forum 30-31 januari.

Som man skördar får man så. Sverigedemokraternas stryptag på svensk politik är ingen blixt från klar himmel. Ökande klyftor, massarbetslöshet och raserade välfärdssystem har sitt pris. I en kapitalistisk världsordning som bygger på ojämlikhet och exploatering av billig arbetskraft har nyliberalismen skärpt konkurrensen mellan människor. Främlingsfientliga och nationalistiska krafter utnyttjar otryggheten och rasistiska föreställningar när miljoner samtidigt drivs från sina av hem av krig, fattigdom och klimatförstöring. Läs mer

Samling vänsterut!

intis profilbildLEDARE. Låt oss tala klarspråk. Det var med gemensamma krafter som Alliansen och Sverigedemokraterna fällde regeringens budgetförslag – och därmed i praktiken regeringen. Inte ens de marginella förbättringar för vårdbehövande, skolelever, pensionärer och våldsutsatta kvinnor som förslaget innehöll kunde passera den blåbruna rörans tröskel. Alliansens avsky mot gemensam välfärd, tillsammans med Sverigedemokraternas hat mot invandring, är den politiska kombination som i detta nu förändrar svenskt politiskt liv. På lokal nivå förespråkar kristdemokrater, centerpartister och moderater helt öppet uppgörelser med Sverigedemokraterna. Vi vet nu säkert var borgaralliansen står och vad den är beredd till. Läs mer

Motstånd och organisering på jobbet

rött forum fb omslagsbildTexten kommer ligga till grund för Rött Forum 30-31 januari.

På arbetsplatserna är motsättningen mellan arbete och kapital som mest konkret, där finns arbetande människor samlade och där finns förutsättningar att skapa enhet kring gemensamma intressen och i praktiken uppleva den styrka som finns i kollektivet.

Sedan lång tid har maktförhållandena dock förändrats till företagens fördel. Det kollektiva självförtroendet har försvagats av avregleringar, företagsstyrd globalisering och försämrade lagar. Avgörande har varit att arbetslösheten snabbt steg under 90-talskrisen och tilläts ligga kvar genom medveten politik för lönesänkningar. I ett slag försvann till exempel i princip de ”vilda” strejkerna, som, trots att de varit olagliga, kunnat användas lokalt om än bara som hot. Samtidigt försämrades A-kassan som, tillsammans med strejkkassan, är fackens grundpelare. De som har jobb har fått mer genom skattesänkningar än avtalade lönehöjningar, syftet har varit att sänka lönekostnaden, splittra mellan dem som har jobb och arbetslösa och invagga oss i tron att facklig kamp inte behövs. Läs mer

KLIMATET. Innan det är för sent!

rött forum fb omslagsbildTexten kommer ligga till grund för Rött Forum 30-31 januari.

Kapitalet vill inte. Politikerna förmår inte.
Nu måste klimatrörelsen ta ledningen!

Det står nu klart att kapitalismen är oförmögen att bromsa rusningen mot de katastrofala klimatförändringarnas stup. Sedan vetenskapen om den globala uppvärmningen lades på bordet och FN:s förhandlingsprocess inleddes har världens koldioxidutsläpp inte sänkts, inte stabiliserats, inte ens ökat långsammare: de har accelererat, från en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 1 % under 1990-talet till 3 % sedan millennieskiftet – en tredubbling av takten. Efter två decennier av negativa resultat är de dominerande strategierna för att lösa klimatfrågan djupt misskrediterade. Handel med utsläppsrätter, flexibla mekanismer, klimatkompensation, förlitan på näringslivets egna initiativ, appeller om koldioxidsnål konsumtion, årliga FN-förhandlingar om överenskommelser om att börja förhandla om nya överenskommelser: allt har har varit halvmesyrer som mest tagit hänsyn til marknadskrafterna än att kraftfullt och varaktigt minska utsläppen av växthusgaser. Läs mer