Makt i rörelse – för klimaträttvisa och gemensam välfärd.

Titel: Makt i rörelse – för klimaträttvisa och gemensam välfärd.
Plats: ABF Stockholm / Stockholm
Kategori: Stockholm
Datum: 20.03.2010
Tid: 12.00 – 17.00
Information:

”Folkrörelsemöte: Makt i rörelse – för klimaträttvisa och gemensam välfärd”

Tid: Lördagen den 20 mars, kl 12-17
Plats: ABF Stockholm, Sveavägen 41

Initiativ: Föreningen Aktivism.info och Stödföreningen för ESF i Norden.
Medarrangörer: Konfliktportalen, Miljöförbundet Jordens Vänner, Framtiden i Våra Händer och ABF Stockholm. Fler inbjuds att medarrangera och/eller presentera sig; se längst ned.

Inbjudan från arrangören:

”Mötets bakgrund är att världens makthavare har visat sin inkompetens att hantera de två största kriserna i världen, klimatkrisen och finanskrisen, och vi ställer frågan: Vad kan vi göra?

Anslaget ges av att alla rörelser som så önskar under den första halvtimmen kan presentera den senaste kamp/konflikt de varit indragna i, med banderoller, filmer eller utställningar. Därefter vidtar tre introduktioner:

– Klimaforum i Köpenhamn redogör för det klimaträttviseperspektiv som dominerade folkrörelsernas motkonferens i december

– Tidningen Turbulence beskriver hur det nya läge då nyliberalismen i handling har visat sin oduglighet också gör att världens folkrörelser måste komma med något mer än marknadskritik

– Stefan de Vylder beskriver sambanden mellan den nu ackumulerande finansbubblan, välfärdsnedskärningar och framtida arbetslöshet

Sedan följer rörelseaktivisternas diskussion – i plenum 30 minuter, i smågrupper 90 minuter och återigen i plenum 60 minuter. På vilket sätt kan rörelser med olika fokus stärka varandra? På vilket sätt kan vi nå ett gemensamt program som tar oss ur fossil- och finansbubblesamhället? Vilka krav behöver gemensamt ställas för att främja deltagardemokratiska lösningar på krisen? Vilka är utmaningarna och vilka är möjligheterna?

Upplägget är alltså inriktat på samling och fokus. En allmänpolitisk debatt på folkrörelsepolitisk grund.

Initiativet är ett led i mötesserien Norden i rörelse, initierad av Föreningen Aktivism.info och Stödföreningen för ESF i Norden, med Konfliktportalen, Miljöförbundet Jordens Vänner, Framtiden i Våra Händer och ABF Stockholm som medarrangörer.

Organisationer som önskar delta som arrangörer är välkomna till diskussionsmöte om program och demokratiupprop att anta, söndag den 14 februari kl 18, plats meddelas senare.

Organisationer och grupper som önskar presentera sig på mötesintroduktionen kontaktar BirGitta Tornerhielm, gitta.tor@gmail.com”

You may also like...