Ingen kvinnokamp utan klasskamp

(Bild: Niklas Elmrin, GP)

Nu skrivs det mycket om Sveriges mäktigaste kvinna och Veckans Affärers rankinglista över de mäktigaste kvinnorna inom näringslivet. Hur intressant är detta för kvinnokampen? Ja, det är i och för sig avslöjande för borgarsamhället.

Vit medelålders man dominerar fortfarande. Av 254 börs-vd:ar är fyra kvinnor. Bara 16 procent av toppcheferna och 19 procent av styrelseledamöterna är kvinnor.

Det visar hur dålig finans- och affärsvärlden fortfarande är på att släppa fram kvinnorna. De patriarkala mönstren sitter djupt i de här kretsarna. Det visar sig att mer än hälften av kvinnorna i Veckans Affärers undersökning vill att politikerna kliver in och lagstiftar för att skynda på utvecklingen. Mer än varannan, 52 procent av kvinnorna på listan jämfört med fjolårets 32 procent säger sig nu förespråka kvotering. Och inte bara till styrelserna, några vill gå ännu längre och även ha kvotering till ledningsgrupperna.

Det är väl bra om borgarkvinnorna hävdar sin rätt. Men för den stora majoriteten av kvinnor är det viktigt att också anlägga ett klassperspektiv. Den offensiv, som alliansregeringen fört nu i fyra års tid, slår nedåt och drabbar i hög utsträckning arbetarkvinnor och kvinnor bland det vanliga folket.

Nya sjukskrivningsregler, sänkning av a-kassan och högre avgift och nya villkor för deltidsarbetande, ökad arbetsbelastning inom vården och ökat inkomstgap mellan könen är några exempel på regeringens kvinnofientliga politik. Pigavdrag och vårdnadsbidrag har bidragit till att konservera könsroller och orättvisor.

Ingen kvinnokamp utan klasskamp – och ingen klasskamp utan kvinnokamp. Moderaterna lär få svårt att nå kvinnorna.

Senaste inlägg om kvinnokampen på Röda Malmö:

Bloggat: Röda Lund: Köp dig snygg, kvinna!

You may also like...