Skolstrejk i Göteborg: Kalla handen och fortsatt kamp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedan en vecka håller föräldrar i stadsdelen Frölunda-Högsbo i Göteborg sina barn hemma i en skolstrejk i protest mot att tre grundskolor i området ska läggas ned. Politikerna är helt avvisande, vid det ”öppna mötet” med stadsdelsnämnden i tisdags fick föräldrarna inte diskutera frågan. Men de ger sig inte.

– Beslutet måst rivas upp, säger Pernilla Henriksson, en av de strejkande

Föräldrar i området har sedan i höstas på olika sätt försökt påverka beslutet. Följden av en nedläggning, menar de, skulle bli längre och otryggare skolvägar, trängre lokaler och sämre undervisning när eleverna tvingas byta skolor.

Den S-ledda stadsdelsnämnden i Frölunda-Högsbo har varit helt kallsinniga inför föräldrarnas protester. Den 16 februari togs stängningsbeslutet, en nedskärning på runt åtta miljoner, trots att mer än 200 föräldrar och barn då samlats till det öppna förmötet och med både argument, 1500 namnunderskrifter och unison sång för att försöka hindra en nedläggning.

Och de ger inte upp. Förra fredagen inledde föräldrar på de berörda skolorna en strejk med kravet att beslutet rivs upp. Pernilla Henriksson har barn i Slottsbergsskolan som var först ut att hålla barnen hemma. Hon betonar alla barns rätt till en trygg och bra skolgång. På skolan går många barn med invandrarbakgrund, med låginkomsttagarföräldrar och en hel del barn med särskilda behov.

– Jag vill föra talan för dem som inte kommer fram annars. Alla ska vara lika värda, men så är det inte nu, sade Pernilla Henriksson i en intervju i Göteborgs Fria Tidning inför strejken.

En trolig följd av nedläggningen blir att privata friskolor gynnas. Företaget Vittra vill etablera sig i grannstadsdelen Tynnered, men det är inte en lösning för barn med speciella behov, menar många av föräldrarna.

Stor uppslutning

Strejken har fått stor uppslutning, och spred sig i måndags också till Kavåsskolan. En klar majoritet av eleverna på de två skolorna stannade då hemma.

Vid stadsdelsnämndens sammanträde i tisdags hade ett stort antal föräldrar och barn gått till det öppna förmötet för att åter försöka påverka. De möttes av kalla handen. Nämnden (förvaltningen) hade i samarbete med ett vaktbolag (”av säkerhetsskäl, det var så stökigt förra gången”) förbjudit plakat och försökte först – men förgäves – hindra föräldrar att komma in.

Väl inne möttes de sedan av att den öppna frågestunden ersatts med en föredragning i en helt annan fråga. Upprörda föräldrarna tog ändå ordet och ställde kritiska frågor, men utan att uppnå den ”dialog” som är förmötenas uttalade syfte. En förbannad pappa vred då i sitt inlägg lite på ett av de vanliga honnörsorden.

– Det här liknar mest ”närdiktatur”, sade han.

Nämndens socialdemokratiska ordförande Maria Larsson replikerade till sist kort att beslutet om skolnedläggning står fast. Internationalen frågade henne i en paus om hon inte tar något intryck av skolstrejken

– Det är en olaglig handling.

Tar du något intryck av den?

– Det är en olaglig handling. Vi har skolplikt i det här landet

 Men tar du något intryck av föräldrarnas protester?

– Beslutet är fattat.

 När mötet var över samlades föräldrar i små grupper för eftersnack. Ger de upp nu?

– Nej, tvärtom, det här blir man bara mer triggad av, säger Pernilla Henriksson

Mer än 300 föräldrar har nu skickat in överklaganden av nedläggningsbeslutet. Skolstrejken kommer pågå åtminstone till på fredag den 26 mars. Samma dag har föräldranätverket bjudit in politikerna till Kavåsskolan för att visa upp den och diskutera ”möjliga lösningar och satsningar på skolorna i stadsdelen”.

 Text och foto: Björn Rönnblad

 

 

 

 

 

 

 

– Nedläggningsbeslutet måste rivas upp, säger Pernilla Henriksson, som har barn på Slottsbergsskolan

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 

You may also like...