Den trånga vägens svindel: Reflektion kring en splittring

En splittring inom vänstern. Ingenting nytt i historien, men vad kan vi lära av den?
”Partiets kurs är snävt utprickad, likt en smal bergsstig. Minsta felsteg åt höger eller vänster störtar dig ner…

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 

You may also like...