Möte om ekosocialism blev uppskattad föreläsning om ”långa vågor”

Ca 25 personer slöt upp på SP-Malmös möte om ”Ekosocialism eller klimatkaos” igår. Mötet anordnades på Kvarnby Folkhögskola och var inledningen av ett samarbete där skolans ledning i…

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 

You may also like...