Socialismen är framtiden – Kampen är nu!

En ny revolutionär generation formerar sig i Europa. Bloc de Esquerda (Vänsterblocket) tar över som radikala ungdomars företrädare i Portugal och samlar fler röster än det traditionellt starka…

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 

You may also like...