Socialismen är framtiden – Kampen är nu!

Onsdag den 5 maj anordnar Socialistiska Partiet i samarbete med Kvarnby Folkhögskola ett offentligt möte med Thomas Eisler från Enhedslistens Hovedbestyrelse.

Thomas Eisler är också med i ledningen för Fjärde Internationalen och har därmed även kunskap om klasstrider och vänsterdebatt i länder som Tyskland, Grekland, Brasilien och Venezuela. Mötet blir i caféet på Röda Huset, Industrigatan 4 och börjar kl 18.30.

Ett spöke går runt Europa

En ny revolutionär generation formerar sig i Europa. Bloc de Esquerda (Vänsterblocket) tar över som radikala ungdomars företrädare i Portugal och samlar fler röster än det traditionellt starka kommunistpartiet. I Frankrike läggs Socialistiska Partiet systerorganisation ner för att återuppstå som betydligt större och ungdomligare Nya Antikapitalistiska Partiet, NPA, med 11 000 medlemmar. I Italien görs bokslut över misslyckade försök att kompromissa med reformistiska partier. Försök som inneburit att extremhögern framstår som mer “systemkritisk” än den “samhällsbevarande” vänstern.

I Danmark intar Vänsterpartiets “broderorganisation”, SF, en allt mer Nato-vänlig och islamofob inställning. Samtidigt som Enhedslisten, som Vänsterpartiet också har kontakt med, bibehåller och utvecklar sin vänsterpolitik. Enhedslisten startade som en valallians mellan DKP, vänstersocialisterna och Socialistiska Partiets systerorganisation för 20 år sedan. Partiet har sedan utvecklats till ett självständigt parti med 4 000 medlemmar.

Vänstern ställs inför frågan; Kompromiss och anpassning till socialdemokraterna? Eller bygga en ny bred antikapitalistisk rörelse, som inte har svar på alla frågor, men är konsekvent i att inte medverka i regeringar som för en nyliberal politik.

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 

You may also like...