Revolution i vår livstid III

”Tillfällighetsarbeten, så kallad flexibilitet på arbetsmarknaden, och avreglering av sociala rättigheter, som först påtvingas immigrantarbetare, kommer slutligen att drabba alla.” Med…

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 

Revolution i vår livstid III

”Tillfällighetsarbeten, så kallad flexibilitet på arbetsmarknaden, och avreglering av sociala rättigheter, som först påtvingas immigrantarbetare, kommer slutligen att drabba alla.” Med…

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 

Revolution i vår livstid III

”Tillfällighetsarbeten, så kallad flexibilitet på arbetsmarknaden, och avreglering av sociala rättigheter, som först påtvingas immigrantarbetare, kommer slutligen att drabba alla.” Med…

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 

You may also like...