Förnyelseprocess krävs för vänstern

– Ingen sekterism eller gamla organisationsgränser får stå i vägen. Vi räcker våra händer till alla kamrater inom arbetarrörelsen, vänstern och de sociala rörelserna i denna process av gemensam…

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 

You may also like...