Dödskolelistan igen

Lokaltidningen har gjort en uppföljningsartikel om reaktionerna på “Dödskolelistan” Måste bara kommentera Johan Berglund, moderat ordförande i barn och utbildningsnämnden, uttalande: “Det hjälper inte att slå på dem som redan ligger” Anledningen till att tex John Bauer redan ligger är att de har valt att ligga. De har valt att inte använd elevpengen till eleverna utan valt att lägga den på reklamkampanjer och vinstutdelning. De kan själv välja att inte ligga. Vinst eller kvalitativ utbildning är något som varje skola själv väljer. Vi visar bara upp deras smutsiga byk för eleverna. Förhoppningsvis så blir dödskolelistan början på en rejäl byktvätt på John Bauer.
Henrik

Tyvärr är inte artiklarna med i nätupplagan av lokaltidningen. Länkar om de läggs ut

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 

You may also like...