Lidköping: Möte och diskussion kring arabrevolterna

Idag (26/2) hölls ett möte på ABF vid Folkets hus i Lidköping om upproren i Nordafrika och Mellanöstern, med Egypten som fokus. Socialistiska Partiet arrangerade och mötet öppnades med ett anförande av läraren och SP-aktivisten Anders Hagström som spekulerade kring varför revolutionen i Egypten inträffade först nu, samt en genomgång av vad som hänt i regionen på den senaste tiden.

Efter anförandet förväntades diskussioner och kaffe, och båda dessa förväntningar uppfylldes. Diskussionerna blev väldigt omfattande och gick från att handla om just arabrevolterna och dess framtid till svensk konformism och bristen på engagemang från dagens ungdom. På grund av diskussionens bredd så blev det en mycket trevlig mångfald i mötets budskap, även om alla ämnen mer eller mindre kunde relateras till arabrevolterna.

Vi på Röda Lidköping ser mötet som lyckat, och nu laddar vi upp för nästa kafékväll som även denna gång kommer arrangeras i samarbete med den lokala ortssektionen av LS av SAC.

/Ludde, SP-Lidköping.

You may also like...