Göteborg: Folkens kamp i Nordafrika inspirerar

Göte Kildén

Lördagen den 26 februari arrangerade Socialistiska Partiets Göteborgsavdelning möte om den politiska utvecklingen i Nordafrika på partilokalen som ligger i Göteborgsstadsdelen Majorna. Mötet hade rubriken ”Från islamhat till den arabiska revolutionen” och samlade ca trettio intresserade.

Göte Kildén, en av Socialistiska Partiets grundare och numera också välkänd bloggare, gjorde ett svep över utvecklingen i de Nordafrikanska länderna där protestaktioner äger rum. Länderna skiljer sig åt politiskt, demografiskt och ekonomiskt liksom formerna för protestyttringarna. Detsamma gäller graden av brutalt våld som regimerna svarar demonstratnerna med. På grund av den mediala uppmärksamheten var utvecklingen i Libyen och Egypten i fokus.

I Libyen går Muhammad Khadaffis styre mot sitt oundvikliga slut efter det att en sista desperat offensiv från diktatorns sida mot staden Saria slogs tillbaka med stora förluster. Han har numera bara stöd av vissa elitförband då alltfler klaner bryter med honom och oppositionsgrupper tar över allt större områden i landet.

I Egypten fortsätter demonstrationerna och protestaktionerna i organiserad form, framförallt på arbetsplatserna trots att det styrande militärrådet utfärdat strejkförbud. Framförallt har arbetarna, i huvudsak kvinnor, spelat en stor roll.

Osama Elagouz, grundare av en Egyptisk vänskapsförening i Göteborg och sedan 30 bosatt i Sverige, redogjorde för de direkta orsakerna till revolten bland det egyptiska folket. De ökade priserna på bröd och gas var de utlösande orsakerna. En stor del av gasen går på export, bland annat till Israel. Däremot får inte Gazaremsan någon del av dessa leveranser.

Han gav också en historisk tillbakablick på Egyptens 1900-talshistoria, från brittisk koloni och kungadöme, till dess störtande och Nassers försök att nationalisera Suezkanalen. Egypten har, trots projekt som byggandet av Assuandammen med Sovjetisk hjälp på 60-talet, förblivit och alltmer utvecklats mot en diktatur och polisstat.

Reaktionerna från omvärlden, och då framförallt EU, Israel och USA, har varit avvaktande och svala till de folkliga upproren. Det är kanske inte så underligt med tanke på de ekonomiska intressen västvärlden har i regionen och som nu står på spel.

Desto mer anmärkningsvärt är de mer eller mindre implicita stöd till Libyens diktator Muhammad Khaddafi mottagit från de latinamerikanska ledarna Fidel Castro, Hugo Chavez och Daniel Ortega. Tyvärr har nog de tre latinamerikanska ledarna därmed försatt en unik chans att i konkret handling uttrycka solidaritet med Nordafrikas kämpande folk och knyta an till den revolutionära utvecklingen som under längre tid pågått i Latinamerika.

En konsekvens upproret i Nordafrika är att det inspirerar människor att kämpa för sina medborgerliga rättigheter världen över. Ett slående exempel på detta är att hälsningsmeddelande har skickats till USA:s delstat Wisconsin där demonstranter ockuperat parlamentet i protest mot ett förslag från Republikanerna att upphäva de offentliganställdas organisationsrätt. Ytterligare ett exempel är att det till och med varit protester i Nordkorea mot usla levnadförhållanden.

Vad resultatet av kampen i Nordafrika kommer att mynna ut i återstår att se, men klart är att de härskande klasserna i Västvärlden är djupt oroade och att folken i arabvärlden kommer att fortsätta tills verklig demokrati etablerats i hela regionen.

Per Hjalmarson

Läs bloggen: Kildén & Åsman

You may also like...