Offentligt möte i Malmö: Rädda världen från fossilkapitalet!

rädda världen högupp

Offentligt möte med Shora Esmailian & Andreas Malm om en hotande katastrof.

Söndagen 16 februari kl. 15.00
Ungdomens Hus, Norra skolgatan 10b sal 4, MALMÖ

Arrangörer: Socialistiska Partiet och Veckotidningen Internationalen

Socialistiska Partiets klimatresolution

You may also like...