STOPPA BOMBNINGARNA – BRYT MED ISRAELS KRIGSPOLITIK

IsraelSedan de palestinska myndigheterna tillkännagav sin avsikt att bilda en nationell enhetsregering med Hamas har den israeliska regimen gjort allt för att underminera denna försoning och politiska återförening av Gaza och Västbanken. Israel fortsätter att bygga bosättningar på Västbanken och i östra Jerusalem, och har därmed ökat sina attacker mot den palestinska befolkningen. Den 12 juni intensifierades attackerna efter morden på tre kidnappade unga israeliska bosättare. Israels premiärminister Netanyahu anklagade omedelbart Hamas för att ligga bakom dåden med hot om våldsamma repressalier. Hamas har förnekat inblandning men israeliska armén har sedan dess mördat civila palestinier och skadat hundratals, bland dessa barn och journalister. Gazaremsan har utsatts för hundratals bombningar.

Israels attacker har hetsats på av den israeliska högern och lett till våldsamma attacker från bosättare mot palestinier. Den 2 juli inträffade kidnappningen och mordet på en 16-årig palestinier som brändes levande av israeliska bosättare.

Raketbeskjutningen från Hamas och andra grupper mot civila israeliska mål kan inte ses ur sitt sammanhang utan utgör en svag spegelbild av den israeliska övermaktens bombterror.

Israels expansionspolitik fortsätter att få fruktansvärda konsekvenser för palestinierna.
Vana vid att gå ostraffad för sina krigsförbrytelser vägrar den israeliska regeringen ta något som helst ansvar för sin kolonialpolitik och använder civila israeler som instrument för fortsatt territoriell annektering. Förflyttning av Israels bosättare till ockuperat område är ett krigsbrott enligt den fjärde Genèvekonventionen och fördömdes av Internationella domstolen i Haag den 9 juli 2004.

Idag har tio år gått sedan domstolen beordrade Israel att avveckla den illegala muren och lämna tillbaka annekterad mark samt kompensera palestinierna för den skada som orsakats. Domstolen krävde av det internationella samfundet att varken erkänna eller ge sitt stöd till byggande och underhåll av muren och bosättningarna. Dessutom ålades FNs stater, och därmed Sverige, att agera för ett slut på den situation som skapats av murbygget och för att Israel åtlyder internationell lag.

Vi kräver genomförandet av domstolens beslut, upphävandet av associeringsavtalet mellan EU och Israel och upphävande av allt militärt och polisiärt samarbete med den israeliska staten och dess kriminella ockupationspolitik.

Den svenska regeringen måste kräva att denna krigs- och ockupationspolitik mot det palestinska folket upphör omedelbart; att inte göra det är detsamma som att vara delaktig i Israels krigsförbrytelser.

· Solidaritet med det palestinska folket – stoppa bosättningspolitiken!
· Omedelbart stopp för bombningarna!
· Slut på Israels straffrihet!
· Verkställ domen från den internationella domstolen i Haag!

Socialistiska Partiet
Verkställande utskottet 10 juli 2014

Demonstration mot israels brutala offensiv mot Gaza och Västbanken!
Lördag 12 juli Mynttorget, Stockholm kl. 13:30
Facebook: DET ÄR NOG NU ISRAEL! – demonstration för Palestina

You may also like...