Author: Anders Fraurud

Företagsamhet i Amazonas och i Fullerö

Företagsamhet i Amazonas och i Fullerö

Företagsamhet bedrivs – vad som än sägs – för att skapa vinst. Ibland går vinstintresset att förena med hänsyn till människors välbefinnande, miljö och kultur. Ofta(st) går det inte. Striden om hur ohämmat företag ska få verka eller vilken grad … Läs mer

Stöd till Haiti genom Via Campesina!

Stöd till Haiti genom Via Campesina!

”Latinamerikagrupperna http://latinamerikagrupperna.se/stod-ateruppbyggnaden-av-haiti

ansluter sig till solidaritetsarbetet med Haitis folk som kämpar för överlevnad i spillrorna efter jordbävningen som drabbat landet. Som så många gånger tidigare är det de fattigaste som drabbas hårdast vid naturkatastrofer. Haiti var redan innan jordbävningen ett av världens fattigaste länder, och det vilar ett tungt moraliskt ansvar på alla världens länder att bidra till katastrofhjälp och återuppbyggnad av landet. En avskrivning av Haitis skulder till IMF, Världsbanken och andra stater borde vara självklart.

Haitis folk har en stolt historia, det var den första nationen i Amerika som frigjorde sig från kolonialismen, den första post-koloniala nationen ledda av svarta i världen och den enda nation vars självständighet uppnåtts genom ett framgångsrikt slavuppror.

Latinamerikagrupperna har idag inget samarbete med någon organisation på Haiti och vi har därför ingen möjlighet att själva förmedla stöd till de drabbade. Istället har vi beslutat att öppna vårt 90-konto för stöd till

den internationella småbrukarrörelsen Via Campesinas insamling.

Stödet förmedlas via tre olika haitiska folkrörelser:

Tet Kole ti Peyizan Ayisyen – TK

Mouvement Paysan de Papaye (MPP)

Mouvman Peyizan Nasyonal Kongre Papay (MPNKP).

De är alla rörelser för småbrukares rättigheter. Detta är ett stöd till katastrofhjälp, likväl som ett stöd till folkrörelsernas aktiva deltagande i återuppbyggandet av Haiti.

Ge din gåva på pg 90 10 17-4 – skriv ”Haiti”

För att läsa mer om insamlingen hänvisar vi till Via Campesinas hemsida: http://www.viacampesina.org/”

Finns det inte andra löner att kritisera?

Finns det inte andra löner att kritisera?

 
I UNT har de senaste dagarna varit en debatt om Bengt Westerbergs lön på Röda Korset http://www2.unt.se/avd/1,1826,MC=2-AV_ID=1008968,00.html.
Jag tycker det är kul att Lars O Ericsson kritiserar Bengt Westerbergs lön på Röda korset. Bengt Westerberg tjänar 822 000 kr per år eller strax under 70 000 i månaden. Ericsson tycker att det är en skyhög lön. Det tycker […]