Author: Anders_S

Göteborg 2001: Domarna och straffen

Göteborg 2001: Domarna och straffen

Vilka var det som dömdes för Göteborgskravallerna 2001, och till vilka straff dömdes de? Var det yrkeshuliganer, professionella bråkmakare, återfallsbrottslingar eller helt oskyldiga unga människor? Vi kan börja med att säga att det inte handlade om oskyldiga människor, om vi med det menar naiva och oskuldsfulla. Inte alls. Men i betydelsen att de inte tidigare […]

Prostituerade ska inte ses som offer

Prostituerade ska inte ses som offer

Jag anser inte att man ska se på prostituerade som brottsoffer. Inte rent generellt. Emellertid finns det säkerligen många prostituerade som utsatts för brott, våldtäkt och liknande innan de blev prostituerade och under tiden som prostituerade. Eftersom sexköp är ett brott kan man naturligtvis som en logisk slutsats av det se prostituerade som brottsoffer, men […]

16/2 Möte i Göteborg: Revolution i Egypten

16/2 Möte i Göteborg: Revolution i Egypten

Hur ser situationen ut nu? Vad kan tänkas ske framöver? Vad är bakgrundshistorien bakom kampen för demokrati, frihet och rättvisa som tagit över Tahrirtorget och nu sveper över hela Egypten. Historien bakom Mubaraks fall. Med journalisten Per Björklund som rapporterat från Kairo under flera års tid. Hans reportagebok Arvet efter Mubarak släpps i april. Onsdag […]

Bra förslag från folkpartiet om valsystemet

Bra förslag från folkpartiet om valsystemet

Folkpartiet (som jag för övrigt har mycket lite till övers för) har lagt fram en rapport, Demokrati har begärts och ska verkställas,  om Sveriges valsystem. Rapporten inkluderar också 15 förslag på förbättringar: 1. Värna människors rätt att rösta – inför ”Lex Halmstad”. När medborgare har röstat i laga ordning och i föreskriven tid bör huvudalternativet […]