Andreas Malm, ekosocialistisk debattör: Därför går jag med i SP

Andreas Malm vet vi vem det är. Han finns överallt där det rör sig. Självklar i fråga om klimatet, Palestina, Irak. Han har gjort sig hörd. Han har gett ut en rad böcker. Och för det mesta ställt till med debatt. Han är inte precis något monument inom vänstern. Det skulle han inte gilla att höra. Men nog står han där som någon vi måste räkna med i våra bedömningar och vårt politiska tänkande. Kunnig och pålitlig – och engagerad. Ta bara klimatboken från 2007. Det är vår bestämda uppfattning att om ingenting görs nu kommer det att vara för sent. Recensenterna i de stora tidningarna bara gapade. Jo, nog är han någon att räkna med inom den ack så svaga och splittrade svenska vänstern. Främst har han förknippats med SAC och var i många år skribent på Arbetaren.
Och nu har han gått med i Socialistiska Partiet.