Author: Kjell Östberg

Socialdemokratisk lösmustasch?

Socialdemokratisk lösmustasch?

Alla, från Dagens Nyheters ledarsidor till debattörer långt ute på vänsterkanten, tycks vara överens: Med Håkan Juholt som partiledare kommer socialdemokratin att ta ett steg till vänster och försöka återupprätta den klassiska folkhemsmodellen. För vissa är det ett löfte, för andra ett hot. Det är lätt att förstå. Visst fanns ett sådant anslag i Juholts […]

Ny ledare för Socialdemokraterna – men var är programmet, visionerna, omstarten?

Ny ledare för Socialdemokraterna – men var är programmet, visionerna, omstarten?

Det som hänt inom socialdemokratin de senaste åren är något unikt i partiets historia. Vi har sett ett tydligt uppror mot partiets högervridning, skriver Kjell Östberg. Men att socialdemokratin ensam inte kan bygga upp den radikala arbetarrörelse som krävs idag är uppenbart, skriver han. Det är en uppgift för hela vänstern. Nya och gamla sociala […]

Jakten på en (S)jäl

Jakten på en (S)jäl

På Olof Palmes tid rådde en dubbelmaktsstruktur i Sverige. Det är en av huvudteserna i Göran Greiders utmanande och oumbärliga bok Ingen kommer undan Olof Palme. Visst var landet en marknadsekonomi, men socialdemokraterna styrde stat och kommun och hade betydande makt i den ekonomiska sfären: i kommunala bostadsbolag och genom kooperationen. Framför allt var det […]

Sosselobbyisterna –”kapitalets betalda hemliga agenter”

Sosselobbyisterna –”kapitalets betalda hemliga agenter”

Några veckor efter valet höll jag en föreläsning om ”Socialdemokratin och de intellektuella” på Nobelmuseet. Min huvudtes var att det fruktbara samarbete som länge kännetecknade förhållandet mellan socialdemokratin och radikala intellektuella numera hade upphört. Istället för att rekrytera unga människor med progressivt samhällsomvandlande ambitioner fylldes kanslihus och ämbetsverk från 1980-talet i ökad utsträckning av ekonomer […]