Author: Röda Lidköping

Vad är ekosocialism?

Vad är ekosocialism?

En artikel av  Michael Löwy som publicerades 2008 i Socialistiska Partiets teoretiska tidsskrift Röda Rummet.
Ekosocialismen är ett försök att erbjuda ett radikalt samhällsalternativ, baserat dels på miljörörelsens grundläggande argument, dels på den marxistiska kritiken av den politiska ekonomin. Ekosocialismen motsätter sig främst vad Marx benämnde som kapitalismens destruktiva framåtskridande(1), och innebär istället en ekonomisk politik […]

Världskongress om klimat, kris och revolutionärers uppgifter

Världskongress om klimat, kris och revolutionärers uppgifter

Kopierat från Mullvaden.

Fjärde Internationalens världskongress 2010 har kapitalismens kris på dagordningen: Klimatkrisen såväl som den ekonomiska krisen. Men också Fjärde Internationalens framtida roll kommer debatteras.
I slutet av februari samlas representanter från mer än 50 revolutionära organisationer till Fjärde Internationalens 16:e världskongress. En världskongress i Fjärde Internationalen ska inte bara vara en bekräftelse på […]