Res de röda fanorna!

SP röda fanor i Malmö

I Högerns Sverige ska högerpolitik fortsätta att råda. Det är så det är tänkt. Lite justeringar här och var, men i stort sett ska klassamhällets ökande klyftor bestå. Socialdemokraterna har sen länge anpassat sig högerut. Miljöpartiet har sagt ja till fler jas-plan, kärnkraft och en monstermotorväg. Vänsterpartiets krav på mindre privata vinster i välfärden har begravts i en utredning.

Så har en ny regering bänkat sig vid köttgrytorna och det parlamentariska spelet inrättats för att det ska bli ”business as usual”. Borgarklassens vilja ska råda, de rika ska fortsätta härska, otrygghet och fattigdom ska fortsätta på samhällets botten. 

Vi är grundlurade! Det var inte så här vi ville ha det. Knappt har valaffischernas floskler städats undan så ska maktförhållandena i klassamhället Sverige cementeras på nytt. Du som vill tänka i nya banor och organisera dig för ett arbete för folkliga proteströrelser och revolutionär förändring av klassamhället – ta kontakt med oss i Socialistiska Partiet!

Läs också: Vinster i välfärden: “Striden är inte avgjord”

Respektera mötesfriheten

Jag gick i en demonstration i lördags, liksom många andra. Jag såg flera av mina vänner där. Vi ville protestera mot rasisterna och islamofoberna i SDL som besökte Malmö. Vi är många som är oroliga, vilket beror på Sverigedemokraternas framgångar, som vi ser som ett hot mot arbetarrörelsen.

Så vi gick i det demonstrationståg som fanns. Från Möllan ner till Stortorget. Arrangör var Skåne mot rasism, vilket lät tryggt och bra och väldigt brett. Det blev också en bra manifestation, i stort sett. Men när vi väl var på plats på Stortorget inträffade något märkligt, en mindre grupp började kasta rökbomber mot polisen och rev omkull ett avspärrningsstaket.

Nu var det hela snabbt över på några minuter och lugnet återvände. Jag tänkte i mitt stilla sinne att det rörde sig om en liten isolerade grupp av hetlevrade ungdomar. Men det var värre än så, det handlade om arrangörerna till demonstrationen från Möllan, alltså den sammanslutning som kallar sig ”Skåne mot rasism”, som hade planerat det hela bak ryggen på oss som demonstrerade.

”Skåne mot rasism” är inte heller något brett nätverk, i själva verket består det av vissa så kallade autonoma. Vilket inte ska förväxlas med alla syndikalister och anarkister, jag blev i går under dagen kontaktad av någon som kallar sig just anarkist som förklarade att de inte är överens med ”Skåne mot rasism”. Han höll också med om det debattinlägg jag skrev i går: Smolk i anti-rasist-bägaren (bloggen Röda Malmö hade fler än 1 300 besök under gårdagen).

Jag känner mig lurad av arrangörerna och kommer i fortsättningen att passa mig noga för ”Skåne mot rasism”. Deras grundläggande idé är att skapa oroligheter, konfrontationer med polisen och att stoppa andras mötesarrangemang.

Det är en politisk linje som kan få förödande konsekvenser om den får hållas. Många människor, som vill protestera mot rasisterna, kommer att avhålla sig från att delta. Borgerliga massmedia kommer att få många anledningar att hetsa mot anti-rasisterna.

Men det värsta är vad en sådan politisk linje gör med oss själva. Vi som skulle bekämpa rasisterna och försvara demokratin blir förespråkare för en inskränkning av de demokratiska rättigheterna. Förvisso lever vi i en kapitalistisk demokrati där demokratin är underordnad klassintressen, men det finns också demokratiska fri- och rättigheter som arbetarrörelsen tillkämpat sig i det förflutna.

Till dessa hör mötesfriheten. Den ska vi värna om. Den gäller även för våra politiska motståndare. Det innebär att vi inte ska forcera avspärrningar, kasta saker på folk och att ”störa ut” deras möten eller att stoppa dessa. Däremot ska rasismen stoppas och blockeras. Det gör vi genom gediget och långsiktigt opinionsarbete. Också genom att massmobilisera till motdemonstrationer när så behövs. Men då krävs ett hundraprocentigt vakthållande om de demokratiska rättigheter vi har. Anti-rasism och försvar av demokratin ska gå hand i hand.
DSC05692

Rädda vården i Skåne!

Krisen som nedskärningarna har skapat i den skånska vården fortsätter men ingenting tyder på att nödvändiga resurser kommer att tillföras. Vårdpersonal och forskare vid universitetet har flera gånger larmat i media om hur allvarligt tillståndet är inom stora delar av sjukvården.
Dessa enskilda vittnesmål från olika kliniker är viktiga, men ett effektivt försvar av vården kräver att vi skapar oss en helhetsbild av situationen inom sjukvården. Syftet med Forum Rädda Vården är just att lägga grunden för ett bredare motstånd mot nedskärningarna. Tal av personal från några av de värst drabbade avdelningarna inleder mötet, därefter diskuterar vi hur försvaret av den skånska vården bäst organiseras. Diskussionen sammanfattas i konkreta krav som formuleras under forumet för att sedan överlämnas till regionstyrelsen.
Antalet deltagare på forumet avgör tyngden bakom våra krav. Vi hoppas att alla berörda kommer till mötet och delar med sig av erfarenheter eller tankar kring framtiden.

 

Varmt välkomna till jubileumsaulan klockan 17.00 tisdagen den 22 januari.

Nätverket Rädda Vården

Tisdag 22 januari kl 17 SUS Malmö i Jubileumsaulan, Jan Waldenströms gata 1

Gaza: Skurkstaten Israel fortsätter mörda

Israels vedervärdiga bombningar av Gaza har fortsatt mot ett mycket stort antal mål under natten. Antalet döda är nu ca 150 och över tusen har skadats. Många är kvinnor och barn. De israeliska företrädarnas prat om vapenvila var bara munväder.

Våra hjärtan blöder för alla civila”, uttalade Hillary Clinton men kunde inte undvika att hennes blodbesudlade huggtänder lyste fram. Det är USA som står bakom och backar upp den israeliska mördarmaskinen.

Israel inte bara uppför sig som en skurkstat, Israel är en skurkstat och har så varit från första början. Israel bildades genom folkfördrivning och terror mot den palestinska civilbefolkningen. Massakrer, våldtäkter och ockupation. Murar och illegala bosättningar. Över sextio år av övergrepp mot det palestinska folket.

Talet om att Israel ”försvarar sig” är löjeväckande. Det handlar om ett groteskt övervåld. Hur kan för övrigt en ockupant tala om ”försvar”? Kalla det vad som helst, men försvar är det inte fråga om. Det är palestinierna som försvarar sitt land.

Israel måste stoppa blockaden mot Gaza. Måste upphäva ockupationen. Utrymma olagliga bosättningar. Låta de fördrivna komma tillbaka till sitt land. Ersätta palestinierna för de hemska övergreppen. Israel måste bli ett normalt land med samma rättigheter för alla, oavsett etnisk bakgrund och religion.

http://rodamalmo.blogspot.se/2012/11/gaza-skurkstaten-israel-fortsatter-morda.html