Brexit skakar EU-eliten

Jordbävningen från Brexit börjar nu skaka den globala kapitalismen, för att inte tala om den härskande EU-klassen. Den kapitalistiska systemkrisen kommer att accelerera. Både den vänster som var för och den som var emot Brexit, måste nu försöka vrida denna utgång ur den nationalistiska högerns händer, till förmån för transeuropeisk kamp mot åtstramningspolitiken.  Läs mer

NPA sju år efteråt: Projekt, verklighet och frågor

npa

När Socialistiska Partiets franska systerorganisation LCR beslutade sig för att lösa upp sig och tillsammans med andra i februari 2009 grunda NPA, Nouveau Parti Anticapitaliste, var det många som såg det som ett hopp och en ny väg för en vänster som försvagats och splittrats under lång tid. Sju år senare är bilden betydligt mörkare. Pierre Rousset, medlem i NPA och mångårig medlem i Fjärde Internationalen, har gjort en självkritisk värdering av denna viktiga erfarenhet. Läs artikeln på Marxistarkiv →

Europeisk motståndsdag i Stockholm

motståndsdagEN PLAN B FÖR EUROPA – DAGS ATT STOPPA NEDSKÄRNINGARNA!

I Stockholm kommer det den 28 maj att arrangeras en motståndsdag, med manifestation och möten, som en del i den europiska rörelsen ”Plan B”.
Internationalen skrev tidigare i år om konferensen i Madrid där beslutet om Plan B togs. Tanken var att ”över hela Europa genomföra manifestationer som visar bredden på motståndet mot sociala nedskärningar och demokratiska inskränkningar. ”

Läs mer på Rött Forums hemsida, och följ och delta i förberedelserna på Facebook-eventet.

Ny bok: Ställ om! För en ekologisk socialism

ställ om bokNy bok från Bokförläggarna Röda Rummet, med bidrag från Birger Schlaug, Rikard Warlenius, Pat Devine, Nathalie Guay, Michel Löwy, Asbjörn Wahl, Lars Henriksson, Richard Smith och Daniel Tanuro.

Ställ om! För en ekologisk socialism.

Varför kan inte kapitalismen ställa om till ett hållbart samhälle? Eller kan den det? Vad behöver göras för att rädda planeten? Har marxismen något att bidra med? Om vi bryter med den kapitalistiska ekonomins ständiga tillväxt – måste det betyda uppoffringar för befolkningsflertalet? Finns det en motsättning mellan ett grönt och ett ekosocialistiskt perspektiv?

Här samlas såväl teoretiska och historiska analyser som praktiska förslag om hur kampen kan organiseras. Att förena kampen för kortare arbetstid med kampen för klimatförändring, att mobilisera fackföreningarna för en radikal omfördelningspolitik, att ställa om bilindustrin till samhällsnyttig verksamhet är några av perspektiven.  Läs mer