Uttalande från Portugals vänsterblock

”När främlingsfientliga och nationalistiska partier ökar som alternativ till ett dysfunktionellt EU kan motståndsrörelsen inte stå vid sidlinjen.”

Bloco portugal Detta är ett uttalande som styrelsen för Vänsterblocket (Bloco de Esquerda) i Portugal antagit med anledning av Berlin och Bryssels förnedring av Grekland. Vänsterblocket manar till enhet och motstånd i en europeisk allians sprungen ur kampen mot fascism och militarism, och för sociala framsteg.

Vänsterblocket är Portugals femte största parti och är sedan bildandet representerat i det portugisiska parlamentet och sedan 2004 i EU-parlamentet. Socialistiska Partiets systerorganisation i Portugal var en av de partier som grundade Vänsterblocket 1999 och arbetar därför som en strömning i partiet med namnet Revolutionär Socialistisk Politik.   Läs mer

Röster från Rött Sommarforum

laura podemosBILD. Laura Camargo från Podemos på Rött Sommarforum.


Sällan har ett tema för ett sommarläger legat så rätt i tid som när Rött forum höll sommarsamling i de småländska skogarna förra veckan.

Vänstern och makten löd det, och det var vad det handlade om från första dagen till den sista. Föreläsningar, plenardiskussioner, småprat till kvällsmackan, resonemang över frukostgröten, allt var fyllt av samtal kring vad som händer just nu, i Grekland och Spanien och hur vänstern kan använda sina erfarenheter för att förändra styrkeförhållandena. Läs mer

GREKLAND. Bekämpa EU-elitens slavavtal!

Rött Sommarforum antog i samband med forumets Greklandsdag, tisdagen den 21 juli, följande solidaritetsappell för Grekland.

SOLIDARITET MED GREKLAND FOLK

EU-elitens frontalangrepp mot Grekland visar vad borgerligheten i Europa är i stånd till. Trots massarbetslöshet, fattigdom och socialt sönderfall ska det grekiska folket påtvingas mer av samma förkrossande politik.

Syrizaflag Läs mer

GREKLAND. Uttalande från Vänsterplattformen i Syriza

syntagmaBILD. Syntagmatorget i Athen i samband med folkomröstningen 5 juli.


”Att lämna euron är slutligen en väg som leder till konfrontation med mäktiga inhemska och utländska intressen. Därför är den viktigaste faktorn för att ta itu med de svårigheter som kommer att uppstå, att Syriza är fast beslutet att genomföra sitt program och hämta styrka ur folkets stöd.”


ALTERNATIVET TILL ÅTSTRAMNING

Uttalande från Vänsterplattformen i Syriza, framlagt vid Syrizas parlamentsgrupps plenarmöte 10/7 2015. Denna version är något förkortad och kommer från Jacobin Magazine Läs mer

Grekland tar strid mot EU-eliten

OXI Grekland syntagmaGrekland blir beljuget och fruktansvärt illa behandlat för att Trojkan vill knäcka varje försök till frigörelse från den förhärskande orättvisa nedskärnings-politiken i EU. Men med ett kraftfullt NEJ i folkomröstningen utmanar grekerna den rådande oordningen. Inget folk kan i längden stå ut med att bli förnedrat så som grekerna har blivit.

Det som hände var att de internationella långivarna ville diktera villkoren för det grekiska folkets liv. Man gick inte med på att Grekland skulle få betala sina skulder genom högre skatter på grekiska förmögenheter. Istället krävde man att återbetalningen skulle ske genom att de fattigaste grekerna skulle betala genom höjd moms på baslivsmedel och sänkta pensioner.

Nyligen kom också IMF:s rapport som visar att den förda politiken mot Grekland bara leder till katastrof för landet. Nedskärningspolitiken leder till att Greklands ekonomi krymper och att skuldernas andel bara växer. Vanligt folk utarmas allt mer, medan de rika grekerna flyr.

EU:s politiska etablissemang visar noll förståelse för invånarnas elände. Förr pratades om EU:s ”sociala dimension”, nu är det helt finansmarknadernas intressen som styr. Nu måste Grekland få stöd från Europas vänsterpartier som måste våga säga emot en EU-elit som fått styra och härja fritt alldeles för länge.

Ronny Åkerberg
Röda Malmö

GREKLAND. OXI i valet trots att kommunisterna svek

syriza”Rena grekiskan” är ett gammalt uttryck som vi använder om någonting som vi uppfattar som helt obegripligt. Det finns även i andra språkområden i Europa. Exempelvis ”It`s all greek to me”; ”It`s pure greek”. Bakgrunden är givetvis att vi uppfattar språket som svårbegripligt och främmande för våra öron. Grekiskan och då i synnerhet den klassiska grekiskan är ett mer arkaiskt eller ursprungligt indoeuropeiskt språk än de stora språkfamiljerna i Europa.

Men, natten till den 6:e juli, lärde sig ändå en hel del svenskar åtminstone ett enda ord på grekiska. Ett nej heter ”Oxi”!

Det gjorde också Europas ekonomiska och politiska eliter. Folkomröstningen i Grekland blev en svidande förlust för EU, ECB och IMF och därför i grunden inte bara ett nederlag utan också en ren förnedring av finansvärlden och deras politiska hantlangare, alltifrån Anders Borg, Stefan Löfvén över till Angela Merkel och Francois Hollande. Europas hela massmediaindustri, alla stora TV-kanaler och tidningsdrakar med sina miljardresurser, räckte inte till för att ta kål på det grekiska folkets vrede – och dess värdighet. Trojkan eller ”institutionerna” som den vill kallas och de som står bakom den är också väl medvetna om att även många av dem som röstade ja är oerhört förbittrade på den ekonomiska tortyr som så länge plågat landet. Läs mer