Ny bok: Uppror – Budapest 1956

UPPROR – Budapest 1956Våren 1956 – efter Stalin-regimens iskalla år av terror – kom det stora tövädret i Sovjetunionen. Diktatorn hade dött tre år tidigare och nu höll Sovjetunionens kommunistiska parti en kongress. Där tog Nikita Chrusjtjov, i ett tal inför ett slutet partistyrelsemöte, avstånd från personkulten kring Stalin och hans förbrytelser mot folket. Över 600 000 fångar släpptes ur lägren. Nytt hopp föddes även i lydstaterna, först i Polen, där förändringar drevs igenom utan att Moskva ingrep. När upproret bröt ut i Ungern i oktober 1956, slog den sovjetiska krigsmakten till. Sture Källberg var där, mitt i händelserna. Denna bok skrev han 1966 och till den här nyutgåvan har han lagt till ett kapitel om vad som sedan hände i Ungern.

FÖRKÖP Sture Källbergs Uppror – Budapest 1956 från Bokförläggarna Röda Rummet genom att sätta in 200 kr på plusgiro 78 19 17 – 0. Då kommer den med posten så fort den är klar från trycket. Glöm inte att ange namn och adress!

4 september: Manifestationer för bättre vård över hela landet

slut på rean – Vi har framtidstro, vi får ta tag i det här tillsammans. Det är mycket att göra, men det går att göra och framför allt vill vi som arbetar inom vården vara med och bestämma. Vi behöver medarbetardemokrati. Vi behöver fler vårdplatser och medarbetare, inte byråkrater.
Så säger Agneta Lenander, som är en av initiativtagarna till den landsomfattande manifestationen ”Slut på rean – En annan vård är möjlig!”, till veckotidningen Internationalen. Läs mer

Uttalande om kuppen från Fjärde Internationalens turkiska sektion

Against the Military and Erdoğan’s Coups Let’s Organize the Democratic Front and Build Class Politics

We have witnessed a coup process second by second on 15th July evening with all its uncertainties, hesitations, countermoves of opposing sides and ferocities. This bloody night, which will be remembered with the clashes between the soldiers and the police, occupations in the media channels, images of massacred civilians and lynched soldiers and bombing of the National Assembly as a peak point, appear as one of the last scenes of the power struggle between the old partners inside the state that AKP and Gülen congregation built in cooperation. Läs mer

Brexit skakar EU-eliten

UTTALANDE Jordbävningen från Brexit börjar nu skaka den globala kapitalismen, för att inte tala om den härskande EU-klassen. Den kapitalistiska systemkrisen kommer att accelerera. Både den vänster som var för och den som var emot Brexit, måste nu försöka vrida denna utgång ur den nationalistiska högerns händer, till förmån för transeuropeisk kamp mot åtstramningspolitiken.  Läs mer