Socialistiskt forum i Umeå!

Den som har vägarna förbi Umeå på lördag bör se till att inte gå miste om Socialistiskt forum i Folkets hus! Förutom ett omfattande och imponerande program kommer både medlemmar från Socialistiska Partiet och medarbetare på veckotidningen Internationalens redaktion att delta på några av punkterna.

Nils Lindholm, socialistisktforumumeåsjuksköterska och medlem i Socialistiska Partiet är paneldeltagare på Välfärdskampanjens punkt ” Att montera ner en välfärdsstat – hur är det möjligt?”

Från programmet: ”Under mer än 20 års tid har den behovsstyrda, generella välfärdspolitiken gradvis nedmonterats och ersatts av en vinstdriven, marknadsstyrd ”välfärd” Skattesänkningar prioriteras och underminerar den solidariska och demokratiskt styrda välfärden.

Hur kan detta förstås utifrån ett demokratiperspektiv? Vad får denna politik för konsekvenser och hur kan vi göra motstånd?”

Emma Lundström från Veckotidningen Internationalen deltar i paneldiskussionen ”Socialistisk media – Vänstern och det förändrade medielandskapet”

”I ett mediaklimat som i allt större omfattning styrs av kommersiella hänsyn och en nyliberal agenda, och redaktionella nedskärningar och nedläggningar för tillfället riskerar att skapa en situation där temporära anställningar blir alltmer vanliga på bekostnad av fasta, mer trygga tjänster, känns behovet av en kritisk journalistisk blick som försöker positionera sig utanför detta skeende nödvändig.

Diskussioner om behovet av en socialistisk mediabevakning har funnits under lång tid, och pågår än idag (ETC har nyligen presenterat ett sådant initiativ) – men frågorna är emellertid många: finns det idag ett ekonomiskt utrymme för en vänsterpress? Hur, om ett sådant nyhetsforum etableras, undvika att bli en del av den övergripande ekonomiska ordningen? Dessa är några av de teman som denna diskussion kommer att röra sig kring. ”

På forumets sista punkt ”Kulturutövare i kulturens huvudstad, av vem för vem?” försöker en panel med bland andra vår partimedlem Jan-Olov Carlsson från Bokcafé pilgatan svara på frågan hur kulturen i Umeå skall spegla människor och inte ekonomisk tillväxt.

”Kultur används som motor för ekonomisk tillväxt, idag är det inte bara så kallad ’finkultur’ som är intressant för politiker och platsmarknadsförare. Även kultur som brukar kallas för ’alternativ’ har numera ett värde i arbetet att marknadsföra staden som ’ung’ och ’modern’. Samtidigt som idéer om ekonomisk tillväxt får mer inflytande för vilken kultur som skapas, så skapar denna tillväxtfokus en ny topografi i staden. Kulturväven blir en fantastisk byggnad som ska samla Umeås kultur under ett tak, men gör också att många viktiga kulturscener måste flyttas. Frågan är förstås hur detta kommer att påverka hur kultur skapas och säljs och i vilken mån detta påverkar Umeås kultur, dess konsumenter och dess utövare?”

Besök Socialistiskt forums hemsida för att ta en titt på resten av programmet!

Folkkampanj för Gemensam Välfärd mobiliserar inför den 21e september

Höstens absolut viktigaste politiska kampanj har satts i rörelse! Torsdagen den 15:e augusti hölls det sprudlande uppstartsmöten i flera av Sveriges städer och allt fler ansluter sig dagligen till kampanjen.

Kampen gäller vår gemensamma välfärd och målet är att en gång för alla rulla tillbaka den nyliberala vågen. Den 21e september hålls det stora demonstrationer runt om i landet och under hela månaden kommer det genomföras aktioner, torgmöten och flygbladsutdelningar.

Kontakta din närmaste SP-avdelning eller besök valfardskampanjen.se och få information om hur du kan bidra. Allt från fantasifulla upptåg till hederligt fotarbete och nätkampanjande är av nytta. Din insats behövs, vare sig du är socialist eller bara har insett att det ligger i allas vårt intresse att stoppa plundringen av våra gemensamma rikedomar!

Läs mer om vad som som sker i veckans Internationalen.

Göteborg: Stoppa fascisterna i SDL

Den 14 juli är det meningen att Swedish Defence League skall genomföra en antimuslimsk demonstration i Göteborg. Mobiliseringen till motdemon är i full gång!

-Vi har verkligen lyckats att samla ett brett motstånd, allt från politiska organisationer till kyrkor och muslimska föreningar, säger Masoud Vatankhah från organisationskommittén. Gensvaret från enskilda har också varit mycket stort. Jag vågar lova att det kommer att bli en bra demonstration med mycket folk.
Vår manifestation kommer att vara ickekonfrontativ. Det kommer att bli tal och musik, alla skall känna sig trygga. Demonstranter i alla åldrar är välkomna att vara med, man skall kunna ta med sig barnvagnar för att demonstrera mot nazisterna! De skall veta att de inte är välkomna.
SDL är en fascistisk organisation med English Defence League som förebild. De samlar huliganer och slagskämpar som gärna går in i invandrarområden för att misshandla och vandalisera. Vi vill verkligen inte att de skall få fotfäste här i Göteborg, avslutar Masoud Vatankhah.

sdl GBG

Facebook: Mot Fascisterna i SDL!

Mot fascisterna i SDL!

10638_10151414995650755_1343370538_nSwedish Defence League planerar en antimuslimsk demonstration i Göteborg 14 juli och vi kommer att visa att de inte är välkomna.

Motståndet mot alla former av nazism och fascism är brett och det ska vi visa även på gatorna!

Tid och plats för manifestationen meddelas inom kort.

Arr. Göteborg mot rasism m.fl.