SAC organiserar insamling till stöd för Kvarnby folkhögskola

Den 4 oktober brann delar av Kvarnby Folkhögskola i Malmö ned till grunden i vad som misstänks vara en mordbrand anlagd av högerextremister. För att täcka Kvarnbys självrisk har fackföreningen SAC öppnat ett insamlingskonto. Så här skriver de i sin appell:

”Kvarnby folkhögskola gör ett fantastiskt arbete – inte minst vad gäller att samla vänstern och ge den tillgång till en skola och mötesplats. Kvarnby möjliggör samarbete och enighet, något som behövs mer än någonsin nu.

SAC-syndikalisterna öppnar ett insamlingskonto för Kvarnby. Vi vill uppmana alla andra, organisationer som personer, att samla in pengar för att täcka självrisken för Kvarnby. Så kan vi visa gänget runt Kvarnby den solidaritet och generositet de visat oss. Det är det minsta vi kan göra.

Sätt in bidrag till Kvarnby på plusgiro 80 99 23-6, ange ”Kvarnby” på avin.”

Välfärdskampanjen rullar igång!

Folkkampanj för gemensam välfärd

Lördagen den 21e, ett år innan riksdagsvalet, sätts bollen i rullning med manifestationer i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Uppsala, Helsingborg, Linköping, Luleå och Sundsvall. Underhållning, tal och vittnesmål från människor som arbetar inom välfärden står på programmen.

Folkkampanjen som är partiopolitiskt oberoende strävar efter att lyfta upp kraven på en vinstfri välfärd på den politiska dagordningen, både inför det kommande valet och på längre sikt, med dessa tre paroller:

Nej till vinst i välfärden!

Stoppa nedskärningarna!

Försvara och utveckla den gemensamma välfärden!

Diskutera fascism i Eskilstuna!

Nu på torsdag, den 12:e september kommer Martin Fahlgren från Socialistiska Partiet och marxistarkiv.se att besöka Eskilstuna för att inleda ett diskussionsmöte om fascismens roll och funktion i samhället.

Fokus kommer att ligga på de fascistiska rörelsernas som verktyg i våldsam kamp mot arbetarrörelsen, demokratin, humanismen, freden och internationalismen. Hur förhåller den sig till andra former av anti-socialistisk högerextremism? Hur skall vänstern och arbetarrörelsen bekämpa fascismen och högerextremismen? Välkommen till diskussion!

Gillbergavägen 4 våning 3 (huset vid järnvägsbommarna) kl 18.

Arrangerar gör Svensk-kubanska Föreningen, Socialistiska Partiet, Eskilstuna Socialister, Carl Skoglund-biblioteket och marxistarkiv.se

Solidaritet mot imperialism och förtryck

Massövervakning, drönarmord och krigspolitik. Krypande hyckleri och medskyldighet. När USA:s president besöker Sverige förenas de styrande till ett välregisserat skådespel kring en världsordning som kräver ofattbara offer. Där människor offras för oljekapitalets vinster i klimatkrisens spår, där nöd och fattigdom växer för marknadsintressenas skull, där hela befolkningar fördrivs och fängslas som i Palestina eller massmördas som av bödelsregimen i Syrien – där ska maktordningen skyddas. Alliansen mellan eliterna ska säkras och hoten från ”visselblåsare” och avslöjare som Snowden, Manning och Wikileaks avvärjas – för att inte tala om utmaningen från upproriska folk som i arabvärlden.

Därför knakar det i fogarna, därför spricker fasaderna, därför blir förtrycket alltmer öppet, massövervakande, militariserat – och hycklande.

– Världen vet vart klimatkrisen för oss – och vilka åtgärder som krävs. Men de kapitalistiska storbolagens intressen får inte hotas och tiden för nödvändiga åtgärder rinner bort.

– Världen hyllar avslöjarna av illegal massövervakning och krigsbrott. Men regeringarna sluter upp bakom Washingtons klappjakt på ”läckorna”

– Världen ser hur det palestinska folket förkvävs av Israel, den egyptiska revolutionen möts av militärkupp och det syriska folket slaktas av Assadregimens mördare. Men här finns ingen olja att vinna – som i Irak – och ”världsordningen” kräver ”stabilitet”. Hyckleriet om stöd för den demokratiska kampen blir gränslöst när miljoner tvingas till flykt och de demokratiska revolutionerna massakreras.

Socialister, demokrater och antiimperialister måste sluta sig samman över gränserna och skapa en gemensam kraft. En kraft som bekämpar både amerikanske och europeisk imperialism liksom ryskt förtryck, som avslöjar och står emot våra medskyldiga regeringar och bygger en solidaritet till stöd för de förtryckta folkens kamp mot ockupationer, förtryck och mördarregimer i Palestina, Syrien, Egypten och världen över.

Socialistiska Partiet och den världsrörelse vill tillhör, Fjärde Internationalen, är en del av den kampen.

Socialistiska Partiet

Demonstrera idag i Stockholm. Klockan 17:00 Medborgarplatsen.

Socialistiskt forum i Umeå!

Den som har vägarna förbi Umeå på lördag bör se till att inte gå miste om Socialistiskt forum i Folkets hus! Förutom ett omfattande och imponerande program kommer både medlemmar från Socialistiska Partiet och medarbetare på veckotidningen Internationalens redaktion att delta på några av punkterna.

Nils Lindholm, socialistisktforumumeåsjuksköterska och medlem i Socialistiska Partiet är paneldeltagare på Välfärdskampanjens punkt ” Att montera ner en välfärdsstat – hur är det möjligt?”

Från programmet: ”Under mer än 20 års tid har den behovsstyrda, generella välfärdspolitiken gradvis nedmonterats och ersatts av en vinstdriven, marknadsstyrd ”välfärd” Skattesänkningar prioriteras och underminerar den solidariska och demokratiskt styrda välfärden.

Hur kan detta förstås utifrån ett demokratiperspektiv? Vad får denna politik för konsekvenser och hur kan vi göra motstånd?”

Emma Lundström från Veckotidningen Internationalen deltar i paneldiskussionen ”Socialistisk media – Vänstern och det förändrade medielandskapet”

”I ett mediaklimat som i allt större omfattning styrs av kommersiella hänsyn och en nyliberal agenda, och redaktionella nedskärningar och nedläggningar för tillfället riskerar att skapa en situation där temporära anställningar blir alltmer vanliga på bekostnad av fasta, mer trygga tjänster, känns behovet av en kritisk journalistisk blick som försöker positionera sig utanför detta skeende nödvändig.

Diskussioner om behovet av en socialistisk mediabevakning har funnits under lång tid, och pågår än idag (ETC har nyligen presenterat ett sådant initiativ) – men frågorna är emellertid många: finns det idag ett ekonomiskt utrymme för en vänsterpress? Hur, om ett sådant nyhetsforum etableras, undvika att bli en del av den övergripande ekonomiska ordningen? Dessa är några av de teman som denna diskussion kommer att röra sig kring. ”

På forumets sista punkt ”Kulturutövare i kulturens huvudstad, av vem för vem?” försöker en panel med bland andra vår partimedlem Jan-Olov Carlsson från Bokcafé pilgatan svara på frågan hur kulturen i Umeå skall spegla människor och inte ekonomisk tillväxt.

”Kultur används som motor för ekonomisk tillväxt, idag är det inte bara så kallad ’finkultur’ som är intressant för politiker och platsmarknadsförare. Även kultur som brukar kallas för ’alternativ’ har numera ett värde i arbetet att marknadsföra staden som ’ung’ och ’modern’. Samtidigt som idéer om ekonomisk tillväxt får mer inflytande för vilken kultur som skapas, så skapar denna tillväxtfokus en ny topografi i staden. Kulturväven blir en fantastisk byggnad som ska samla Umeås kultur under ett tak, men gör också att många viktiga kulturscener måste flyttas. Frågan är förstås hur detta kommer att påverka hur kultur skapas och säljs och i vilken mån detta påverkar Umeås kultur, dess konsumenter och dess utövare?”

Besök Socialistiskt forums hemsida för att ta en titt på resten av programmet!