Offentligt möte i Eskilstuna: Den röda tråden

hakan_blomqvist_puffOffentligt möte i Eskilstuna

Tisdag 12 februari
Socialisten och historikern Håkan Blomqvist talar utifrån sin bok ”Den röda tråden” om arbetarrörelsens historia.
Socialistiska Partiets lokal, Gillbergavägen 4, kl. 18.00.

Arr. Socialistiska Partiet/Eskilstuna

Välfärd och framtid

 

Nationell välfärdskonferens med fokus på jämlikhet och hållbarhet
2–3 februari 2013

Sverige hyllas som framgångslandet med välskötta finanser i ett annars krisande Europa. Samtidigt tycks svensk välfärd befinna sig i kris. Nedskärningar, privatiseringar och stora vinstuttag har blivit vardagsmat. Jämlikhetsprinciperna inom skolan och sjukvården urholkas, trygghetssystemen omfattar allt färre och klyftorna ökar. Långsiktiga ödesfrågor skjuts åt sidan.

Den 2–3 februari anordnar därför Nätverket för Gemensam Välfärd och ABF en välfärdskonferens med fokus på att tillsammans över organisationsgränser hitta konstruktiva lösningar på välfärdens utmaningar.

Avstamp för vitalisering av välfärden
Konferensen syftar till förbättrat samarbete mellan organisationer och nätverk för en utvecklad och vitaliserad välfärd.
Vi vill gärna att din organisation deltar på konferensen för att dela med er av era erfarenheter och diskutera fortsatta samarbeten för en jämlik och hållbar välfärd.

Program
Konferensen kommer att innehålla seminarier om vinst i välfärden, lagen om valfrihet, Malmö-kommissionen, skolan, barnfattigdom, gröna jobb, brukarrevision, skatteparadis, järnvägen, pensionerna, opinionsbildning mm. Det blir också workshops med fokus på att utveckla idéer för hur vi kan arbeta vidare efter konferensen. På lördagskvällen blir det middag och fest.

Bland de medverkande:
Anne-Marie Lindgren
Asbjörn Wahl
Charlotte Therese Björnström
Daniel Ankarloo
Daniel Suhonen
Gunilla Andersson
Gunnar Ågren
Johan Ehrenberg
Mikael Nyberg
Tapio Salonen
Tobias Baudin

2–3 februari 2013, ABF-huset, Stockholm, Sveavägen 41

Rädda vården i Skåne!

Krisen som nedskärningarna har skapat i den skånska vården fortsätter men ingenting tyder på att nödvändiga resurser kommer att tillföras. Vårdpersonal och forskare vid universitetet har flera gånger larmat i media om hur allvarligt tillståndet är inom stora delar av sjukvården.
Dessa enskilda vittnesmål från olika kliniker är viktiga, men ett effektivt försvar av vården kräver att vi skapar oss en helhetsbild av situationen inom sjukvården. Syftet med Forum Rädda Vården är just att lägga grunden för ett bredare motstånd mot nedskärningarna. Tal av personal från några av de värst drabbade avdelningarna inleder mötet, därefter diskuterar vi hur försvaret av den skånska vården bäst organiseras. Diskussionen sammanfattas i konkreta krav som formuleras under forumet för att sedan överlämnas till regionstyrelsen.
Antalet deltagare på forumet avgör tyngden bakom våra krav. Vi hoppas att alla berörda kommer till mötet och delar med sig av erfarenheter eller tankar kring framtiden.

 

Varmt välkomna till jubileumsaulan klockan 17.00 tisdagen den 22 januari.

Nätverket Rädda Vården

Tisdag 22 januari kl 17 SUS Malmö i Jubileumsaulan, Jan Waldenströms gata 1

Insamling till Syriens barn i Rosengård

Lördagen den 5:e januari arrangerade Socialistiska Partiet i Malmö en ekonomisk insamling för Syriens barn i Rosengårds Centrum. En kampanj som flera avdelningar inom SP har varit en del av under de senaste veckorna med ekonomiska insamlingar, informationsutdelning och offentliga möten. Hela 845 kr. samlade Malmö-kamraterna in på en timme skänkta av minst ett 80-tal solidariska Rosengårdsbor. Alla insamlade medel skickas oavkortat till de lokala folkkommittéernas (LCC) hjälparbete och stöd åt föräldralösa barn.

 

 

”Syriens barn behöver din hjälp” är en insamling i regi av Solidaritet utan Gränser och Socialistiska Partiet till stöd för föräldralösa barn i Syrien. Den syriska revolutionen för demokrati behöver vårt stöd. Bland de värst drabbade av regimens terror är barnen. Därför stöttar vi socialister de lokala folkkommittéernas, LCC:s, hjälparbete för barn som drabbats och mist sina föräldrar. Bidra till insamlingen ”Frihetens barn” i Syrien, genom Solidaritet utan gränser.

Hjälp Syriens barn!

SOLIDARITET UTAN GRÄNSER
Pg 131 84 87 – 4
Märk inbetalningen “Syriens barn”.
Insamlingen stöds av Socialistiska Partiet.

 

 

Syrien-solidaritet i Göteborg

Lördagen den 1 december höll göteborgssocialisterna Röd Lördag i Frölunda Centrum för de syriska barn som drabbats svårt och mist sina föräldrar under det pågående syriska inbördeskriget. Ett nytt flygblad från Socialistiska Partiet om den nationella insamlingen för de lokala folkkommittéernas (LCC) hjälparbete delades ut samtidigt som 361 kronor samlades in från förbipasserande i den bitande vinterkylan. Göteborgssocialisterna kommer fortsätta och intensifiera detta viktiga solidaritetsarbete för krigets offer i Syrien på gator och torg under den närmaste framtiden.

 

 

 

 

 

 

 

Socialistiska Partiet i Malmö inbjuder till studiecirkel

Studiecirkel: Vad var kommunismen?

Från Kommunistiska Manifestet över Pariskommunen och Stalins Sovjet till våra dagar och framtiden. Finanskris och klimathot öppnar för kommunism – utan förtryck och stalinism.

Cirkeln startar måndag 14 januari 2013 och hålls på fem möten. Inledningar och tillfällen för diskussion. Anmälan sker till ronnyakerberg@gmail.com