Category: Ekonomi

Klassintresse i frack

Orden är Strindbergs: ”Vad är ekonomi? En vetenskap uppfunnen av överklassen för att komma åt frukterna av underklassens arbete.” Han var inte den siste eller den mest ingående beskrivaren av förhållandet även om få uttryckt det lika kärnfullt. […]

Dags att ta itu med miljardärerna!

Redan i sitt klassiska verk Kapitalet betonade Karl Marx att det rådande produktionssättet har en inneboende tendens att över tiden koncentrera rikedomarna på allt färre händer. Om vi tittar oss runt i världen ser vi också hur Marx tankegångar äger sin giltighet även i modern tid. […]

Samförståndets tid är över

Femtusen har redan tvingats gå från Ericsson sedan 2010. Nu skall ytterligare 3 000 fogas till listan på människor som Ericsson inte anser sig ha råd med. Företagets ledning, vars insats har varit att inte lyckas vända bolagets krympande...