Vi stödjer Målareförbundets strejk

Socialistiska Partiet uttalar sitt fulla stöd till Målareförbundets beslut att ta till strejkvapnet. Förbundet deklarerar att målet är en kamp för säkra ett lönesystem som kan ge inkomstutveckling och för att säkra kvaliteten i framtida lärlingsutbildningar.
Vi fördömer samtidigt LO-ledningens tilltag när den tillsammans med motståndaren, Svenskt Näringsliv, går ut och motsätter sej alla fackliga krav som inte håller sej inom de ramar Metall och andra redan accepterat.

Det är skamligt när fackföreningsledare aktivt försöker hålla lönekamp nere. Deras argument att de värnar om ”Sveriges konkurrenskraft” är förkastligt.

Arbetarnas löneandel av produktionsresultatet har sjunkit över hela världen med argumentet att ”värna konkurrenskraften” som en viktig faktor. Resultatet är en skenande ojämlikhet.
Kapitalägare och högavlönade berikar sej allt mer utmanande. Skandalen med ”Panamapengarna” visar att de saknar alla hämningar. Det är i det perspektivet vi ska bedöma attackerna från borgerliga opinionsbildare mot fackföreningar som vågar hävda sina medlemmars intressen.

Därför säger vi till Målareförbundets medlemmar:
Stå på er! Ni är värda allt stöd!

Socialistiska Partiet
Partistyrelsen

Hårda motsättningar på Volvo Lastvagnar i Umeå

Volvo_Foto_ELerik-pettersson-svFACKLIGT. INTERVJU. Stora företag som gör vinst borde inte ha möjligheten att sparka de arbetare som generar vinsten genom sitt arbete. Det borde inte heller vara möjligt för nämnda företag att värdera sina anställda olika beroende på om de är tjänstemän eller arbetar på golvet. Det anser Erik Pettersson som sitter i klubbstyrelsen för IF Metall vid Volvo lastvagnar i Umeå och är en av tre SP:are i klubbstyrelsen. Läs mer →

LÄS OCKSÅ:
——————————————————————————————————————-
UTTALANDE FRÅN METALLKLUBBEN DEN 7 OKTOBER.
Företaget avbryter förhandlingarna – går med ensidiga erbjudanden. En skammens dag!

Företaget har beslutat att ensidigt avbryta förhandlingarna. Detta utan att några av IF Metallklubbens viktigaste krav blivit tillgodosedda. Förhandlingarna om villkoren för dem som tvingas lämna företaget när monteringen läggs ner nästa sommar är därmed resultatlösa.
Företaget gav i princip aldrig några riktiga bud. Arbetare värderas lägre än tjänstemän. Det är en skammens dag för företaget. Läs mer

Information om SEKO:s strejk

seko STREJK! A4SENASTE NYTT OM STREJKEN
(Uppdaterat 16 juni)
Stöddemonstration för de strejkande – Mot otrygga jobb!
(Uppdaterat 12 juni)
Seko svarar nej på medlarnas bud i tågkonflikten

…………………………………….

Kamrater i Hässleholm och Lund har satt upp affischer för att informera allmänheten om varför SEKO strejkar. Skriv gärna ut några ex. själv och sätt upp på en tågstation nära dig.

AFFISCH A3
AFFISCH A4

Sekotidningen: ”Vi har inga timanställda på tågen”
Sekotidningen: Kampviljan växer i Malmö

 

Sekos strejk angår oss alla

strejkvaktSekos strejk mot Veolia är en viktig facklig strid för 252 medlemmars rätt till anständiga villkor. Men den är mycket mer än så. Veolia är på inget sätt unika när de försöker säga upp fast anställda och låta dem söka sina egna jobb med sämre och otrygga anställningsvillkor. Timanställningar, tillfälliga jobb, bemanningsföretag, och så vidare är bara delar av hela den solfjäder av osäkra anställningsformer som sedan länge håller på att lösa upp anställningsskyddet för stora grupper i Sverige. Liksom alla andra försämringar drabbar detta inte bara de som är direkt berörda, ju fler som är rädda för att säga ifrån på jobbet på grund av otrygghet i anställningen, desto svagare blir kollektivet på arbetsplatsen.

Läs mer