Category: Facklig kamp

Samförståndets tid är över

Femtusen har redan tvingats gå från Ericsson sedan 2010. Nu skall ytterligare 3 000 fogas till listan på människor som Ericsson inte anser sig ha råd med. Företagets ledning, vars insats har varit att inte lyckas vända bolagets krympande...

Vi stödjer Målareförbundets strejk

Vi stödjer Målareförbundets strejk

Socialistiska Partiet uttalar sitt fulla stöd till Målareförbundets beslut att ta till strejkvapnet. Förbundet deklarerar att målet är en kamp för säkra ett lönesystem som kan ge inkomstutveckling och för att säkra kvaliteten i framtida lärlingsutbildningar. Vi fördömer...

Hårda motsättningar på Volvo Lastvagnar i Umeå

Hårda motsättningar på Volvo Lastvagnar i Umeå

FACKLIGT. INTERVJU. Stora företag som gör vinst borde inte ha möjligheten att sparka de arbetare som generar vinsten genom sitt arbete. Det borde inte heller vara möjligt för nämnda företag att värdera sina anställda olika beroende på om...

Strejkflygblad från Socialistiska Partiet

Strejkflygblad från Socialistiska Partiet

PDF för utskrift: Strejkflygblad Sekotidningen: Vad handlar konflikten om? Sekotidningen: Redo för strejk på Kustpilen