ÖPPNA GRÄNSER OCH KOLLEKTIVAVTAL!

Med anledning av flyktingkrisen och diskussionerna som följer i dess spår, väljer vi att återpublicera följande text. Även om texten har 10 år på nacken så anser vi att den fortfarande är aktuell och hoppas att den kan ge värdefulla insikter och väcka nya tankar hos läsaren kring frågor om globalisering, flyktingströmmar, invandring och rasism. 

ÖPPNA GRÄNSER OCH KOLLEKTIVAVTAL!

1. Invandring och utvandring
2. Svensk invandringspolitik
3. Rasism och nationalstater
4. Arbetarklassen
5. En klassmässig politik för invandring
6. Internationell solidaritet
7. Klassenhet mot rasismen
8. Fascism
9. Frågor och svar om invandring
10. Slutord
Läs mer

Utan vänstern urartar högern

intis profilbildHÖGERN. I skymningstider som dessa är det naturligt att ställa sig frågan vad som är upphov till förfallet av det samhälle vi delar. Det är en grundläggande mänsklig drift att söka förklaringar och möjliga motmedel. Också därför är vänsterns roll kanske viktigare än någonsin i de tider när våra positioner är som svagast. Det är då de materialistiska förklaringsmodellerna verkligen behövs – för att uppgörelser mellan kriminella nätverk skall få sin förklaring i fattigdom och frånvaron av andra livsmöjligheter, istället för i föreställningen om den hotande andre. För att nedfallna ledningar och sprucken asfalt skall kunna förstås mot bakgrund av det offentligas tillbakadragande och inte som ett resultat av migrationspolitiken. Läs mer

Gemensam front mot rasism och fascism

rött forum fb omslagsbildTexten är en av flera som kommer ligga till grund för Rött Forum 30-31 januari.

Som man skördar får man så. Sverigedemokraternas stryptag på svensk politik är ingen blixt från klar himmel. Ökande klyftor, massarbetslöshet och raserade välfärdssystem har sitt pris. I en kapitalistisk världsordning som bygger på ojämlikhet och exploatering av billig arbetskraft har nyliberalismen skärpt konkurrensen mellan människor. Främlingsfientliga och nationalistiska krafter utnyttjar otryggheten och rasistiska föreställningar när miljoner samtidigt drivs från sina av hem av krig, fattigdom och klimatförstöring. Läs mer

Mot rasism på Kristallnatten den 9 november

10734216_10152476614826406_581406676529565628_nSTOCKHOLM: DEMONSTRATION TILL MINNE AV KRISTALLNATTENS OFFER – MOT RASISM, NAZISM OCH FÖRTRYCK

Natten mellan den 9:e och 10:e november 1938 kulminerade en lång tids antisemitism och nazism. Runt om i Tyskland attackerades judiskt ägda butiker och lokaler, synagogor och judar utsattes för vandalism och våld.

Facebook: INGA FLER KRISTALLNÄTTER – Stå upp mot den växande fascismen i Europa

Läs mer