A enfrentar al nazismo!‏

Declaración de Socialistiska Partiet, sección sueca de la Cuarta International.

(Uttalande från Socialistiska Partiet på spanska. Texten på svenska nedan.)

A enfrentar al nazismo!

Varias personas fueron atacadas por nazistas el 8 de marzo en la cuidad de Malmö en un intento de asesinato callejero luego de manifestaciones feministas en el dia de la mujer. Fueron acuchillados y una de las víctimas recibió heridas que amenazan su vida mientras que otra recibió heridas de cuchillo en el pulmon. Unos nazistas de Svenskarnas parti (Partido de los suecos) fueron detenidos como sospechosos de intento de asesinato. Esto sucedió solo algunos dias despues de que los nazistas que atacaron otra manifestación pacífica, en Kärrtorp, fueran llevados a los tribunales de justicia. Uno de los nazistas detenidos en Malmö había regresado recientemente de Ucraina en donde había combatido al lado de los fascistas de ese país.

Tenemos una sociedad en la que los nazistas y los extremistas de derecha se dedican una y otra vez a cometer actos de violencia mortal en contra de gente cuyas escalas de valores ellos detestan: Editoriales pronazis distribuyen proganda nazi, se encuentran escondites llenos de armas, amenazas y actos violentos en contra activistas LGBT, agitación islamofóbicos y antisemitas contra grupos enteros – y ahora el intento de asesinato en contra de activistas en el dia internacional de la mujer. Los activistas feministas habían limpiado pegatinas nazis de las paredes – y los nazistas se lanzaron a un ataque violento.

La escalada de violencia de los extremistas de derecha y de los neonazis se da al mismo tiempo que algunos de esos grupos se esfuerzan por aparecer como politicamente mansos. Es la política burguesa y sus consecuencias nefastas las que facilitan que esos grupos puedan pasar a la ofensiva. Algunos están en el parlamento de Suecia, otros esparcen su odio por calles y plazas,

El avance de los nazistas no es menos peligroso cuando distintos medios de comunicación social facilitan el crecimiento del racismo de salon el que a su vez legitima la violencia nazi. El fortalecimiento del nacionalismo en una época en donde la globalización capitalista trae consigo inseguridad económica y social crea una base para el populismo de derecha, para el neonazismo y grupos fascistas. La amenaza del extremism de derecha y los hostigamientos en contra de políticos, activistas, sindicalistas asi como un racismo diario y estructural cuando la gente busca apartamento o trabajo, se da todos los dias en nuestro país. Eso si, si es que hablamos de amenazas, es una amenaza en contra de la democracia.

Segun la SÄPO (policia politica) los nazistas han cometido 14 asesinatos políticos entre 1999 y 2009, cuantos asesinatos más se han mantenido en el silencio? No olvidamos nombres como John Hron, Ronny Landin, Kent Antonsson, Hyan Altrn, Jimmy Ranjbar, Peter Karlsson, Gerard Gbeyo y Björn Söderberg. Todos ellos fueron víctimas de la acciones premeditadas de los extremistas de derecha. A pesar de ello los medios de comunicación de masas no dejan la majaderia del ”extremismo” de ”ambos lados”, la SÄPO describe a los activistas de la izquierda ”autonoma” como la ”amenaza mayor” y el gobierno lanza acciones en contra del ”radicalismo”.

Ya es hora de despertar. El ajuste de cuentas contra los crímenes del nazismo y el extremismo de derecha es algo completamente necesario para todos los que quieren una sociedad democrática. A los nazistas hay que combatirlos de forma activa, quienes se ven afectados por la violencia tienen el derecho de organizar su propia defensa. Solamente amplias y fuertes manifestaciones pueden impedir que los nazistas ataquen y creen temor en la población. Por eso es importante que todos participen en manifestaciones amplias com las de Kärrtorp y las manifestaciones relámpago en las que miles de personas participaron este domingo.

La policia, la SÄPO, el gobierno y los medios de comunicación de masas tienen que cesar con su teoría esa de que los dos lados tienen la culpa y con el fantasma musulman así como el menospreciar la violencia mortal del extremismo de derecha. Los nazistas estan asesinando!

La situación es gráve. Socialistiska Partiet hace un llamado a todas las fuerzas democráticas, a todo el movimiento obrero y los movimientos sociales a contribuir a la creación de un amplio movimiento en contra de las acciones de los nazistas. A mantenerse unidos! A rechazarlos! Jamás nos doblegarán!

Socialistiska Partiet 10 de marzo

SP: Slut upp mot nazismen!

Den 8:e mars blev flera personer i Malmö utsatta för ett mordförsök på öppen gata av nazister efter de feministiska demonstrationerna på kvinnodagen. De knivhöggs och en person fick livshotande skador medan en annan fick en punkterad lunga. Nazister från Svenskarnas parti greps misstänkta för mordförsök. Det skedde bara några dagar efter att nazisterna som attackerade en annan fredlig manifestation, i Kärrtorp, ställdes inför rätta. En av de gripna nazisterna i Malmö har, enligt uppgift, nyligen kommit tillbaka från Ukraina där han slogs på fascisternas sida.

Vi har ett samhälle där nynazister och högerextremister gång efter annan ägnar sig åt dödligt våld mot människor vars värderingar de avskyr: Pronazistiska förlag distribuerar nazistisk propaganda, gömställen påträffas fullastade med vapen, hot och våld riktas mot HBTQ-aktivister, hets mot folkgrupp pågår oavbrutet med islamofobi och antisemitism – och nu mordförsök mot aktivister på internationella kvinnodagen. Feministiska aktivister hade tagit bort nazistiska klistermärken – och nazisterna gick till våldsamt attack.

Högerextremisters och nynazisters upptrappade våld sker samtidigt som en del av dessa grupper anstränger sig för att bli rumsrena. Det är den borgerliga politiken och dess förödande konsekvenser som har underlättat för dessa grupper att gå på offensiv. Somliga sitter i Sveriges riksdag, andra löper amok på gator och torg.

Nazisternas framfart blir inte mindre olycksbådande när olika medier understödjer framväxten av en salongsmässig rasism som i sin tur legitimerar nazistiskt våld. Förstärkandet av nationalismen i en tid där kapitalismens globalisering medför ekonomisk och social otrygghet ger grogrund för högerpopulism, nynazism och rent fascistiska grupperingar. Högerextremismens hot och trakasserier mot kommunpolitiker, aktivister, fackföreningsfolk liksom en strukturell vardagsrasism när människor t ex söker lägenhet eller jobb, förekommer varje dag i vårt land. Det, om något, är ett hot mot demokratin.

Enligt SÄPO begick nazister 14 politiska mord mellan 1999 och 2009, hur stort är mörkertalet? Vi glömmer inte namn som John Hron, Ronny Landin, Kent Antonsson, Hyan Altrn, Jimmy Ranjbar, Peter Karlsson, Gerard Gbeyo, Björn Söderberg. Alla blev de offer för högerextremisternas illgärningar. Ändå upphör inte media med att tjata om ”extremism” på ”båda sidor”, SÄPO utmålar ”autonoma” vänsteraktivister som det ”största hotet” och regeringen lanserar insatser mot ”radikalism”.

Det är dags att vakna upp. Uppgörelsen med nazismens och högerextremismens brott är ett måste för alla som värnar om ett demokratiskt samhälle. Nynazister måste bekämpas aktivt, de som drabbas av våldet har rätt att organisera sitt eget försvar. Det är bara breda och kraftfulla manifestationer som kan hindra nazisterna att angripa och skrämma människor. Därför är det viktigt att vi alla sluter upp i breda manifestationer som i Kärrtorp och de blixtinkallade manifestationerna med tusentals deltagare nu i söndags.

Polisen, SÄPO, regeringen och media måste sluta att måla lika kålsuparteorin och det muslimska spöket på väggen, liksom underskatta högerextremismens dödliga våld. Nazisterna tar andras liv!

Det är ett skarpt läge nu. Socialistiska Partiet uppmanar alla demokratiska politiska krafter, hela fackföreningsrörelsen och folkrörelserna att kraftigt bidra till en bred rörelse mot nazisternas illgärning. Håll samman! Slå tillbaka! Vi viker oss aldrig.

Socialistiska partiet 10 mars

Folket mot rasism och fascism

Var det, femtontusen, tjugotusen eller fler? I en förkrossande massiv samling slog Sverige tillbaka mot våldsnazister och rasism. Nazistattacken i Kärrtorp blev droppen. I tiotusental har människor samlats landet runt för att sätta ner foten mot rasism, främlingsfientlighet och fascism. Från tiotusental har budskapet ljudit: Det är nog nu! Vi tänker inte stillatigande låta nazistiska vålnader från det förflutna terrorisera människor. Vi tänker inte låta rasistiska våldsverkare hota och misshandla våra vänner, grannar och arbetskamrater. Vi är beredda att ta strid för ett människovärdigt samhälle byggt på humanitet, solidaritet och jämlikhet. Dessa dagar i december 2013 inleddes något stort. Låt det bli stormsignalen för motoffensiven! Nu rullar vi tillbaka rasismen! Nu driver vi undan folkhatarna. Nu återerövrar vi solidariteten!

/124.jpg

Vilket svar på förra veckans nazistprovokation. 20 000 människor samlades i Kärrtorp för att protestera mot rasism och främlingsfrihet och ta Kärrtorp tillbaka från nazisterna.  Det mest fantastiska var bredden i uppslutningen. Parollen ”Mångfald framför enfald” som stod på många plakat har sällan varit så på sin plats. Barn föräldrar, mormödrar och farfäder, människor från alla världen hörn fyllde snart torget i Kärrtorp och strömmade vidare till idrottsplatsen. ”Vi har varit trakasserade hela hösten av de nazistiska gängen, nu får det vara slut”, sa en 84-årig dam från grannskapet och kunde nöjt  läsa plakat som bars av ”Fröknar mot rasism”, ”Lesbiska poeter mot rasism” eller ”Scouter mot rasism” med tillägget ”Var Redo!”

Idag fick rödgröna partiledare eller borgerliga statsråd och partisekreterare och riksdagens talman vackert inordna sig i leden. Istället var det aktivisterna, fotfolket från Linje 17 och alla andra som burit upp motståndet när betydligt färre fanns på plats, som intog scenen tillsammans med hiphopstjärnor som  Lilla Namo, Carlito, Amsei Brown,  Adam Tensta,  Dida,  Linda Pira och Labyrint. Eller Jenny Wilson och Hoffmaestro. 

-”För en vecka sedan var vi fem hundra – nu är vi 16 000!” kunde arrangörerna stolt sammanfatta resultatet av sitt arbete. ”Kärrtorp har lärt oss att antirasismen kommer underifrån, från vanligt folk.”

/129.jpg

/126.jpg

/119.jpg

 /115.jpg

/111.jpg

/108.jpg

/107.jpg

/106.jpg

 /097.jpg

SP: Gemensam front behövs i den antifascistiska kampen!

I skuggan av SÄPO:s lansering av begreppet ”våldsbejakande extremism”, som ett avpolitiserat paraplybegrepp över alla riktningar – politiska eller religiösa – som i någon bemärkelse bejakar våldsutövning, har den nazistiska rörelsen återigen visat att den har en unik ställning genom sitt bruk av urskiljningslöst gatuvåld.

Denna gång var målet en bred, fredlig antifascistisk demonstration där allt från små barn till pensionärer deltog för att markera sitt ställningstagande mot den senaste tidens rasistiska klotter i stadsdelen Kärrtorp i Stockholm. Istället för att få bilda opinion under trygga former utsattes de för ett regn av glasflaskor från fascistiska våldsverkare.

De trettio nazisterna tvingades så småningom retirera tack vare en spontan kraftsamling från demonstranternas sida. Polisen visade dessvärre ännu en gång att deras ledning fullständigt underskattar den högerextrema rörelsen. Det lilla antalet poliser på plats saknade helt resurser att skydda den demokratiska demonstrationen. Dessutom pekar flera avslöjanden nu mot att den nazistiska aktionen var förutsedd, men att polisen negligerat eller underlåtit sig att handla på uppgifterna. Trots att samma nazistiska organisation upprepade gånger angripit demokratiaktivister på allmän plats, exempelvis i Umeå i september, har polisen valt att lägga sina resurser på razzior och gripanden av så kallade ”vänsterextremister”. Till och med Vänsterpartiet uteslöt en ledande medlem för att denne inte uttryckte tillräcklig beröringsskräck med denna ”extremvänster”.

I Kärrtorp slogs nazisterna tillbaka, inte av polisen utan av antirasisternas sammanhållning. Det är en lärdom för oss alla: När inte statsapparaten förmår upprätthålla de demokratiska fri- och rättigheterna är det uppenbart att vi måste organisera vårt eget beskydd. Styrkan finns i vår solidaritet och vårt ömsesidiga förtroende. Hela vänstern och arbetarrörelsen måste bilda en gemensam front mot nazisternas och rasisternas angrepp. Ingen ska behöva vara rädd för nazistiska våldsangrepp. Tillsammans är vi tusenfalt starkare än nazistiska våldssekter.

Socialistiska Partiet
17 december 2013

Göteborg 9 november: Demonstration mot rasism

Fackeltåg och minnesstund för nazismens offer under andra världskriget. Samling 16:00 på Götaplatsen. Fackeltåg till minnesmärket för förintelsens offer på Bastionsplatsen där det blir en minnesstund med tal och musik. Start 16:45. Tal av flera romska och resande representanter såväl som av en person från Unga muslimer mot antisemitism och judiska talare. Efter minnesstunden fortsätter programmet i synagogan.

Arrangör av fackeltåget är 9 novemberkommittén som bland annat består av flera resandeorganisationer, Judiska församlingen, Judar för Israelisk-Palestinsk Fred, RFSL, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, Göteborg mot Rasism, Socialistiska Partiet samt många fler.

9november

Göteborg: Stoppa fascisterna i SDL

Den 14 juli är det meningen att Swedish Defence League skall genomföra en antimuslimsk demonstration i Göteborg. Mobiliseringen till motdemon är i full gång!

-Vi har verkligen lyckats att samla ett brett motstånd, allt från politiska organisationer till kyrkor och muslimska föreningar, säger Masoud Vatankhah från organisationskommittén. Gensvaret från enskilda har också varit mycket stort. Jag vågar lova att det kommer att bli en bra demonstration med mycket folk.
Vår manifestation kommer att vara ickekonfrontativ. Det kommer att bli tal och musik, alla skall känna sig trygga. Demonstranter i alla åldrar är välkomna att vara med, man skall kunna ta med sig barnvagnar för att demonstrera mot nazisterna! De skall veta att de inte är välkomna.
SDL är en fascistisk organisation med English Defence League som förebild. De samlar huliganer och slagskämpar som gärna går in i invandrarområden för att misshandla och vandalisera. Vi vill verkligen inte att de skall få fotfäste här i Göteborg, avslutar Masoud Vatankhah.

sdl GBG

Facebook: Mot Fascisterna i SDL!

Mot fascisterna i SDL!

10638_10151414995650755_1343370538_nSwedish Defence League planerar en antimuslimsk demonstration i Göteborg 14 juli och vi kommer att visa att de inte är välkomna.

Motståndet mot alla former av nazism och fascism är brett och det ska vi visa även på gatorna!

Tid och plats för manifestationen meddelas inom kort.

Arr. Göteborg mot rasism m.fl.

 

 

Flyktingamnesti

555131_10200783439805680_1439881992_nDemonstrera 6 juni – stå upp för asyl, solidaritet och lika villkor!

Sverige 2013:
> Demokratikämpar, fackliga aktivister, hbt-personer & troende tvångs­utvisas till fängelse och tortyr > Regering & storföretag fortsätter göra affärer med samma diktaturer > Gamla & sjuka kastas ut. Även till krig. Familjer splittras > Tiotusentals lever gömda – många hemlösa & hungriga > Polisen utför inre passkontroller efter utseende > Storföretagen fick kontroll över arbetstillstånden & utnyttjar migrantarbetare som billig arbetskraft > Politiska krafter försöker skylla orättvisor på våra arbetskollegor, klasskompisar & grannar

Den 6 juni står vi upp för solidariteten!

Protester i hela landet. I Stockholm samlas vi 16.00 på Sergels torg

Arr: Asylrörelsen Stockholm, Kommunal Nobinatrafiken, Studenter mot rasism, Riksförbundet Barnen Först, Iranska flyktingars riksförbund, Papperslösa Stockholm, Föreningen Varken hora eller kuvad, Rättvisepartiet Socialisterna, Iranska flyktingars riksorganisation, Afghanska föreniningen, Casaperu.se, Etiopiska flyktingföreningen och Kurdiska Framtidsrörelsen i Syrien

Respektera mötesfriheten

Jag gick i en demonstration i lördags, liksom många andra. Jag såg flera av mina vänner där. Vi ville protestera mot rasisterna och islamofoberna i SDL som besökte Malmö. Vi är många som är oroliga, vilket beror på Sverigedemokraternas framgångar, som vi ser som ett hot mot arbetarrörelsen.

Så vi gick i det demonstrationståg som fanns. Från Möllan ner till Stortorget. Arrangör var Skåne mot rasism, vilket lät tryggt och bra och väldigt brett. Det blev också en bra manifestation, i stort sett. Men när vi väl var på plats på Stortorget inträffade något märkligt, en mindre grupp började kasta rökbomber mot polisen och rev omkull ett avspärrningsstaket.

Nu var det hela snabbt över på några minuter och lugnet återvände. Jag tänkte i mitt stilla sinne att det rörde sig om en liten isolerade grupp av hetlevrade ungdomar. Men det var värre än så, det handlade om arrangörerna till demonstrationen från Möllan, alltså den sammanslutning som kallar sig ”Skåne mot rasism”, som hade planerat det hela bak ryggen på oss som demonstrerade.

”Skåne mot rasism” är inte heller något brett nätverk, i själva verket består det av vissa så kallade autonoma. Vilket inte ska förväxlas med alla syndikalister och anarkister, jag blev i går under dagen kontaktad av någon som kallar sig just anarkist som förklarade att de inte är överens med ”Skåne mot rasism”. Han höll också med om det debattinlägg jag skrev i går: Smolk i anti-rasist-bägaren (bloggen Röda Malmö hade fler än 1 300 besök under gårdagen).

Jag känner mig lurad av arrangörerna och kommer i fortsättningen att passa mig noga för ”Skåne mot rasism”. Deras grundläggande idé är att skapa oroligheter, konfrontationer med polisen och att stoppa andras mötesarrangemang.

Det är en politisk linje som kan få förödande konsekvenser om den får hållas. Många människor, som vill protestera mot rasisterna, kommer att avhålla sig från att delta. Borgerliga massmedia kommer att få många anledningar att hetsa mot anti-rasisterna.

Men det värsta är vad en sådan politisk linje gör med oss själva. Vi som skulle bekämpa rasisterna och försvara demokratin blir förespråkare för en inskränkning av de demokratiska rättigheterna. Förvisso lever vi i en kapitalistisk demokrati där demokratin är underordnad klassintressen, men det finns också demokratiska fri- och rättigheter som arbetarrörelsen tillkämpat sig i det förflutna.

Till dessa hör mötesfriheten. Den ska vi värna om. Den gäller även för våra politiska motståndare. Det innebär att vi inte ska forcera avspärrningar, kasta saker på folk och att ”störa ut” deras möten eller att stoppa dessa. Däremot ska rasismen stoppas och blockeras. Det gör vi genom gediget och långsiktigt opinionsarbete. Också genom att massmobilisera till motdemonstrationer när så behövs. Men då krävs ett hundraprocentigt vakthållande om de demokratiska rättigheter vi har. Anti-rasism och försvar av demokratin ska gå hand i hand.
DSC05692

Bekämpa REVA: Följ exemplen på vardagssolidaritet!

sergels-torg-idag
Klappjakten på papperslösa flyktingar och invandrare når nya skrämmande nivåer. Samtidigt som en ny lag ger papperslösa rätt till sjukvård och skola, beordras polisen att finkamma just sådana miljöer där papperslösa kan tänkas vistas. Genom det så kallade Reva-projektet – “Rättssäkerhet och effektivt verkställighetsarbete” – söker migrationsverket, kriminalvården och gränspolisen sedan 2010 att genom skärpt “inre utlänningskontroll” av bostadsområden, arbetsplatser och andra områden gripa och utvisa papperslösa. Projektet som inleddes i Skåne har där under ett år mefört tjugofem procent fler utvisningar. Det är när projektet nått Stockholm, med polisens “etniska profilering” av resenärer i T-banan frågan nått offentligheten. Att tvinga människor med “utländskt utseende” att visa id-handlingar är så uppenbart kränkande och rasistiskt att till och med regeringens integrationsminister Erik Ullenhag (FP) tycks baxna. Men de rasistiska kontrollerna är bara följden av regeringens och migrationsminister Tobias Billströms (M) uppdrag åt polisen: att skärpa kontrollen och öka antalet utvisningar.

Därför grips nu barn i skolan och sjuka på vårdinrättningar, därför selekteras nu mörkhåriga från blonda i Stockholms T-banespärrar. “Det är lite polisstat över det hela”, säger chefen för gränspolisen i Stockholm till SVT. Lite? Det är i själva verket ett skolexempel på hur polisstatsmetoder används för att sprida rädsla i delar befolkningen och vänja alla vid repressiva metoder.
När statliga myndigheter dessutom putsar av forna tiders “rastyper” med “svenskt” och “icke svenskt” utseende som grund för polisiära ingrepp, sker något avgörande. Varenda köksbordsrasist får sina naivaste fördomar bekräftade, minsta barn får lära sig skillnaden mellan “vi” och “dom”, vad som “egentligen” är svenskt och vilken sort man bör tillhöra för att vara på den säkraste sidan. Årtiondens fostran i mångkulturell tolerans torpederas liksom strävan efter integration och gemenskap.
Grunden till detta katastrofala haveri är inte bara polisens arbetsmetoder utan uppdragsgivarens, den borgerliga regeringens politik. Att vrida åt tumskruvarna på människor som fått avslag på sina asylansökningar medan skrupelfria företagare fått fria tyglar att importera underbetald och rättslös arbetskraft, demonstrerar regeringens krassa klasspolitik.
Den skärpta klappjakten på skyddslösa, den rasistiska sorteringen av människor, det skärpta repressiva klimatet på gator och torg är skapat av regeringen. Ansvaret för detta ska den inte undkomma.
Nu reagerar alltfler människor mot jakten, insamlingar sker till gömda papperslösas färdbevis för att klara kontroller, sms-varningar går ut om vakter och civilare. Det civila samhället tar det ansvar för medmänsklig solidaritet som myndigheterna söker krossa.
Socialistiska partiet uppmanar alla att följa dessa exempel på vardagssolidaritet.
Skam över den regering och de polismyndigheter som jagar skyddsbehövande människor!
Skam över dem som återinför en öppen rasistisk sortering av människor!
Stoppa avvisningarna, stoppa de omänskliga kontrollerna, avbryt omedelbart Reva-projektet!

Socialistiska Partiet
partistyrelsen 23 februari

…………………………………………………

Protester runt om i landet
En stor demonstration mot utvisningar och REVA arrangeras av Rädda Barnens Ungdomsförbund, Röda Korsets Ungdomsförbund och Ungdom mot Rasism i Kungsträdgården i Stockholm den 9 mars klockan 15.00.

Facebook: Demonstration mot utvisningar och REVA
Hemsidan: Rädda Barnens Ungdomsförbund

Men redan fredag 1 mars kommer en aktion och massplankning mot REVA äga rum i Stockholm.
Läs aktionsplanen på Facebook: Aktion och massplankning mot REVA
16.00 vid tunnelbanans spärrar i Centralstationen.
Arr: Asylrörelsen Stockholm och Studenter mot rasism

Det kommer även hållas demonstrationer på följande orter:
Göteborg, Gustaf Adolfs torg 2 mars 14:00
Uppsala, Stora torget 9 mars 11:00
Malmö, Möllevångstorget 9 mars 15.00