Högern slås ut av en rak vänster – men vem antar utmaningen?

intis profilbildLEDARE Efter år av stegrad hets mot flyktingar och systematiska terrorattentat mot flyktingförläggningar kände sig hathögern i Sverige förra helgen mogen att trappa upp. På fredagskvällen drog våldsverkare fram i centrala Stockholm på jakt efter invandrare att misshandla och dagen efter hölls ett torgmöte där SD-politiker, öppna nazister och till och med en centerpolitiker fann varandra i gemensamt flyktinghat. Läs mer

KRISTALLNATTEN. ”Ännu kan vi hindra historiens envisa och skamliga upprepning.”

Håkan Blomqvists tal på Kristallnattsmanifestationen i Malmö 9 november.

”Kära vänner

Det finns många idag som inte vill höra ett ord till om Kristallnatten 1938 och Förintelsen av det judiska folket i Europa. Vi är ju så överväldigade av vår egen tids mänskliga katastrofer som kräver lösningar här och nu, istället för att prata om det förgångna.

kristallnatten malmö 2015Och det finns många som inte orkar höra varningsord om antisemitism, när israeliska högerregeringar och deras supportrar, oavbrutet anklagar dem som bekämpar israeliska övergrepp och ockupation, för ”antisemitism”. Nu senast när det gäller en dokumentärfilm om barnläkaren Henry Aschers liv.

Men jag säger: LÅT INGEN BLANDA BORT KORTEN! Läs mer

ÖPPNA GRÄNSER OCH KOLLEKTIVAVTAL!

Med anledning av flyktingkrisen och diskussionerna som följer i dess spår, väljer vi att återpublicera följande text. Även om texten har 10 år på nacken så anser vi att den fortfarande är aktuell och hoppas att den kan ge värdefulla insikter och väcka nya tankar hos läsaren kring frågor om globalisering, flyktingströmmar, invandring och rasism. 

ÖPPNA GRÄNSER OCH KOLLEKTIVAVTAL!

1. Invandring och utvandring
2. Svensk invandringspolitik
3. Rasism och nationalstater
4. Arbetarklassen
5. En klassmässig politik för invandring
6. Internationell solidaritet
7. Klassenhet mot rasismen
8. Fascism
9. Frågor och svar om invandring
10. Slutord
Läs mer

Utan vänstern urartar högern

intis profilbildHÖGERN. I skymningstider som dessa är det naturligt att ställa sig frågan vad som är upphov till förfallet av det samhälle vi delar. Det är en grundläggande mänsklig drift att söka förklaringar och möjliga motmedel. Också därför är vänsterns roll kanske viktigare än någonsin i de tider när våra positioner är som svagast. Det är då de materialistiska förklaringsmodellerna verkligen behövs – för att uppgörelser mellan kriminella nätverk skall få sin förklaring i fattigdom och frånvaron av andra livsmöjligheter, istället för i föreställningen om den hotande andre. För att nedfallna ledningar och sprucken asfalt skall kunna förstås mot bakgrund av det offentligas tillbakadragande och inte som ett resultat av migrationspolitiken. Läs mer

Gemensam front mot rasism och fascism

rött forum fb omslagsbildTexten är en av flera som kommer ligga till grund för Rött Forum 30-31 januari.

Som man skördar får man så. Sverigedemokraternas stryptag på svensk politik är ingen blixt från klar himmel. Ökande klyftor, massarbetslöshet och raserade välfärdssystem har sitt pris. I en kapitalistisk världsordning som bygger på ojämlikhet och exploatering av billig arbetskraft har nyliberalismen skärpt konkurrensen mellan människor. Främlingsfientliga och nationalistiska krafter utnyttjar otryggheten och rasistiska föreställningar när miljoner samtidigt drivs från sina av hem av krig, fattigdom och klimatförstöring. Läs mer