Category: Media

Aldrig mer nyttiga idioter!

Vi verkar i en komplicerad värld där alla aktörer i offentligheten löper risk att utnyttjas av krafter med en egen agenda – att agera ”nyttig idiot” som det populärt brukar heta. I varje given politiskt laddad situation är...