Category: Nyliberalism

Ledare: Det odemokratiska väktarvåldet

Internationalen # 13 2019 ▶ Handlar inte om enskilda fall ▶ Väktarvåldet en demokratifråga ▶ Ansvaret tillbaks till politiken Väktare som misshandlar människor i låsta rum utan kameror, väktare som rasprofilerar och begår våldshandlingar. Övergrepp som filmas, rasism som dokumenteras. Någon gång statueras...