Category: Fjärde Internationalen

Internationellt socialistiskt sommarläger

Internationellt socialistiskt sommarläger

Hundratals revolutionära ungdomar från hela Europa samlas 3-10 augusti i Frankrike. Det årliga lägret är en fantastisk möjlighet att under en vecka lära sig en massa saker, få många nya politiska erfarenheter, lära känna kamrater från olika delar...

Stipendium till indonesiska kamrater

Stipendium till indonesiska kamrater

Socialistiska Partiet har i år valt att betala ut 5000 kronor från Tom Gustafssons minnesfond för att göra det möjligt för en indonesisk kamrat att besöka Fjärde Internationalens skola i Amsterdam och det seminarium som kommer äga rum...

PODEMOS och sanningens politik

PODEMOS och sanningens politik

Uppbygget av PODEMOS som en ny social och politisk rörelse är inte bara baserad på en underminering av de traditionella organisationsformerna utan är en djärv vandring mot det härskande ideologiska utrymmet. I samband med valet till Europaparlamentet den...

Tio teser om extremhögern i Europa

Tio teser om extremhögern i Europa

1. Valet till Europaparlamentet bekräftar en tendens som varit synlig i de flesta länderna på kontinenten, nämligen extremhögerns spektakulära framgång. Det är ett fenomen utan sin like sedan 30-talet. I flera länder fick dessa rörelser mellan 10 till...