Category: Fjärde Internationalen

21% för den radikala vänstern i Spanien

21% för den radikala vänstern i Spanien

Våra vänner i Podemos i Spanien går fram som ett lokomotiv i opinionen. Denna socialistiska utomparlamentariska grupp som så sent som i början av året bestämde sig för att även kandidera i EU-valet där man fick 8%. Nu...

Internationellt socialistiskt sommarläger

Internationellt socialistiskt sommarläger

Hundratals revolutionära ungdomar från hela Europa samlas 3-10 augusti i Frankrike. Det årliga lägret är en fantastisk möjlighet att under en vecka lära sig en massa saker, få många nya politiska erfarenheter, lära känna kamrater från olika delar...

Stipendium till indonesiska kamrater

Stipendium till indonesiska kamrater

Socialistiska Partiet har i år valt att betala ut 5000 kronor från Tom Gustafssons minnesfond för att göra det möjligt för en indonesisk kamrat att besöka Fjärde Internationalens skola i Amsterdam och det seminarium som kommer äga rum...

PODEMOS och sanningens politik

PODEMOS och sanningens politik

Uppbygget av PODEMOS som en ny social och politisk rörelse är inte bara baserad på en underminering av de traditionella organisationsformerna utan är en djärv vandring mot det härskande ideologiska utrymmet. I samband med valet till Europaparlamentet den...