Solidaritet mot imperialism och förtryck

Massövervakning, drönarmord och krigspolitik. Krypande hyckleri och medskyldighet. När USA:s president besöker Sverige förenas de styrande till ett välregisserat skådespel kring en världsordning som kräver ofattbara offer. Där människor offras för oljekapitalets vinster i klimatkrisens spår, där nöd och fattigdom växer för marknadsintressenas skull, där hela befolkningar fördrivs och fängslas som i Palestina eller massmördas som av bödelsregimen i Syrien – där ska maktordningen skyddas. Alliansen mellan eliterna ska säkras och hoten från ”visselblåsare” och avslöjare som Snowden, Manning och Wikileaks avvärjas – för att inte tala om utmaningen från upproriska folk som i arabvärlden.

Därför knakar det i fogarna, därför spricker fasaderna, därför blir förtrycket alltmer öppet, massövervakande, militariserat – och hycklande.

- Världen vet vart klimatkrisen för oss – och vilka åtgärder som krävs. Men de kapitalistiska storbolagens intressen får inte hotas och tiden för nödvändiga åtgärder rinner bort.

- Världen hyllar avslöjarna av illegal massövervakning och krigsbrott. Men regeringarna sluter upp bakom Washingtons klappjakt på ”läckorna”

- Världen ser hur det palestinska folket förkvävs av Israel, den egyptiska revolutionen möts av militärkupp och det syriska folket slaktas av Assadregimens mördare. Men här finns ingen olja att vinna – som i Irak – och ”världsordningen” kräver ”stabilitet”. Hyckleriet om stöd för den demokratiska kampen blir gränslöst när miljoner tvingas till flykt och de demokratiska revolutionerna massakreras.

Socialister, demokrater och antiimperialister måste sluta sig samman över gränserna och skapa en gemensam kraft. En kraft som bekämpar både amerikanske och europeisk imperialism liksom ryskt förtryck, som avslöjar och står emot våra medskyldiga regeringar och bygger en solidaritet till stöd för de förtryckta folkens kamp mot ockupationer, förtryck och mördarregimer i Palestina, Syrien, Egypten och världen över.

Socialistiska Partiet och den världsrörelse vill tillhör, Fjärde Internationalen, är en del av den kampen.

Socialistiska Partiet

Demonstrera idag i Stockholm. Klockan 17:00 Medborgarplatsen.

Socialister höll Röd lördag för Syrien

Socialistiska Partiet höll Röd lördag i Husby, Skärholmen, Hötorget och Slussen i Stockholm lördagen den 27:e oktober med Internationalenförsäljning, flygbladsutdelning och insamling för Syriens barn – till LCC:s Children of Freedom. Här följer ett axplock av bilder från den röda solidaritetsdagen i Stockholm.

 

 

 

 

Flygblad: Kapitalism? Nej tack!

Protesterna fortsätter
Mot elitens politik
Alternativ finns

I Europa skakas nu land efter land av protester. Överallt påstår ”experter” och politiker att höjd pensionsålder, sänkta löner och hårda nedskärningar är nödvändiga. Men den kris som idag härjar i världsekonomin beror inte på lata arbetare, höga ungdomslöner eller för många pensionärer. Det är kapitalismens kris. Liksom de 24 miljoner som officiellt är arbetslösa inom EU är krisen ett resultat av den politik som förts i flera årtionden, i Sverige och i andra länder.

Läs resten av flygbladet: Kapitalism? Nej tack!

Solidaritet med Greklands folk

Flygblad som spreds i Stockholm 19 februari

Låt de rika och bankerna betala - Bekämpa finansdiktaturen!

Finanskapitalet och EU-eliten har förklarat krig mot Greklands arbetande folk. Grekerna sägs ha ”levt över sina tillgångar” och vältrat sig i välstånd utan att ha arbetat och presterat. Men ”Grekland” och ”grekerna” är inte någon gemensam helhet. Arbetarnas, låginkomsttagarnas, pensionärernas, de arbetslösas, hemlösas och fattigas Grekland är inte samma sak som redarnas, kapitalisternas och de korrumperade politikernas.

I arbetarnas Grekland har reallöner sänkts och en fjärdedel av befolkningen lever under fattigdomsstrecket. I arbetarnas Grekland är var femte arbetslös och varannan om du tillhörungdomen. I arbetarnas Grekland växer hemlösheten, soppköerna och barnhemmen.

Däremot finns en parasitär överklass med enorma förmögenheter som knappast betalar någon skatt alls. Den grekiska statsskulden ligger idag på 355 miljarder euro, samtidigt som rika greker gömmer undan 200-600 miljarder euro i skatteparadis. Grekiska rederier med världens största handelsflotta betalar löjligt låg skatt. Militärutgifterna är dubbelt så höga som EU-genomsnittet och staten är världens femte största vapenimportör.

Det är nyliberalismens växande klyftor mellan fattiga och rika i kombination med den globala finanskrisen som fått den grekiska krisen att explodera. En sjukdom som den s k ”trojkan”, Internationella valutafonden, Europeiska centralbanken och EU-kommissionen, nu vill förvärra genom massiva privatiseringar, upplösta sociala skyddsnät och dramatiskt sänkta löner.

Vad som kallas ”hjälppaket” är i själva en krigsförklaring mot allt vad sociala rättigheter och välfärd heter – för bankernas och det internationella storkapitalets skull. Och slaget mot Grekland är bara det första.

Inte bara Portugal, Spanien och Italien står på tur. I det forna östblockets rövarkapitalism pekar siffrorna åt samma håll, massfattigdomen breder ut sig och de internationella finansmarknaderna kräver ständigt ytterligare sociala nedskärningar. I Litauen och Lettland som framhålls som så lysande exempel på sanerade ekonomier lever idaglångt över en tredjedel av befolkningen i fattigdom.

Det öde som nu drabbar arbetarnas Grekland hotar oss alla när välfärdsepoken går i graven undertrycket från det internationella finanskapitalets klasskrig . Därför finns ingen annan väg än att tillsammans över gränserna försvara våra rättigheter till ett drägligt liv.

Slå tillbaka utpressarna!
Arbetargreklands sak är vår!

Socialistiska Partiet

Läs också:

EUs depression i Grekland.

Grekiska folket rasar, börsen går upp

I parlamentet, där finns det pengar…

 

 

Solsidan tycker att vi lever för länge

“Ungdomsarbetslösheten i Europa och Sverige grasserar värre än någonsin. Då har Reinfeldt mage att hävda att vårt stora problem är att vi har för få sjuttioåringar som arbetar. “

Det rika folket på Solsidan tycker att vi vanliga löntagare lever för länge. De är rädda för att behöva vara med och betala. Bättre var det förr. När den gamla ATP-pensionen infördes 1957 dog vi på skuggsidan trots allt några år efter pensionen. Framförallt de som hade tunga jobb. Många arbetare betalade snällt pensionsavgifter som egentligen gick till de på Solsidan. Nu, snart sextio år senare, tycker solsidan att vi lever oförskämt länge. Medellivslängden har i runda slängar ökat med drygt tio år.

Många forskare hävdar dessutom att hälften av de barn som kommer till världen i dag kommer att leva så länge att de orkar blåsa ut alla ljus på sina hundraårstårtor. En demografisk utveckling att glädjas åt!  Men inte för det rika folket, de är rädda för att de kanske måste vara med och betala.

Det är här Fredrik Reinfeldts förslag kommer in. Varje hål, varje springa, varje möjlighet som skulle kunna innebära en större beskattning av de rika och inte minst av deras alla arbetsfria inkomster, måste proppas igen. Redan i dag har gränserna i systemet suddats ut. De har börjat med sin kontrareform. Vill man få ut lika mycket från det nya pensionssystem, vilket fondindustrin i samsyn med moderater och socialdemokrater har skapat, krävs att man jobbar till 67 års ålder. En överkomlig prestation för de som flutit fram genom livet i gräddfilen. Men för vanliga arbetare är det svårare. I IF Metall med sina 350 000 medlemmar är det i dag bara en promille, eller 350 stycken, som lönearbetar efter 65-årsdagen.

Fredrik Reinfeldt pratar i och för sig stort om att människor med tunga jobb ska skolas om i femtioårsåldern. Trots att han precis har skapat en gymnasieskola där många med praktiska linjeval i framtiden kommer att sakna behörighet för att gå vidare till högre studier och utbilda sig till fysiskt lättare jobb. Det politiska året startar med ett jättehyckleri.

Ungdomsarbetslösheten i Europa och Sverige grasserar värre än någonsin. Då har Reinfeldt mage att hävda att vårt stora problem är att vi har för få sjuttioåringar som arbetar. Det är genom att sätta dessa ungdomar i arbete inom vård, skola och klimatomställning som vi tryggar framtiden för både gammal och ung. Reinfeldt är däremot bara intresserad av att trygga solsidans bankkonton.

 

Har du Facebook? Anslut dig i så fall till kampanjen ”Kapitalism? Nej tack!”

Flygbladet: Solsidan tycker att vi lever för länge

När kommer revolutionen till Sverige?

Nytt flygblad från SP som tar upp striderna i Europa och i arabvärlden under 2011 och vad som krävs i vårt land. 

Ur bladet:

”En resning händer inte av sig själv. Inte heller kan den dikteras fram. Ingen individ, inget parti, ingen liten grupp av smarta strateger kan sätta ett samhälle i gungning: det är en uppenbar lärdom av 2011 års revolutioneroch revolter, från Tunis till London. Saker händer först när massor av människor strömmar till från alla håll, ser varandra med nya ögon, finner de gemensamma nämnarna – allt som varit så fel så länge och som nu ska rättas till. Det är social rörelsesom skapar skalvet. Om det är något Sverige lider brist på är det just detta: socialrörelse. Våra en gång så stolta rörelser – fackföreningsrörelsen, kvinnorörelsen, miljörörelsen, antikrigsrörelsen – ligger till störstadelen i dvala, nedfrysta, stelnade. Det är det vi först av allt behöver ändra på. Vi måste hitta nya sätt att komma i rörelse.”

Läs bladet som pdf: När kommer revolutionen till Sverige?

Kristianstad: Viktig information inför gymnasievalet

Viktig information inför gymnasievalet

Vilken ska man välja?
På gymnasiemässan marknadsför sig de olika gymnasieskolorna och försöker övertyga dig om att du skall välja just deras skola. Färglada reklambroschyrer delas ut i mängder – däremot så är det lite med viktig information. Information som du behöver för att kunna avgöra om den skola du funderar på att gå har tillräckligt med resurser för att ge dig en bra utbildning eller om det är en skola som försöker dölja sina brister bakom glansiga reklamblad.

Bra eller dålig?
Det är svårt att bedöma om en skola är bra eller dålig. Skolförsäljarna här innanför på gymnasiemässan kommer inte att ge dig en objektiv information utan de är här för att värva dig till sin skola. Men det finns information som du kan använda dig av för att bedöma om skolan håller hög kvalité eller om det är en skola som du bör strunta i. Skolverket publicerar varje år fakta om alla svenska skolor. Fakta om lärartäthet, om lärarnas utbildning och om det finns specialisthjälp att få på skolan om man skulle ha svårt i något ämne.

Förutsättningarna för dig som elev att få goda kunskaper är helt klart sämre på friskolorna än på någon av de kommunala gymnasieskolorna. Anledningen till att förutsättningarna är sämre på friskolorna är att deras huvudsakliga syfte inte är att ge dig en bra utbildning utan deras mål är att fixa så stor vinst som möjligt till sina ägare

Får du någon hjälp?
Utöver små klasser och utbildade lärare behöver en skola annan specialistpersonal för att kunna hjälpa dig och dina klasskamrater att få goda kunskaper. Det är en hel del som kan hända under en treårig utbildning då du
kanske behöver extra hjälp och stöd för att klara av utbildningen. Fråga om skolan har studie och yrkesvägledare, kurator, skolbibliotek, bibliotekarie, matsal, idrottshall, läroböcker eller skolsköterska när du går runt inne på
mässan. Finns det brister på dessa områden så minskar dina möjligheter att klara av utbildningen. Det är dumt att chansa med sin framtid – välj en bra skola!

Om skolan går i konkurs
Skolorna lever på den elevpeng som följer med varje elev som börjar på skolan. Färre elever gör att inkomsterna för skolan minskar, vilket kan leda till att skolan gör konkurs och läggs ner. De kommunala skolorna kan inte
gå i konkurs men friskolor går i konkurs lite då och då. Antalet gymnasieelever minskar nu vilket leder till att det börjar färre elever på gymnasiet i år än det har gjort på många år. En följd av det här är att gymnasierna nu kommer att få mindre pengar att betala sina verksamheter med. Eleverna kommer helt enkelt inte att räcka till alla gymnasieutbildningar.

Går skolan i konkurs så står du där med en halvfärdig utbildning. Kommunen har ingen skyldighet att erbjuda dig en plats på ett likartat program om din friskola går i konkurs. Utan du får söka som vanligt till en annan skola. Många skolor kommer att gå i konkurs de närmsta åren när elevkullarna minskar med ca 30%. Ett sätt att undvika risken att gå på en skola som gör konkurs är att välja en kommunal skola.

FAKTA:
Det finns få behöriga (utbildade) lärare på friskolorna – mindre än hälften är behöriga att undervisa.

Det finns inte en enda specialpedagog på friskolorna i Kristianstad/Hässleholm – ingen specialisthjälp att få när skolarbetet går dåligt.

Klasserna är generellt större på friskolorna än i de kommunala skolorna.

Kvalité kostar men det har inte friskolorna råd med – kostnader försämrar vinsten.

Vi tar kamp mot klassamhället!

Nytt material från Socialistiska Partiet. Klicka och skriv ut: Vi tar kamp mot klassamhället! Vill du beställa flygbladet samt affischer i A3-storlek gör du detta genom att ringa 0700-193081 eller maila info@socialistiskapartiet.se

Ojämlikheten

Under perioden 1991-2008 ökade inkomsterna för den sämst ställda tiondelen av familjerna med ynka 3,5 procent. Den rikaste tiondelen av de svenska hushållen ökade däremot sina inkomster med 65,6 procent under samma period. Under krisåret 08/09 ökade de rikaste i samhället sina tillgångar i utländska aktier och värdepapper med 407 miljarder kronor. Samtidigt läser vi regelbundet om sjuka som tvingas jobba eller inte får någon sjukersättning. För miljonärerna råder det ingen tvekan om vem som gynnas i dagens Sverige.

Maktlösheten

Den svenska fackföreningsrörelsen bildades en gång i tiden för att ge makt åt de som jobbade. Tillsammans gick man samman för att göra sina röster hörda och försvara sina intressen. För de som idag styr svensk fackföreningsrörelse är den inriktningen sedan länge glömd. Mellan medlem och facktopp finns det idag inga gemensamma intressen. Medlemmen bekostar de hutlösa löner som byråkraterna i toppen bestämt, och tillbaka får den bara svek och skamliga löneavtal. Att avsätta fackbyråkraterna och göra facket till en stridbar organisation för medlemmen är ett måste för att kunna utmana politiker och chefer.

Ansvaret

Solidaritet och ansvar är ingen åsikt, det är en insikt, det kollektiva egenintresse  som är arbetarrörelsens grund: det som skadar dig skadar också mig. Din sänkta a-kassa eller uteblivna sjuklön i dag är mina försämrade arbetsvillkor i morgon. Låga löner och osäkra arbetsvillkor för ungdomar – eller i Kina – pressar ner  lönerna för alla andra. Vi har alla ett ansvar för varandra, men framförallt för oss själva. Det handlar om att med stolthet kunna se sig själv i spegeln och veta att man gör det man kan för att det här livet, och livet för de som kommer efter, blir så mänskligt som möjligt.

Lösningarna

Det finns idag en möjlighet att bygga ett samhälle för alla. För att detta ska ske krävs i huvudsak två saker: För det första måste vi se på varandra med nya ögon och tro på vår kraft att förändra. För det andra måste vi våga sätta oss på tvären och bygga upp en motmakt mot klassamhället och det som idag förstör klimat och människa. Men en sådan motmakt kommer också att möta motstånd från de som idag tjänar på samhällets tillstånd. Vi måste gå in i den striden med en kompromisslöshet lika stark som elitens egoism, och med en medvetenhet lika stor som den vanmakt vi nu måste bryta.

Nytt valflygblad från SP

Ett nytt flygblad – med rubriken ”Ut med Reinfeldt & co” – har tagits fram av Socialistiska Partiet. Kontakta din närmsta SP-avdelning, eller particentrum på info(at)socialistiskapartiet.se eller ring 0700-193081, om ni vill dela bladen på er ort, så ser vi till att ni får dem. Ni kan så klart även skriva ut bladen själva.

Ladda upp Valflygblad