Människor är tillgångar

MÄNNISKOR ÄR EN TILLGÅNG SP flyktingblad internet”I dagens krisläge är det både nödvändigt och möjligt att bryta
upp från den uppgivna tron på att ”marknaden” och pengar åt de rika, ska lösa problem. Den rätta frågan är: ”Hur kan alla resurser användas för vårt gemensamma bästa – inklusive den kraft som finns bland de människor som just nu kommer hit?” Människor är tillgångar och skaparkraft – inte bördor.”

Läs hela flygbladet: Människor är tillgångar.

Kontakta info@socialistiskapartiet.se för beställning av flygbladet.

Solidaritet mot imperialism och förtryck

Massövervakning, drönarmord och krigspolitik. Krypande hyckleri och medskyldighet. När USA:s president besöker Sverige förenas de styrande till ett välregisserat skådespel kring en världsordning som kräver ofattbara offer. Där människor offras för oljekapitalets vinster i klimatkrisens spår, där nöd och fattigdom växer för marknadsintressenas skull, där hela befolkningar fördrivs och fängslas som i Palestina eller massmördas som av bödelsregimen i Syrien – där ska maktordningen skyddas. Alliansen mellan eliterna ska säkras och hoten från ”visselblåsare” och avslöjare som Snowden, Manning och Wikileaks avvärjas – för att inte tala om utmaningen från upproriska folk som i arabvärlden.

Därför knakar det i fogarna, därför spricker fasaderna, därför blir förtrycket alltmer öppet, massövervakande, militariserat – och hycklande.

– Världen vet vart klimatkrisen för oss – och vilka åtgärder som krävs. Men de kapitalistiska storbolagens intressen får inte hotas och tiden för nödvändiga åtgärder rinner bort.

– Världen hyllar avslöjarna av illegal massövervakning och krigsbrott. Men regeringarna sluter upp bakom Washingtons klappjakt på ”läckorna”

– Världen ser hur det palestinska folket förkvävs av Israel, den egyptiska revolutionen möts av militärkupp och det syriska folket slaktas av Assadregimens mördare. Men här finns ingen olja att vinna – som i Irak – och ”världsordningen” kräver ”stabilitet”. Hyckleriet om stöd för den demokratiska kampen blir gränslöst när miljoner tvingas till flykt och de demokratiska revolutionerna massakreras.

Socialister, demokrater och antiimperialister måste sluta sig samman över gränserna och skapa en gemensam kraft. En kraft som bekämpar både amerikanske och europeisk imperialism liksom ryskt förtryck, som avslöjar och står emot våra medskyldiga regeringar och bygger en solidaritet till stöd för de förtryckta folkens kamp mot ockupationer, förtryck och mördarregimer i Palestina, Syrien, Egypten och världen över.

Socialistiska Partiet och den världsrörelse vill tillhör, Fjärde Internationalen, är en del av den kampen.

Socialistiska Partiet

Demonstrera idag i Stockholm. Klockan 17:00 Medborgarplatsen.

Socialister höll Röd lördag för Syrien

Socialistiska Partiet höll Röd lördag i Husby, Skärholmen, Hötorget och Slussen i Stockholm lördagen den 27:e oktober med Internationalenförsäljning, flygbladsutdelning och insamling för Syriens barn – till LCC:s Children of Freedom. Här följer ett axplock av bilder från den röda solidaritetsdagen i Stockholm.

 

 

 

 

Flygblad: Kapitalism? Nej tack!

Protesterna fortsätter
Mot elitens politik
Alternativ finns

I Europa skakas nu land efter land av protester. Överallt påstår ”experter” och politiker att höjd pensionsålder, sänkta löner och hårda nedskärningar är nödvändiga. Men den kris som idag härjar i världsekonomin beror inte på lata arbetare, höga ungdomslöner eller för många pensionärer. Det är kapitalismens kris. Liksom de 24 miljoner som officiellt är arbetslösa inom EU är krisen ett resultat av den politik som förts i flera årtionden, i Sverige och i andra länder.

Läs resten av flygbladet: Kapitalism? Nej tack!

Solidaritet med Greklands folk

Flygblad som spreds i Stockholm 19 februari

Låt de rika och bankerna betala – Bekämpa finansdiktaturen!

Finanskapitalet och EU-eliten har förklarat krig mot Greklands arbetande folk. Grekerna sägs ha ”levt över sina tillgångar” och vältrat sig i välstånd utan att ha arbetat och presterat. Men ”Grekland” och ”grekerna” är inte någon gemensam helhet. Arbetarnas, låginkomsttagarnas, pensionärernas, de arbetslösas, hemlösas och fattigas Grekland är inte samma sak som redarnas, kapitalisternas och de korrumperade politikernas.

I arbetarnas Grekland har reallöner sänkts och en fjärdedel av befolkningen lever under fattigdomsstrecket. I arbetarnas Grekland är var femte arbetslös och varannan om du tillhörungdomen. I arbetarnas Grekland växer hemlösheten, soppköerna och barnhemmen.

Däremot finns en parasitär överklass med enorma förmögenheter som knappast betalar någon skatt alls. Den grekiska statsskulden ligger idag på 355 miljarder euro, samtidigt som rika greker gömmer undan 200-600 miljarder euro i skatteparadis. Grekiska rederier med världens största handelsflotta betalar löjligt låg skatt. Militärutgifterna är dubbelt så höga som EU-genomsnittet och staten är världens femte största vapenimportör.

Det är nyliberalismens växande klyftor mellan fattiga och rika i kombination med den globala finanskrisen som fått den grekiska krisen att explodera. En sjukdom som den s k ”trojkan”, Internationella valutafonden, Europeiska centralbanken och EU-kommissionen, nu vill förvärra genom massiva privatiseringar, upplösta sociala skyddsnät och dramatiskt sänkta löner.

Vad som kallas ”hjälppaket” är i själva en krigsförklaring mot allt vad sociala rättigheter och välfärd heter – för bankernas och det internationella storkapitalets skull. Och slaget mot Grekland är bara det första.

Inte bara Portugal, Spanien och Italien står på tur. I det forna östblockets rövarkapitalism pekar siffrorna åt samma håll, massfattigdomen breder ut sig och de internationella finansmarknaderna kräver ständigt ytterligare sociala nedskärningar. I Litauen och Lettland som framhålls som så lysande exempel på sanerade ekonomier lever idaglångt över en tredjedel av befolkningen i fattigdom.

Det öde som nu drabbar arbetarnas Grekland hotar oss alla när välfärdsepoken går i graven undertrycket från det internationella finanskapitalets klasskrig . Därför finns ingen annan väg än att tillsammans över gränserna försvara våra rättigheter till ett drägligt liv.

Slå tillbaka utpressarna!
Arbetargreklands sak är vår!

Socialistiska Partiet

Läs också:

EUs depression i Grekland.

Grekiska folket rasar, börsen går upp

I parlamentet, där finns det pengar…