Solidaritet mot imperialism och förtryck

Massövervakning, drönarmord och krigspolitik. Krypande hyckleri och medskyldighet. När USA:s president besöker Sverige förenas de styrande till ett välregisserat skådespel kring en världsordning som kräver ofattbara offer. Där människor offras för oljekapitalets vinster i klimatkrisens spår, där nöd och fattigdom växer för marknadsintressenas skull, där hela befolkningar fördrivs och fängslas som i Palestina eller massmördas som av bödelsregimen i Syrien – där ska maktordningen skyddas. Alliansen mellan eliterna ska säkras och hoten från ”visselblåsare” och avslöjare som Snowden, Manning och Wikileaks avvärjas – för att inte tala om utmaningen från upproriska folk som i arabvärlden.

Därför knakar det i fogarna, därför spricker fasaderna, därför blir förtrycket alltmer öppet, massövervakande, militariserat – och hycklande.

– Världen vet vart klimatkrisen för oss – och vilka åtgärder som krävs. Men de kapitalistiska storbolagens intressen får inte hotas och tiden för nödvändiga åtgärder rinner bort.

– Världen hyllar avslöjarna av illegal massövervakning och krigsbrott. Men regeringarna sluter upp bakom Washingtons klappjakt på ”läckorna”

– Världen ser hur det palestinska folket förkvävs av Israel, den egyptiska revolutionen möts av militärkupp och det syriska folket slaktas av Assadregimens mördare. Men här finns ingen olja att vinna – som i Irak – och ”världsordningen” kräver ”stabilitet”. Hyckleriet om stöd för den demokratiska kampen blir gränslöst när miljoner tvingas till flykt och de demokratiska revolutionerna massakreras.

Socialister, demokrater och antiimperialister måste sluta sig samman över gränserna och skapa en gemensam kraft. En kraft som bekämpar både amerikanske och europeisk imperialism liksom ryskt förtryck, som avslöjar och står emot våra medskyldiga regeringar och bygger en solidaritet till stöd för de förtryckta folkens kamp mot ockupationer, förtryck och mördarregimer i Palestina, Syrien, Egypten och världen över.

Socialistiska Partiet och den världsrörelse vill tillhör, Fjärde Internationalen, är en del av den kampen.

Socialistiska Partiet

Demonstrera idag i Stockholm. Klockan 17:00 Medborgarplatsen.

Socialister höll Röd lördag för Syrien

Socialistiska Partiet höll Röd lördag i Husby, Skärholmen, Hötorget och Slussen i Stockholm lördagen den 27:e oktober med Internationalenförsäljning, flygbladsutdelning och insamling för Syriens barn – till LCC:s Children of Freedom. Här följer ett axplock av bilder från den röda solidaritetsdagen i Stockholm.

 

 

 

 

Flygblad: Kapitalism? Nej tack!

Protesterna fortsätter
Mot elitens politik
Alternativ finns

I Europa skakas nu land efter land av protester. Överallt påstår ”experter” och politiker att höjd pensionsålder, sänkta löner och hårda nedskärningar är nödvändiga. Men den kris som idag härjar i världsekonomin beror inte på lata arbetare, höga ungdomslöner eller för många pensionärer. Det är kapitalismens kris. Liksom de 24 miljoner som officiellt är arbetslösa inom EU är krisen ett resultat av den politik som förts i flera årtionden, i Sverige och i andra länder.

Läs resten av flygbladet: Kapitalism? Nej tack!

Solidaritet med Greklands folk

Flygblad som spreds i Stockholm 19 februari

Låt de rika och bankerna betala – Bekämpa finansdiktaturen!

Finanskapitalet och EU-eliten har förklarat krig mot Greklands arbetande folk. Grekerna sägs ha ”levt över sina tillgångar” och vältrat sig i välstånd utan att ha arbetat och presterat. Men ”Grekland” och ”grekerna” är inte någon gemensam helhet. Arbetarnas, låginkomsttagarnas, pensionärernas, de arbetslösas, hemlösas och fattigas Grekland är inte samma sak som redarnas, kapitalisternas och de korrumperade politikernas.

I arbetarnas Grekland har reallöner sänkts och en fjärdedel av befolkningen lever under fattigdomsstrecket. I arbetarnas Grekland är var femte arbetslös och varannan om du tillhörungdomen. I arbetarnas Grekland växer hemlösheten, soppköerna och barnhemmen.

Däremot finns en parasitär överklass med enorma förmögenheter som knappast betalar någon skatt alls. Den grekiska statsskulden ligger idag på 355 miljarder euro, samtidigt som rika greker gömmer undan 200-600 miljarder euro i skatteparadis. Grekiska rederier med världens största handelsflotta betalar löjligt låg skatt. Militärutgifterna är dubbelt så höga som EU-genomsnittet och staten är världens femte största vapenimportör.

Det är nyliberalismens växande klyftor mellan fattiga och rika i kombination med den globala finanskrisen som fått den grekiska krisen att explodera. En sjukdom som den s k ”trojkan”, Internationella valutafonden, Europeiska centralbanken och EU-kommissionen, nu vill förvärra genom massiva privatiseringar, upplösta sociala skyddsnät och dramatiskt sänkta löner.

Vad som kallas ”hjälppaket” är i själva en krigsförklaring mot allt vad sociala rättigheter och välfärd heter – för bankernas och det internationella storkapitalets skull. Och slaget mot Grekland är bara det första.

Inte bara Portugal, Spanien och Italien står på tur. I det forna östblockets rövarkapitalism pekar siffrorna åt samma håll, massfattigdomen breder ut sig och de internationella finansmarknaderna kräver ständigt ytterligare sociala nedskärningar. I Litauen och Lettland som framhålls som så lysande exempel på sanerade ekonomier lever idaglångt över en tredjedel av befolkningen i fattigdom.

Det öde som nu drabbar arbetarnas Grekland hotar oss alla när välfärdsepoken går i graven undertrycket från det internationella finanskapitalets klasskrig . Därför finns ingen annan väg än att tillsammans över gränserna försvara våra rättigheter till ett drägligt liv.

Slå tillbaka utpressarna!
Arbetargreklands sak är vår!

Socialistiska Partiet

Läs också:

EUs depression i Grekland.

Grekiska folket rasar, börsen går upp

I parlamentet, där finns det pengar…

 

 

Solsidan tycker att vi lever för länge

“Ungdomsarbetslösheten i Europa och Sverige grasserar värre än någonsin. Då har Reinfeldt mage att hävda att vårt stora problem är att vi har för få sjuttioåringar som arbetar. “

Det rika folket på Solsidan tycker att vi vanliga löntagare lever för länge. De är rädda för att behöva vara med och betala. Bättre var det förr. När den gamla ATP-pensionen infördes 1957 dog vi på skuggsidan trots allt några år efter pensionen. Framförallt de som hade tunga jobb. Många arbetare betalade snällt pensionsavgifter som egentligen gick till de på Solsidan. Nu, snart sextio år senare, tycker solsidan att vi lever oförskämt länge. Medellivslängden har i runda slängar ökat med drygt tio år.

Många forskare hävdar dessutom att hälften av de barn som kommer till världen i dag kommer att leva så länge att de orkar blåsa ut alla ljus på sina hundraårstårtor. En demografisk utveckling att glädjas åt!  Men inte för det rika folket, de är rädda för att de kanske måste vara med och betala.

Det är här Fredrik Reinfeldts förslag kommer in. Varje hål, varje springa, varje möjlighet som skulle kunna innebära en större beskattning av de rika och inte minst av deras alla arbetsfria inkomster, måste proppas igen. Redan i dag har gränserna i systemet suddats ut. De har börjat med sin kontrareform. Vill man få ut lika mycket från det nya pensionssystem, vilket fondindustrin i samsyn med moderater och socialdemokrater har skapat, krävs att man jobbar till 67 års ålder. En överkomlig prestation för de som flutit fram genom livet i gräddfilen. Men för vanliga arbetare är det svårare. I IF Metall med sina 350 000 medlemmar är det i dag bara en promille, eller 350 stycken, som lönearbetar efter 65-årsdagen.

Fredrik Reinfeldt pratar i och för sig stort om att människor med tunga jobb ska skolas om i femtioårsåldern. Trots att han precis har skapat en gymnasieskola där många med praktiska linjeval i framtiden kommer att sakna behörighet för att gå vidare till högre studier och utbilda sig till fysiskt lättare jobb. Det politiska året startar med ett jättehyckleri.

Ungdomsarbetslösheten i Europa och Sverige grasserar värre än någonsin. Då har Reinfeldt mage att hävda att vårt stora problem är att vi har för få sjuttioåringar som arbetar. Det är genom att sätta dessa ungdomar i arbete inom vård, skola och klimatomställning som vi tryggar framtiden för både gammal och ung. Reinfeldt är däremot bara intresserad av att trygga solsidans bankkonton.

 

Har du Facebook? Anslut dig i så fall till kampanjen ”Kapitalism? Nej tack!”

Flygbladet: Solsidan tycker att vi lever för länge