Category: Kampanjer

Socialister i kamp för välfärden

Socialister i kamp för välfärden

”För en framtid att tro på och inte våndas över”, så kan Socialistiska Partiets kampanj för välfärden summeras. Nu går socialisterna ut för att understödja de rörelser som försvarar välfärden och visa på sina lösningar för ett Sverige...

Socialisternas krismanifest

Våren 2012 antog Socialistiska Partiets 24:e kongress det ”Krismanifest” som diskuterats allt sedan den antikapitalistiska konferensen i Malmö i januari. Nu publicerar vi det antagna manifestet med förhoppning om att ge det ytterliggare spridning. […]

Delta i kampanjen ”Kapitalism? Nej tack!”

Delta i kampanjen ”Kapitalism? Nej tack!”

”Kapitalism? Nej tack!” är en kampanj med syftet att gå till motoffensiv mot den nyliberala politik som blivit härskande religion i riksdag och regering. Kampanjen är startad av Socialistiska Partiet men vänder sig till alla människor och organisationer som delar den grundläggande insikten om att kapitalismen passerat sitt ”bäst före”-datum. […]