Tagged: Antikapitalism

Beställ socialisternas krismanifest

Beställ socialisternas krismanifest

Våren 2012 antog Socialistiska Partiets 24:e kongress ett Krismanifest som diskuterats allt sedan den antikapitalistiska konferensen i Malmö i januari samma år. Nu kan du beställa det antagna manifestet med förhoppning om att ge det ytterligare spridning via...

Kan Sjöstedt lyfta vänstern?

Kan Sjöstedt lyfta vänstern?

”Vår vision är självklar och enkel, den är allas lika värde och allas frihet…Därför är vi socialister och feminister”. Orden är Jonas Sjöstedts när han, efter att en överväldigande majoritet på Vänsterpartiets kongress valt honom till ny ordförande, håller sitt linjetal. ”Vänsterns frälsare”, även om inte alla epitet är lika översvallande har det framskapats en […]

Europeiskt upprop mot finansens diktatur

Europeiskt upprop mot finansens diktatur

En kris utan motsvarighet förvärrar fattigdomen och den sociala ojämlikheten och leder Europa mot en hotande katastrof. Vi, europeiska medborgare, menar att krisen inte är oundviklig vilket många människor vill få oss att tro. Det finns lösningar och...

Vänstern efter valet – vilken väg?

Vänstern efter valet – vilken väg?

Kriskommission hos Socialdemokraterna, framtidskommission hos Vänsterpartiet – men vad händer nu med vänstern efter bakslaget i valet? Sker det en omprövning av trettio års högerkurs inom socialdemokratin? Håller Vänsterpartiet på att finna en ny strategi för att skapa motkrafter till högern? Det är svårt att skönja några sådana tecken. Snarare verkar det äga rum ytterligare […]