Bilar brinner där hopp saknas

Exakt varför kravaller bröt ut just nu i England vet ingen, men att det skedde bör inte förvåna någon. Ett samhälle har för det mesta jobbat ihop till sina uppror och det brittiska är inget undantag.

Nästa nummer av londonbaserade Architect’s Journal kommer att ha två olika omslag: dels det planerade med en bild av den nya olympiska simhallen – sval, perfekt, futuristisk – med rubriken ”London 2012”. Dels ett med texten ”London 2011” och ett foto av ett nyss utbränt kvarter. En modern miniatyr av Dickens Två städer som talar om en stad med avgrundsdjupa och i decennier medvetet vidgade klyftor.

Läs hela krönikan i GP.

Intressant?
Bloggat: Röda Lidköping, Svensson,
Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Inte fyra år till med bedragarna

Massarbetslöshet: Saker och ting måste kallas vid sitt rätta namn: Vad säger man om politiker som kallar sig ”Sveriges enda arbetarparti”, stoltserar med ”arbetslinjen” och påstår sig stå för ”allmänintresset” under slagordet ”Alla tillsammans” när verkligheten ser ut så här?

I somras avgick under tumultartade former arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin. Samma Littorin som under den gångna mandatperioden bland annat varit ansvarig för att a-kassan för en vanlig löntagare med 20 000 kronor i månaden ger 10 830 kronor under de första 200 dagarna för att sedan sänkas till 10 220 kronor efter dag 201. Sedan valet 2006 har omkring 500 000 lämnat a-kassan på grund av att priset för att försäkra sig höjts kraftigt. Dessutom har ersättningen sänkts.

Littorin är nu själv arbetslös och för en kort tid sedan stod det klart att han under det kommande året, under förutsättning att han inte får något nytt arbete, får drygt 1 344 000 kronor – eller 112 000 i månaden – i ersättning.

Sedan 2006 har skatterna sänkts med omkring 100 miljarder kronor. Av denna sänkning har varken pensionärer, sjuka eller arbetslösa fått någon del. Mest har de fått som redan har det bäst. Statsministern själv har fått en sänkning av sin inkomstskatt med 32 976 kronor årligen.

Hur är det då med jobben? Fakta ger vid handen att:
403 000 var arbetslösa i juli 2010. En ökning med 90 000 sedan juli 2006.
157 000 unga mellan 15 och 24 år var arbetslösa i juli 2010. En ökning med 44 000 sedan juli 2006.

138 000 var långtidsarbetslösa i juli 2010. En ökning med 58 000 sedan juli 2006.
Samtidigt håller samhället sakta men säkert på att utvecklas till ett ”modernt” daglöneri. Allt otryggare anställningar och anlitandet av bemanningsföretag har öppnat dörren för att öppet attackera både arbetsrätt och kollektivavtal.

Moderaterna går dessutom till val på en annan slogan: ”Ordning och reda i ekonomin skapar trygghet i vardagen.”

Denna trygghet omfattar inte de sjuka, låginkomsttagarna, arbetslösa, de som tvingats söka socialbidrag och inte heller många barn. Ty barnfattigdomen har sedan 2006 ökat med närmare 50 procent.

Idag finns det 250 000 ensamföräldrar. 57 000 av dem är fattiga. Var fjärde ensamstående med barn klassas som fattig. 12 procent av ensamföräldrarna är utan arbete.

Intressant?
Bloggat: Svensson, Röda Malmö, Kildén & Åsman
I media: SVD1, 2, 3, 4, DN1, 2EX1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, SDS,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

En verklighet bortom valtalen

När Sverige i vintras drabbades av snökaos med inställda tåg och stora svårigheter att komma fram på gatorna, konstaterade Karolina Celinska, ombudsman i De Handikappades Riksförbund, DHR, torrt i en krönika: -Välkommen till min vardag! För henne har tågen aldrig varit tillgängliga, hon har aldrig kunnat ta en buss, oavsett vilken årstid det varit.

För tio år sedan lanserades den så kallade Tillgänglighetsreformen. År 2010 skulle Sverige vara helt tillgängligt för personer som har ett funktionshinder. Det skulle inte finnas några svårigheter att komma in i vare sig restauranger eller butiker, kommunkontor eller skolor.

År 2001 infördes krav i plan- och bygglagen att alla enkelt avhjälpta hinder för tillgänglighet och användbarhet skall bort i alla offentliga lokaler. Men fortfarande är det ingen som riktigt vet vad detta betyder. Reformens misslyckande är ett paradexempel på hur höga ambitioner stannar på papperet.

Det är naturligtvis inte heller så att Sverige blivit ett lättare land att leva i – att reformen därigenom skulle ha varit onödig. I själva verket har Sverige på det hela taget försämrats inom en rad områden för personer med funktionshinder.

Skillnaden i sysselsättningsgrad har ökat -en är betydligt högre bland personer med funktionshinder än för andra. Det har också blivit allt svårare för personer med funktionshinder att komma in på arbetsmarknaden, exempelvis genom anställning på Samhall.

Den så omhuldade arbetslinjen omfattar alltså inte alla. Personer med funktionshinder och nedsatt arbetsförmåga får räkna med att gå arbetslösa under lång tid, skriver Arbetsförmedlingen uttryckligen i en av sina prognoser. Genom urholkningar i sociallagstiftningen, till exempel förslaget att spara in på personlig assistent enligt LSS, försämras villkoren ytterligare.

2009 visade Folkhälsoinstitutet i sin årliga folkhälsoundersökning, att samtidigt som folkhälsan överlag blir bättre, så ökar skillnaden mellan olika grupper i samhället. Störst är ohälsan bland personer med funktionshinder, i synnerhet bland personer med rörelsehinder. De drabbas i högre grad av svår värk, mag- och tarmbesvär, huvudvärk, ångest och stress. Självmordstankar och självmord är också vanligare bland personer med funktionsnedsättning jämfört med befolkningen i övrigt.

Trots detta har samtliga politiska partier valt bort handikappfrågorna i årets valrörelse. Medierna bevakar inte heller dessa viktiga frågor i valtider. Men de funktionshindrade är ingen liten marginell väljargrupp. Nästan en miljon människor i arbetsför ålder i Sverige har något funktionshinder och drygt en halv miljon av dessa bedömer att deras arbetsförmåga är nedsatt. Det som dominerar är rörelsehinder, astma och allergier. Vem som helst kan under livet få en funktionsnedsättning, vilket borde göra tillgänglighet och rätten till delaktighet i samhällslivet till en angelägenhet för alla.

För att förändring skall komma till stånd krävs en social rörelse. Ibland står dörrar på glänt och det finns möjlighet att genomdriva förändringar. Ett flertal tidigare reformer har backats upp av progressiva delar av borgerligheten och av kommunala och statliga byråkratier. Socialtjänstreformen, som kom på 80-talet var mycket generös för sin tid och byggde på en humanistisk människosyn, bars upp av chefer inom socialttjänsten. Omsorgsreformen som genomfördes under 70- och 80 talen hade stöd av unga föräldrar och ett progressivt skikt inom Socialstyrelsen.

Bland ungdomar med rörelsehinder börjar det emellertid märkas att dessa inte längre accepterar att samhället bortser från frågor om delaktighet och tillgänglighet. Under en lång tid har det funnits en rättviserörelse – Independent Living rörelsen – som kämpar mot diskriminering och kräver livsbetingelser på lika villkor.

Vi kan också se konturerna av en rörelse bland funktionshindrade, med ungefär samma inriktning som HBT-rörelsen, den så kallade ”Crip movement” eller Miffo som den kommit att kallas här i Sverige; inriktad mot identitet, sexualitet och kultur. Däremot har gamla folkrörelseorganisationer som De Handikappades Riksförbund och Synskadades Riksförbund förlorat i styrka, även om man fortfarande har tiotusentals medlemmar.

För oss socialister är det en självklarhet att vår strategi för samhällsomvandling, som vi brukar beteckna med termen Folkrörelsesamverkan; att knyta band mellan de grupper som bekämpar effekterna av kapitalismens regim, också innefattar solidaritet med funktionshindrades kamp.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Det behövs en ny arbetsrätt

Ytterligare ett företag som sparkar sina anställda, delar ut miljonbonusar till ägarna och flyttar verksamheten till Kina – trots att företaget går med vinst! Arbetarna slet ihop 123 miljoner i vinst åt ägarna förra året och som tack för den prestationen får de sparken. För att stoppa dessa svinerier så behövs det en stärkt arbetsrätt. Företagen måste tvingas ta ett socialt ansvar. Det kan inte vara så att de är de anställda skall vara ”konjunkturreglerare” som man kan slänga på sophögen när det passar ägarna. Ett krav som fackföreningsrörelsen måste börja driva är – Förbud mot avsked i vinstrika företag.
Hoppas att de anställda har kraft och ilska att försöka förhindra Nolato,s svineri

Henrik
KB
KB KB

”Fasta jobb vill vi ha”: Jobbupproret uppvaktade Sveriges Kommuner och Landsting

– Vi är redo för strid i avtalsrörelsen!
Uppmaningen kom från Jobbupproret som i måndags uppvaktade Sveriges Kommuner och Landsting med bland annat krav på att fast anställning ska vara norm och allmän visstidsanställning slopas.

Efter att ha genomfört ett måndagsmöte i 20 minusgrader, och i rykande snöstorm en uppvaktning av Almega bemanningsföretagen var det nu 8 mars och vårsolen hade anlänt till Stockholm.
En timma innan 8-marskommitténs demonstrationssamling vid Slussen samlades ett hundratal vid Mariatorget nära Slussen för att tillsammans gå till Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) lokaler i närheten av Slussen.
Det var aktiva och andra som stödjer Jobbuppropet som på Mariatorget genomförde ett kort opinionsmöte innan man tillsammans under tätbanderollen ”Rätt till heltid – fasta jobb” gick till SKL. Ett krav som bottnar i det faktum att nästan hälften av LO:s kvinnor arbetar deltid och att var tredje anställd i omsorgen idag går på tidsbestämda anställningskontrakt, så kallade visstidsanställningar
Samma SKL, med dess moderata ordförande Anders Knape i spetsen, hade under dagen firat den internationella kvinnodagen 100 år på konferenslokalen Rival vid Mariatorget.

Läpparnas bekännelse
– Alla politiker ger idag läpparnas bekännelse till jämställdheten, men efter 8 mars kommer 9 mars och därefter kommer avtalsrörelsen. Vi kräver ett slut på hyckleriet och att våra krav tillgodoses, vår motpart utgörs trots allt av samma politiker, sa Sanna Tefke, en av initiativtagarna till Jobbuppropets 8-marsdemonstration och ungdomsansvarig i Kommunal sektion 26.
Väl fram vid SKL:s lokaler fick en liten delegation bestående av Sanna Tefke och en av de aktiva i jobbuppropet, Martin Lööf, träffa SKL:s förhandlingschef Staffan Löwenborg.
Kraven som framfördes till Löwenborg var: fast anställning ska vara norm och allmän visstidsanställning slopas, rätt till heltid måste snarast genomföras i alla kommuner och landsting, ingen prutmån på LO:s och Kommunals lönekrav.
Därefter fortsatte demonstrationen den korta vägen till Slussen för att ansluta sig 8-marskommitténs demonstration.

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us