Tagged: Bilism

Vi kommer tvingas att överge våra bilar

Vi kommer tvingas att överge våra bilar

De fem transportforskarnas artikel i  SvD har vållat en förutsägbar debatt. I tidningen har billobbyn fört fram sina vanliga argument om bilens oundgänglighet och hur tekniken snart löser alla problem och på nätet har hatet mot ”bilfientlighet” och ”miljöextremism” gått upp i falsett. Nu var det inga häpnadsväckande påståenden forskarna kommer med, bara ett i raden […]

Trafikverket visar: Bilismen måste minska!

Trafikverket visar: Bilismen måste minska!

Under 2010 minskade koldioxidutsläppen från nya bilar mer än någonsin. Trots det ökar den totala mängden utsläpp från vägtrafiken. Orsaken är den ökade trafikmängden. Detta meddelade från Trafikverket borde lett till en våldsam trafikpolitisk debatt. Istället bemöttes det med öronbedövande politisk tystnad. Inte så konstigt, inför valet skrev miljöminister Andreas Carlberg i Göteborgsposten att han […]

Klimatmålen väger lätt

Klimatmålen väger lätt

Wir bleiben oben! Vi stannar här uppe! Det stora gröna rockmärket lyser på den lilla damens kappa när hon skyndar fram i Stuttgarts ljumma höstdis. En typisk deltagare i de massprotester som skakat den tyska bilhuvudstaden och gjort en nationell politisk fråga av motstånden mot S21 – en mångmiljardsatsning med underjordisk järnvägsstation som huvudnummer som […]

Förbifart Stockholm är ett slöseri med pengar

Förbifart Stockholm är ett slöseri med pengar

Att bygga Förbifart Stockholm innebär att man bygger för ökad bilism. Varje ny biltrafikled ger ökad bilism och internationell erfarenhet visar att det inte löser de köproblem man vill lösa. Med den ökade bilismen så uppstår köerna snart igen, kanske på nya ställen eller så på samma ställen som förut.
Förbifart Stockholm löser alltså inga problem, […]