Tagged: Biltrafik

Trafikverket visar: Bilismen måste minska!

Trafikverket visar: Bilismen måste minska!

Under 2010 minskade koldioxidutsläppen från nya bilar mer än någonsin. Trots det ökar den totala mängden utsläpp från vägtrafiken. Orsaken är den ökade trafikmängden. Detta meddelade från Trafikverket borde lett till en våldsam trafikpolitisk debatt. Istället bemöttes det med öronbedövande politisk tystnad. Inte så konstigt, inför valet skrev miljöminister Andreas Carlberg i Göteborgsposten att han […]

Förbifart Stockholm är ett slöseri med pengar

Förbifart Stockholm är ett slöseri med pengar

Att bygga Förbifart Stockholm innebär att man bygger för ökad bilism. Varje ny biltrafikled ger ökad bilism och internationell erfarenhet visar att det inte löser de köproblem man vill lösa. Med den ökade bilismen så uppstår köerna snart igen, kanske på nya ställen eller så på samma ställen som förut.
Förbifart Stockholm löser alltså inga problem, […]

Bättre för stockholmstrafikanterna utan Förbifarten

Bättre för stockholmstrafikanterna utan Förbifarten

Publicerar här ett uttalande av Naturskyddsföreningen och en länk till en rapport om Stockholmstrafiken de har tagit fram. Jag är anhängare av trängselavgit men tycker att ett borttagande av reseavdrag vore bättre.
Bättre för stockholmstrafikanterna utan Förbifarten
Smartare trängselavgifter och bättre kollektivtrafik är viktigare för stockholmsbilisterna än att bygga Förbifart Stockholm. Det visar en rapport om Stockholmstrafiken […]

Alliansen satsar på ökad bilism

Alliansen satsar på ökad bilism

Om alliansen vinner valet i höst så tänker man satsas på ökad bilism genom att spendera minst 28 miljarder på en utbyggand av trafikleder för bilismen. Det största projektet är den så kallade Förbifart Stockholm, en satsning som innebär ökad bilism och svårigheter att satsa ordentligt på kollektivtrafik. Itsället för att satsa sådana jättesummor på […]