Trafikverket visar: Bilismen måste minska!

Under 2010 minskade koldioxidutsläppen från nya bilar mer än någonsin. Trots det ökar den totala mängden utsläpp från vägtrafiken. Orsaken är den ökade trafikmängden.

Detta meddelade från Trafikverket borde lett till en våldsam trafikpolitisk debatt. Istället bemöttes det med öronbedövande politisk tystnad. Inte så konstigt, inför valet skrev miljöminister Andreas Carlberg i Göteborgsposten att han ville ”jaga utsläpp – inte bilister”, det vill säga att de så kallade miljöbilarna skulle lösa trafikens utsläppsproblem, något som jag besvarade i  GP 5 september 2010. Beteendet är väl inövat, Trafikverkets rapport bekräftar bara än en gång vad trafik- och miljöforskare länge hävdat och som myndigheter – från EU:s miljöbyrå till Trafikverket och Naturvårdsverket – försökt skärpa in: ska klimatmålen uppnås måste transporterna minska, inte minst de som sker på vägarna. Denna kunskap har inte fått några politiska konsekvenser. Tvärtom fortsätter städer och vägar att planeras för ökande trafik med resultatet att trafiken ökar i en självförstärkande spiral.

Trots allt tal om ”gröna” bilar har varje minskning av bilarnas bränsleåtgång ätits upp av ökad vägtrafik. I Sverige, i Europa och i världsskala. Nyss var biobränslen räddningen, idag är det elbilen. I en hungrande värld har biobränslena kommit i berättigat vanrykte och även om elmotorer är effektiva är också de en återvändsgränd; el är ingen en energikälla utan måste framställas. Idag produceras 2/3 av världens el av fossila bränslen. Samtidigt som bilindustrin, ofta med statligt stöd, plöjer ner ofantliga resurser på elbilarnas problem hamnar en allt mindre del av transporterna på de sedan länge etablerade, eldrivna transportmedlen: tåg och annan rälstrafik.

Ursprungligen publicerat på Bilpolitik.

Intressant?
Bloggat: Svensson,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Förbifart Stockholm är ett slöseri med pengar

Att bygga Förbifart Stockholm innebär att man bygger för ökad bilism. Varje ny biltrafikled ger ökad bilism och internationell erfarenhet visar att det inte löser de köproblem man vill lösa. Med den ökade bilismen så uppstår köerna snart igen, kanske på nya ställen eller så på samma ställen som förut.

Förbifart Stockholm löser alltså inga problem, bidrar till ökade utsläpp av växthusgaser och är däfrö inget vettigt och miljövänligt alternativ. Följaktligen är Förbifart Stockholm också ett slöseri med pengar. För löser man inga problem är det ju som att slänga pengar i sjön.

Bättre är att satsa mer pengar på kollektivtrafiken så att resenärer kan åka kollektivt enklare, bättre och effektivare. Från fler ställen och på fler sätt. En utbyggnad av tunnelbanan och av snabbspårvägar i Stockholmstrakten vore då det bästa.

Miljöpartiets förslag om ”bussbana”  och en kollektivtrafik med typ ”spårtaxi” och enheter som ska fungera som bilismen ser jag däremot som ett av alla dessa välmenande och utopiska förslag som faktiskt gör mer skada än nytta i den trafikpolitiska debatten. En ”bussbana” enligt MP:s förslag utnyttjar inte flexibliteten med bussar och inte heller snabbheten och effektiviteten med spårbunden trafik, utan låser fast bussen utan att bli effektivt, följaktligen blir det dyrt. En sådan lösning har som jag ser det inga förutsättningar att kunna fungera med rimliga kostnader och effektivitet över en hel stad. Det känns rent spontant inte vettigt och relevant, men skulle förstås vara miljömässigt bättre än nya bilvägar.

En folkomröstning i frågan om Förbifart Stockholm som oppositionspartierna kommit överens om löser naturligtvis inga andra problem än att de slipper ta itu med den interna osämjan i frågan. Det är helt nekelt ett sätt att lasta över beslutet på medborgarna istället för genom förhandlingar mellan partierna. Inget fel på det, en folkomröstning är ett bra och vettigt demokratiskt instrument i såna här frågor och möjliggör att hela vägprojektet kan stoppas.

Intressant?
Bloggat: Roger Jönsson, In your Face, Sjölander, Röda Berget,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 

Bättre för stockholmstrafikanterna utan Förbifarten

Publicerar här ett uttalande av Naturskyddsföreningen och en länk till en rapport om Stockholmstrafiken de har tagit fram. Jag är anhängare av trängselavgit men tycker att ett borttagande av reseavdrag vore bättre.

Bättre för stockholmstrafikanterna utan Förbifarten

Smartare trängselavgifter och bättre kollektivtrafik är viktigare för stockholmsbilisterna än att bygga Förbifart Stockholm. Det visar en rapport om Stockholmstrafiken som Naturskyddsföreningen i Stockholms län presenterar idag.

– Om pengarna istället satsas på bättre kollektivtrafik blir det också möjligt att nå det mål om att minska koldioxidutsläppen ifrån länets vägtrafik med 30 procent som partierna i regionen ställt sig bakom, säger Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.

I rapporten redovisas nya modellkörningar över stockholmstrafiken som konsultföretaget WSP gjort på föreningens uppdrag.

En slutsats är att den enda möjligheten att förhindra att köproblemen i Stockholms ökar dramatiskt under de närmaste åren är att utveckla trängselskattesystemet. Med smartare avgifter går det att förhindra den infarkt som är nästan garanterad med de förslag som ingår i det s.k. Stockholmsavtalet som regeringen presenterade på DN-debatt 29 mars.

– Regeringen försöker låta handlingskraftig, men har i praktiken gett upp inför trängselproblemen. Man vräker ut miljarder på ny infrastruktur men bryr sig inte om hur trafiken fungerar, särskilt inte på kort sikt, konstaterar Mårten Wallberg, ordförande i Naturskyddsföreningen i Stockholms län.

Naturskyddsföreningens rapport konstaterar att regeringens trafikplanering dessutom står i strid med landstingets regionala mål om att till 2030 minska koldioxidutsläppen från regionens vägtrafik med 30 procent.

– Regeringen räknar med att vägtrafiken till 2030 ska öka med 75 procent, men enligt regionplanen måste ökningen begränsas till 30-35 procent om klimatmålet ska nås, säger Mårten Wallberg.

– Stoppar vi miljardrullningen till vägbyggen samtidigt som vi utvecklar trängselavgifterna och förbättrar kollektivtrafiken kan vi både slippa bilköerna och dämpa koldioxidutsläppen. Motorvägsplanerna kortsluter klimatmålet, säger Svante Axelsson.

Läs rapporten:
http://www.naturskyddsforeningen.se/upload/press/rapport-stockholmstrafiken.pdf

För frågor kontakta:

Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen 070-728 25 85
svante.axelsson@naturskyddsforeningen.se
Mårten Wallberg, ordförande Naturskyddsföreningen Stockholms län 0733-746 714
marten.wallberg@naturskyddsforeningen.se
Magnus Nilsson, trafikexpert Naturskyddsföreningen 0708-99 66 88
magnus.nilsson@naturskyddsforeningen.se

Intressant?
Bloggat: HBT-sossen, Jinge,
I media: DN1, 2, 3, 4, SVD1, 2, AB, EX,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Share/Bookmark

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 

Alliansen satsar på ökad bilism

Om alliansen vinner valet i höst så tänker man satsas på ökad bilism genom att spendera minst 28 miljarder på en utbyggand av trafikleder för bilismen. Det största projektet är den så kallade Förbifart Stockholm, en satsning som innebär ökad bilism och svårigheter att satsa ordentligt på kollektivtrafik. Itsället för att satsa sådana jättesummor på ökad bilism till men för miljön så borde pengarna satsas på en utbyggnad av kollektivtrafiken i Stockholm. Fler och längre tunnelbanelinjer, fler och längre spårvägslinjer.

En alliansregeringen efter valet i september är alltså en klimatfientlig regering, en regering som satsar på individuella lösningar istället för gemensamma klimatvänliga lösningar. På trafikområdet såväl som inom andra områden.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Share/Bookmark

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us 

En ny biltunnel löser inga problem

Av erfarenhet och från forskning vet man att nya biltrafikleder alltid ökar biltrafiken. Vilket innebär att en ny led och en ny tunnel under älven i Göteborg kommer att innebära ökad trafik. Detta innebär också att Marieholmstunneln inte kan lösa några trafikproblem. Det enda som kan få bort köer och trafikproblem är minskad bilism.

Minskad bilism kan vi uppnå genom att exempelvis införa trängselavgifter eller ta bort reseavdrag. En annan bra metod är att öka möjligheterna att åka kollektivt. Vad Göteborg behöver är alltså ingen ny biltunnel under älven, utan en ny kollektivtrafiktunnel ungefär mellan Lindholmen och Stigberget kombinerat med en rejäl utbyggnad av spårvägsnätet till Backa, Norra Älvstranden, Askim med mera. Dessutom behövs förstås genomgående pendeltåg. Detta är billigast och enklast om de går direkt mellan Almedal och Gamlestaden och inte till Centralen. Nya bytesstationer anläggs vid Almedal och Gamlestadstorget.

En satsning på Marieholmstunneln motverkar tyvärr satsningar på kollektivtrafik. Och så får vi en ännu större ökning av biltrafiken som resultat. Mariheolmstunneln är en oansvarig satsning som snor pengar och resurser från en utbyggnad av kollektivtrafiken, den är ett slöseri med pengar och löser inga trafikproblem.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Share/Bookmark

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us