Enhörning – Kubikenborg

”Ur luften, torr och het av solen, komma ljud. Ett stycke bort står ett
rödmålat komplex bredvid en skorsten, skyhög och röksvart i toppen, på
stranden. Sågen! Det slamrar där i sågen. En hel orkester av ljud.
Timmer! rossla ramarna. Vi äter timmer – skär isönder det – hundra
stockar och mer på dagen med våra tänder. – Bräder, […]