Tagged: Klimat

”Oändlig tillväxt är inte möjlig på en ändlig planet”

”Oändlig tillväxt är inte möjlig på en ändlig planet”

– Era regeringar sviker er! När den unga Munira Sibai fick två symboliska minuter under klimatmötet i Qatar vände hon sig inte till delegaterna utan direkt till människor världen över. Och det var  sannerligen inga överord. Trots inramningen...

Cykeldemonstration 2012

Cykeldemonstration 2012

Socialistiska Partiet i Göteborg är medarrangör till och uppmanar alla att delta i Cykeldemonstrationen 2012 Lördagen den 22 september klockan 12 vid Bältespännarparken, Göteborg. Klockan 13 talar stadsarkitekt Björn Siesjö. Arrangeras av Naturskyddsföreningen Göteborg, GBG Bamboobikes, Cykelköket, Färnebo...

Fukushima – vad hände sen?

Fukushima – vad hände sen?

Alla minns vi de dramatiska bilderna från jordbävningen vid Fukushimas kust i Japan och den kärnkraftskatastrof som följde i naturkatastrofens spår. Men vad hände sedan och vad händer nu och i framtiden. Vi har all anledning att oroa...

Göteborg: Slutkört för massbilismen?

Göteborg: Slutkört för massbilismen?

Göteborg: Ska våra städer och tätorter verkligen vara uppbyggda på bilens villkor? Billobbyisternas framgångsrika arbete alltsedan 1950-talet har lett till ett ohållbart samhälle. Nu har det blivit nödvändigt med drastiska motåtgärder för att möta klimathotet. Lars Henrikssons (SP)...