Tagged: Kommunval

Socialistiska partiet i valet i Göteborg

Socialistiska partiet i valet i Göteborg

I kommunvalet i Göteborg röstar man förstås på Socialistiska Partiet (SP). Av en rad anledningar. SP är ett okorrumperat parti som anser att politisk kamp inte bara ska bedrivas i parlament och riksdag utan också i vardagen, på gator och torg, i skolor och på arbetsplatser.
SP är inget parti som säger att vi löser saker […]

Muthärvan i Göteborg växer

Muthärvan i Göteborg växer

Den muthärva som tidigare omfattat byggmästare Allbäck och två numera pensionerade tjänstemän på idrotts- och fritidsförvaltningen har utvidgats till att omfatta fler förvaltningar och tjänstemän enligt vad statsåklagare Nils-Eric Schultz uppger:
– Vi har fått ytterligare anmälningar mot andra personer och kommunala institutioner. Det är komplicerat och måste samordnas för att få struktur i utredningen, säger […]

Muthärvan i Göteborg växer

Muthärvan i Göteborg växer

Den muthärva som tidigare omfattat byggmästare Allbäck och två numera pensionerade tjänstemän på idrotts- och fritidsförvaltningen har utvidgats till att omfatta fler förvaltningar och tjänstemän enligt vad statsåklagare Nils-Eric Schultz uppger:
– Vi har fått ytterligare anmälningar mot andra personer och kommunala institutioner. Det är komplicerat och måste samordnas för att få struktur i utredningen, säger […]

Rösta radikalt i valet i höst

Tyvärr är det omöjligt att i det svenska riksdagsvalet att rösta för ett verkligt alternativ till nyliberal privatiseringspolitik (Rättvisepartiet Socialisterna ställer visserligen upp, men de är som jag ser det inget vettigt alternativ) . I den borgerliga regeringsalliansen är alla partier fö en nyliberal nedskärnings- och privatiseeringspolitik. I den socialdemokratiskt ledda oppositionen är två av […]