Tagged: Kultur

Trotskij – trots allt

Trotskij – trots allt

Plötsligt dimper han bara ner med smällen hos en tusensidig tegelsten rakt genom rutan till vårt nya årtusende. Leo Trotskij, den evige revolutionären, landsförvisad, jagad och mördad – utan att någonsin riktigt ha stampats ut. För många i min egen vänstergeneration var han ett andningshål i ett 1970-tal med maoism och betongsossar, Brezjnev och Nixon. […]

Jakten på en (S)jäl

Jakten på en (S)jäl

På Olof Palmes tid rådde en dubbelmaktsstruktur i Sverige. Det är en av huvudteserna i Göran Greiders utmanande och oumbärliga bok Ingen kommer undan Olof Palme. Visst var landet en marknadsekonomi, men socialdemokraterna styrde stat och kommun och hade betydande makt i den ekonomiska sfären: i kommunala bostadsbolag och genom kooperationen. Framför allt var det […]

American folkmusic: Joan Baez

American folkmusic: Joan Baez

En av de störstaJoan Baez var en frontfigur inom den amerikanska folkmusik-rörelsen på sextiotalet. Hon var också starkt engagerad inom medborgarrätts-rörelsen och antikrigs-rörelsen.Jag tror hon har gett ut ett femtiotal album från 1959 och f…

Försåtliga ord som mörkar

Försåtliga ord som mörkar

Ord och begrepp är viktiga för att förstå tillvaron. Väldefinierade och skarpa kan de blottlägga verklighetens anatomi eller hålla fast bångstyriga förlopp för analys och bearbetning. Andra ord gör det motsatta, de fördunklar och leder tanke och handling vilse.
I en ännu aktuell essä från 1946 manar George Orwell till försvar för språket som ”ett redskap […]