Muthärvan i Göteborg växer

Den muthärva som tidigare omfattat byggmästare Allbäck och två numera pensionerade tjänstemän på idrotts- och fritidsförvaltningen har utvidgats till att omfatta fler förvaltningar och tjänstemän enligt vad statsåklagare Nils-Eric Schultz uppger:
– Vi har fått ytterligare anmälningar mot andra personer och kommunala institutioner. Det är komplicerat och måste samordnas för att få struktur i utredningen, säger […]