Juholt går – för S består problemen

Att Håkan Juholt avgått löser naturligtvis inte socialdemokraternas problem. Den grundläggande svårigheten för partiet är att man inte har ett tillräckligt trovärdigt alternativ till moderaterna och alliansregeringen. Man ligger för nära i politiken för att kunna utmana.

I själva verket var det socialdemokraterna som öppnade för högerpolitiken i vårt land. Från 1980-talet började ökenvandringen åt höger med avregleringar, bolagiseringar, privatiseringar, nedskärningar i välfärden, ett inflationsmål som sattes före en politik för full sysselsättning och ökade klassklyftor – allt i regi av socialdemokratiska regeringar.

När socialdemokraterna gav upp sitt tidigare välfärdsbygge legitimerade man också kraven och propagandan från den politiska högern. I spåren på missnöjet skapades även en grogrund för Sverigedemokraterna. Men varför blev det så? Varför kunde inte socialdemokratin försvara vad man uppnått under efterkrigstiden?

Därför att kapitalägarna krävde ett omslag till en nyliberal inriktning på politiken. Vinsterna skulle höjas på lönernas och välfärdens bekostnad. Ytterst handlade det då – och fram till dags dato – om en tillväxtstagnerande kapitalism som inte kan eller vill ta hänsyn till människors behov. Om socialdemokraterna hade bestämt sig för att inte kapitulera så hade det krävt en oerhörd konfrontation med kapitalet och med borgerligheten.

Det steget var socialdemokratin inte beredd att ta. Det rådde heller aldrig som Göran Greider, den kanske mest välartikulerade socialdemokratiska vänsterdebattören vill påstå, någon ”dubbelmakt” under folkhemstiden. Socialdemokraterna hade redan då förvandlat arbetarrörelsen till en koloss på lerfötter, en toppstyrd byråkratmaskin som var väl inlemmad i det kapitalistiska samhället.

Folkhemsperioden var en parentes i kapitalismens utveckling. Efterkrigstiden krävde en skördetid för de breda massorna samtidigt som det kalla kriget gjorde borgarklassen kompromissvillig. Den exempellösa högkonjunkturen gav också de materiella förutsättningarna. Men redan i mitten av 1970-talet kärvade det i det kapitalistiska maskineriet och de nyliberala kraven från de rika började komma.

Den europeiska socialdemokratin har följt signalerna från den härskande klassen och ställt upp på systemskiftet. Idag har det socialdemokratiska förfallet gått än längre. Det finns inte längre någon folkrörelse som kan stå upp mot kapitalmakten. Socialdemokratins högervridning har skingrat och passiviserat gräsrötterna. Idag finns det bara ideologisk och politisk förvirring. Man kastar sig i högerträsket och sjunker tillsammans med kapitalismen.

Vi andra måste börja om från början igen och bygga upp en ny arbetarrörelse – från grunden.

Intressant?
Bloggat: Röda UmeåKildén & ÅsmanRöda MalmöIlona WaldauSjöstedtAnnarkiaRöda Lund, Svensson,
I media: SVD1, 2, 3, 4, 5, 6, DN1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, SVT1, 2, 3, GP1, 2, 3,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Bilar brinner där hopp saknas

Exakt varför kravaller bröt ut just nu i England vet ingen, men att det skedde bör inte förvåna någon. Ett samhälle har för det mesta jobbat ihop till sina uppror och det brittiska är inget undantag.

Nästa nummer av londonbaserade Architect’s Journal kommer att ha två olika omslag: dels det planerade med en bild av den nya olympiska simhallen – sval, perfekt, futuristisk – med rubriken ”London 2012”. Dels ett med texten ”London 2011” och ett foto av ett nyss utbränt kvarter. En modern miniatyr av Dickens Två städer som talar om en stad med avgrundsdjupa och i decennier medvetet vidgade klyftor.

Läs hela krönikan i GP.

Intressant?
Bloggat: Röda Lidköping, Svensson,
Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Vi tar kamp mot klassamhället!

Nytt material från Socialistiska Partiet. Klicka och skriv ut: Vi tar kamp mot klassamhället!

Ojämlikheten

Under perioden 1991-2008 ökade inkomsterna för den sämst ställda tiondelen av familjerna med ynka 3,5 procent. Den rikaste tiondelen av de svenska hushållen ökade däremot sina inkomster med 65,6 procent under samma period. Under krisåret 08/09 ökade de rikaste i samhället sina tillgångar i utländska aktier och värdepapper med 407 miljarder kronor. Samtidigt läser vi regelbundet om sjuka som tvingas jobba eller inte får någon sjukersättning. För miljonärerna råder det ingen tvekan om vem som gynnas i dagens Sverige.

Maktlösheten

Den svenska fackföreningsrörelsen bildades en gång i tiden för att ge makt åt de som jobbade. Tillsammans gick man samman för att göra sina röster hörda och försvara sina intressen. För de som idag styr svensk fackföreningsrörelse är den inriktningen sedan länge glömd. Mellan medlem och facktopp finns det idag inga gemensamma intressen. Medlemmen bekostar de hutlösa löner som byråkraterna i toppen bestämt, och tillbaka får den bara svek och skamliga löneavtal. Att avsätta fackbyråkraterna och göra facket till en stridbar organisation för medlemmen är ett måste för att kunna utmana politiker och chefer.

Ansvaret

Solidaritet och ansvar är ingen åsikt, det är en insikt, det kollektiva egenintresse  som är arbetarrörelsens grund: det som skadar dig skadar också mig. Din sänkta a-kassa eller uteblivna sjuklön i dag är mina försämrade arbetsvillkor i morgon. Låga löner och osäkra arbetsvillkor för ungdomar – eller i Kina – pressar ner  lönerna för alla andra. Vi har alla ett ansvar för varandra, men framförallt för oss själva. Det handlar om att med stolthet kunna se sig själv i spegeln och veta att man gör det man kan för att det här livet, och livet för de som kommer efter, blir så mänskligt som möjligt.

Lösningarna

Det finns idag en möjlighet att bygga ett samhälle för alla. För att detta ska ske krävs i huvudsak två saker: För det första måste vi se på varandra med nya ögon och tro på vår kraft att förändra. För det andra måste vi våga sätta oss på tvären och bygga upp en motmakt mot klassamhället och det som idag förstör klimat och människa. Men en sådan motmakt kommer också att möta motstånd från de som idag tjänar på samhällets tillstånd. Vi måste gå in i den striden med en kompromisslöshet lika stark som elitens egoism, och med en medvetenhet lika stor som den vanmakt vi nu måste bryta.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Share

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us