Tagged: Privatisering

Regeringens tvångströja

Regeringens tvångströja

Caremaskandalen rullar på: Media berättar om en psykiskt sjuk åldring som binds fast i sängen av personal utan utbildning. Ett skyddsombud i Vetlanda sparkas för sin kritik av arbetsförhållandena. Samtidigt, till synes oberörda av den dåliga tajmningen, fortsätter regeringsalliansen att privatisera äldreomsorgen. När LOV, Lagen om valfrihet, infördes i äldreomsorgen 2009 var det på frivillig […]

Demonstration i Angered: ”Stoppa nedskärningarna i skolan!”

Demonstration i Angered: ”Stoppa nedskärningarna i skolan!”

  I stadsdelen Angered i Göteborg – där situationen i skolorna redan är mycket pressad efter tidigare nedskärningar – planerar politikerna nu att ta bort nittio tjänster inom skolan efter att ha ”upptäckt” ett underskott i budgeten. I ti…

”Giftpiller” mot privatiseringar

”Giftpiller” mot privatiseringar


”Telia lamslås!” ”Hårt slag för alla småsparare!” ”Ett riktigt giftpiller.” Sällan har väl det snöda klassintresset demonstrerats i gällare tonläge. Riksdagsmotionen från socialdemokraterna och Miljöpartiet från oktober 2010 om att stoppa vidare privatisering av Vattenfall, Posten, Telia och det statliga bolåneinstitutet SBAB, fick i dagarna det borgerliga etablissemanget att gå i taket. Det vill säga när det stod klart att motionen kan få majoritet i riksdagen. Gällast var i vanlig ordning marknadsfundamentalisterna på Dagens Nyheter, kränkta av oförskämdheten i att ens ställa förslaget. Med stoppmotionen ”går staten miste om mångmiljardintäkter”, rasade bladet, noga med att förtiga de väldiga vinstbelopp som flera av bolagen årligen tillför statskassan. Och Telia Soneras ”alla småägare” och småsparare i Sverigefonder! Genom att ”bakbinda” företagets ledning och styrelse riskerar ”eventuella strukturaffärer med utländska företag” att försvåras och bolaget rasa på börsen, ömkade kommentarerna. Att denna medömkan med rikets småsparare under tider av spekulationskaruseller, rikskapitalism och finanskris annars är obefintlig hindrar förstås inte den liberala upprördheten. Privatisering av lönsamma statliga bolag handlar helt frankt om klassintresse förklätt till ideologi. Genom privatiseringarna öppnas investerings- och vinstmöjligheter för de samhällsskikt som har kapital att satsa och förmera. Det är dessa samhällseliter som bär upp borgerlighetens politiska partier och uttrycker […]

Genom att bekämpa alliansens politik bekämpar vi också rasismen

Genom att bekämpa alliansens politik bekämpar vi också rasismen

Det är alliansens politik med nedskärningar, privatiseringar och ökade klyftor som lett till att sverigedemokraterna kunnat ta sig in riksdagen. Denna politik har lett till att allt fler männiksor känner si gilla behandlade och undanskuffade. Det är oppositionens mjäkighet och brist på alternativ till alliansens privatiserings- och nedskärnngspolitik som inneburit att ett egentligt alternativ saknats […]