Tagged: Social rörelser

Socialdemokratisk lösmustasch?

Socialdemokratisk lösmustasch?

Alla, från Dagens Nyheters ledarsidor till debattörer långt ute på vänsterkanten, tycks vara överens: Med Håkan Juholt som partiledare kommer socialdemokratin att ta ett steg till vänster och försöka återupprätta den klassiska folkhemsmodellen. För vissa är det ett löfte, för andra ett hot. Det är lätt att förstå. Visst fanns ett sådant anslag i Juholts […]

Genom att bekämpa alliansens politik bekämpar vi också rasismen

Genom att bekämpa alliansens politik bekämpar vi också rasismen

Det är alliansens politik med nedskärningar, privatiseringar och ökade klyftor som lett till att sverigedemokraterna kunnat ta sig in riksdagen. Denna politik har lett till att allt fler männiksor känner si gilla behandlade och undanskuffade. Det är oppositionens mjäkighet och brist på alternativ till alliansens privatiserings- och nedskärnngspolitik som inneburit att ett egentligt alternativ saknats […]