Tagged: Svenskt Näringsliv

Mot vinster i välfärden – i handling!

Mot vinster i välfärden – i handling!

”Det finns en svaghet i LO:s förslag nämligen möjligheten till kommunala undantag, men som helhet tycker jag att det är en mycket intressant modell för att komma tillrätta med vinstslöseriet i välfärden”. Det är Vänsterpartiets ordförande, Jonas Sjöstedt, som i riksdagens allmänpolitiska debatt 16 januari yttrar sig om LO-ledningens förslag om vinster i välfärden (för […]

Sossefjäsk för kapitalägarna

Sossefjäsk för kapitalägarna

”Hennes verkliga triumf var att ha förvandlat inte bara ett parti utan två”, så summerade en av Margaret Thatchers närmaste män järnladyns bedrift på hennes 80-årsdag med Tony Blairs New Labour i tankarna. Frågan är dock om det inte var en grov underskattning. Naturligtvis är det inte Thatchers egen förtjänst, men en viktig följd av […]

Fackföreningsrörelse i kris

Fackföreningsrörelse i kris


”Facken i Europa planerar för militant kamp — kombinerad med samarbete över gränserna kring de vanliga förhandlingarna. Tanken är att det offensiva agerandet ska ge framgångar vid förhandlings-bordet. Den samlade fackförenings­rörelsen i Europa manar till strid. Ronald Janssen, rådgivare hos Europafacket i Bryssel, förklarar att facken borde mobilisera sina medlemmar i massaktioner i strejker och på gator och torg för att sätta press på förhandlarna.” Detta stod nyligen att läsa i LO-tidningen på nätet under rubriken ”Facken rustar för strid på två fronter”. Den nämnde Janssen säger också att fackföreningar som bara förhandlar fram försämringar tappar medlemmar medan offensiva fack som organiserar strejker och gatuprotester entusiasmerar och motiverar sina medlemmar. Sådana tankar finns emellertid inte hos Wanja Lundby-Wedin som sitter som ordförande i Europafacket. Den här strategin är inte tillämpbar på Sverige, menar hon i samma artikel som nämns ovan. Wanja Lundby-Wedin vill hålla organisationsgraden uppe, men säger inte hur. Den hittills förda linjen har uppenbarligen inte varit framgångsrik. Det handlar om ett historiskt ras för det svenska facket. För femton år sen, under 90-talskrisen, var en rekordstor del, 85 procent, av alla anställda med i ett fackförbund. År 2009 var siffran nere i 71 procent. Västvärldens fackföreningar är decimerade […]

Sätt åt bemanningsföretagen!

Sätt åt bemanningsföretagen!

.
SALIVEN SIPPRAR
UR MUNGIPORNA…
.
Avtalsrörelsen är inne på spurtsträckan och som vanligt ska vi tampas med arbetsgivare som med sina lystna blickar, flottiga fingrar och saliv sipprande ur mungiporna  vräker i sig av alla de värden som vi arbetare skapar. Stora och viktiga industriföretag gör 25 miljarder i vinst och delar frikostigt ut 15 miljarder till Mer >