Tagged: Trängselavgifter

Bättre för stockholmstrafikanterna utan Förbifarten

Bättre för stockholmstrafikanterna utan Förbifarten

Publicerar här ett uttalande av Naturskyddsföreningen och en länk till en rapport om Stockholmstrafiken de har tagit fram. Jag är anhängare av trängselavgit men tycker att ett borttagande av reseavdrag vore bättre.
Bättre för stockholmstrafikanterna utan Förbifarten
Smartare trängselavgifter och bättre kollektivtrafik är viktigare för stockholmsbilisterna än att bygga Förbifart Stockholm. Det visar en rapport om Stockholmstrafiken […]

Skit i flerpassage-rabatt – inför trängselskatt snabbt

Skit i flerpassage-rabatt – inför trängselskatt snabbt

Eftersom det tydligen krävs en lagändring för att ett trängselavgiftssystem ska kunna ha rabatter för bilar med flera passager per dag föreslår jag helt enkelt att politikerna i Göteborg skiter i den biten och tar bort den ur förslaget. Detta för att trängsleavgifterna ska kunna införas så nabbt som möjligt. Det finns visserligen bättre sätt […]

K2020 är ett misslyckande redan i förväg

K2020 är ett misslyckande redan i förväg

För att målet på en 21-procentig minskning av koldioxidutsläppen i Göteborg ska kunna uppnås krävs betydligt mer än det som återfinns i K2020.
Det krävs ett stopp för externa köpcentrum och en avveckling av de som finns. Istället för Kållered kan området längs med Mölndalsvägen utvecklas till ett blandat handels- och bostadsområde i betydligt större utsträckning […]

Gärna trängselavgift men ännu hellre borttagna reseavdrag

Gärna trängselavgift men ännu hellre borttagna reseavdrag

Att införa trängselavgift i Göteborg är inget jag har nåt emot. Från undersökningar i bland annat Oslo vet man at trängselavgifter har en fördelningspolitisk posiitiv effekt och från bl.a. Stockholm vet vi att det minskar trafiken. Alltså finns det egentligen inget att invända mot det hela.
Men det finns effektivare, enklare och lönsammare sätt att få […]