Ett litet, litet steg i rätt riktning – Kampen har bara börjat

kongress-2013Formuleringen att kommunerna ska ha ett ”avgörande inflytande”, till skillnad mot enbart ”inflytande” som det stod i partistyrelsens ursprungliga förslag, vid nyetablering av skolor blev det simsalabim som kom att ena s-kongressen i den laddade frågan om vinster i välfärden. Därtill fick anhängarna av vinstförbud i den slutgiltiga texten med allmänna formuleringar som att ”vinstintresse ska inte vara styrande i välfärden” och ”vinstutdelning kan inte ske på bekostnad av kvalité”.

Beslutet bör ses, om det blir lagstiftning efter valet 2014, som en käpp i hjulet för de kapital som tillskansar sig stora profiter i den svenska välfärden, men i brist på¨förslag om förpliktigande nationell lagstiftning mot vinstuttag är det ingenting som skulle kunna sätta stopp för bolagens härjningar. Redan idag har exempelvis 171 av Sveriges 290 kommuner infört, eller fattat beslut om att införa, Lagen Om Valfrihet (LOV) som ger vårdkapitalet fritt fram att konkurrera om anbud inom vård- och omsorgssektorn. Beslutet skulle enbart kunna leda till att politikerna i socialdemokratiskt styrda kommuner får ett skarpare verktyg för att säga nej till nyetableringar av friskolor. Det är ett steg i rätt riktning, men endast ett litet, litet steg.

Vi som kämpar för en vinstfri välfärd utan privata bolag bör tolka det hela som att den socialdemokratiska ledningen i någon mån tvingades gå en stark väljar- och medlemsopinion till mötes, men vi har en lång väg att vandra. Motståndet i handling måste växa och trycket öka på det politiska etablissemanget – kampen har bara börjat.

Socialistiska Partiet Verkställande utskottet 6/4-2013

Solidaritetskväll för Syrien

644700_432439476841195_675230260_nEn fantastisk solidaritetskväll för Syrien mot Assad-diktaturen hölls på fredagskvällen i Stockholm på tvåårsdagen av det fredliga folkupprorets inledning. Ett par hundra deltagare fick Folkets hus i Årsta att bågna och ett brett artistuppbåd, med allt från poesi och dans till sång och musik, gjorde kvällen till en storartad hyllning till det syriska folkets kamp mot diktaturen. Socialistiska Partiet representerades bland andra av veckotidningen Internationalens chefredaktör Gunvor Karlström och Anders Wettermark från stockholmsavdelningen som framförde partiets solidaritetshälsning (nedan) och överräckte tusen kronor till kvällens insamling för syriska flyktingar. I denna ödestid för det syriska folket utgjorde kvällen en viktigt steg i en alltmer akut solidaritetsrörelse.

 

Solidaritetshälsning från Socialistiska Partiet i Stockholm:

Solidaritet med Syriens folk mot diktaturen!

Den fredliga syriska folkrörelsen för demokrati, mänskliga rättigheter och social rättvisa som inleddes för två år sedan möttes omedelbart av Assad-diktaturen med ohyggligt våld och massmord. Att regimen bara kan hålla sig kvar vid makten genom blodig terror har länge stått klart för en värld. Ändå understöds blodsväldet av medbrottslingarna i Moskva, Teheran och på andra håll. Men även stora delar av västvärlden har valt att titta bort och låta terrorn fortsätta.

Vi, socialister i Sverige, upplever det pinade syriska folkets lidande som vår egen smärta, vi delar det syriska folkets hat mot diktaturen och dess vrede över omvärldens undfallenhet och passivitet.

Vi är med i kampen mot förtrycket tills regimens sista mördare besegrats och det syriska folket kan bygga upp ett nytt fritt, demokratiskt och jämlikt Syrien.

  • Skam över de politiska förbrytarregimer som beväpnar Assad-regimens bödlar!
  • Leve det syriska folkets hjältemod och kampen för att störta diktaturen!
  • Leve den internationella solidariteten för frihet, demokrati och rättvisa!

Socialistiska Partiet i Stockholm hälsar dagens solidaritets- och kulturafton för det syriska folkets kamp mot diktaturen och skänker tusen kronor till kvällens insamling till Syriens flyktingar.

Fredag 15 mars 2013

Ingen profit i äldreomsorgen – stoppa LOV!

olika-vård

Göteborg har hittills förskonat från LOV – Lagen om Valfrihet. Nu pågår tydligen underhandlingar för att få Miljöpartiet att göra gemensam sak med de borgerliga i frågan och därmed släppa in profitintresset i äldreomsorgen.

LOV är ett verktyg de borgerliga regeringspartierna använder för att förvandla offentliga sektorn till en lukrativ marknad åt kapitalet på skattebetalarnas bekostnad. Lagen tvingar kommuner att släppa in privata vinstintressen i vård- och omsorgssektorn. Ännu har man inte lyckats göra LOV till en nationell lagstiftning på alla välfärdsområden men det är tydligt att det är dithän kapitalintressena och dess politiska företrädare i form av regeringspartierna strävar. I 129 av landets 290 kommuner har LOV redan införts.

Om Miljöpartiet gör upp med de borgerliga sviker de folkmajoriteten. Ett stort antal undersökningar visar att det finns ett massivt stöd för en vinstfri välfärdssektor i offentlig regi.

De borgerliga använder brister i den offentliga välfärden för att motivera kraven på privatiseringar. Men bristerna är till övervägande del följden av årtionden av nedskärningar. Välfärdssektorns andel av BNP är stadigt minskande sedan början på 1990-talet.

Äldreomsorgen i Göteborg behöver inga riskkapitalister. Vad som behövs för att garantera omsorgen i hemtjänst och på äldreboenden är fler anställda – med högre löner, bättre arbetstider och mer inflytande över arbetet.

Avdelningsstyrelsen Socialistiska Partiet, Göteborg

2013-02-17

 

Assadregimen måste bort!

Socialistiska Partiet stöder den demokratiska och revolutionära kampen för att störta Assad-diktaturen. Vi vänder oss mot såväl imperialismens som regionala stormakters (Saudi, Quatar, Iran, Turkiet) försök att hävda sina intressen på det syriska (och kurdiska) folkets bekostnad. Vi försvarar likaså den demokratiska och ickesekterstiska upprorsrörelsen mot såväl regimen som mot jihadister (al-Nuzra, syriska al-Qaida mfl) vilka försöker utnyttja kampen för sina reaktionära målsättningar.

Just i dessa dagar tycks motsättningarna öka mellan Fria syriska armen och jihadisterna. Samtidigt slits oppositionens paraplyorganisation, den Nationella Koalitionen, mellan islamister (Muslimska Brödraskapet) och mer sekulära demokrater. I detta läge är det viktigare än någonsin att stötta radikala vänsterkrafter i Syrien. Vi fortsätter vår inriktning på att stödja den civila gräsrotsorganiseringen och folkliga demokratiska återuppbyggnaden.

Att förödande krig gynnar reaktionära krafter i alla läger vet vi, men vi försvarar folkupprorets rätt till väpnat självförsvar mot regimens massmördare. Att utan väpnat motstånd låta upproret slaktas är en otänkbar ståndpunkt för socialister. Erfarenheten talar här sitt tydliga språk. När upproret i Hama krossades 1982 lät diktaturen massakrera över tiotusen människor och jämna de upproriska stadsdelarna med marken. Syriens upproriska visste vilket öde som väntade dem. Assadregimen måste bort, det är en förutsättning för att stoppa krigets fruktansvärda spiral och för en fredlig utveckling av revolutionen. Det är den ståndpunkt vi företräder i antiimperialistiska rörelser och bland fredsaktivister.

Antaget av Socialistiska Partiets styrelse 24/1 2013

 


Bra och billiga bostäder är en rättighet

Gårdagens dom i Hyresnämnden som ger Stena Fastigheter rätt att chockhöja hyrorna på Pennygången kommer inte som en överraskning. Den visar bara att lagen står på fastighetsägarnas sida och att bostaden håller på att förvandlas från en rättighet till en vara.

Den långa strid som de boende på Pennygången fört, och förhoppningsvis fortsätter, är mycket viktig och handlar om mycket mer än några lägenheter på Högsbohöjd. Dels gäller det de hundratusentals lägenheter från sjuttiotalet snart måste renoveras och där värdarna nu får fritt fram att höja hyrorna våldsamt, inte minst eftersom de kommunala bolagen numera enligt lag måste fungera lika vinstmaximerande som vilken privat värd som helst.

Dels kom samma dag som dag som domen föll regeringens utredning som föreslår att alla spärrar ska släppas och hyrorna sättas helt efter marknadens villkor, det vill säga även hyresrätter ska förbehållas dem som har pengar. Samhället dras isär ännu mer än idag, vinnarna är de rika och bolagen, förlorare alla vi andra.

Detta är en samhällsutveckling vi inte får acceptera! Bra och billiga bostäder åt alla är ingen orealistisk dröm, kunde man bygga sådana för 40 år sedan är det möjligt idag. Det hela är bara en fråga om politisk vilja. Starka krafter driver på för att fortsätta dagens utveckling och ska den kunna hejdas krävs att många  fler boende agerar på samma sätt som på Pennygången och går samman mot värdarnas vinstjakt, för vår rätt till bra, billiga bostäder.

– Återställ de kommunala bolagens roll som allmännyttiga bostadsbolag med syfte att bygga och förvalta billiga lägenheter    till självkostnadspris!
– Stoppa marknadshyrorna, bostad är en rättighet, inte en vara.

Styrelsen för Socialistiska Partiet i Göteborg 121220