Ett litet, litet steg i rätt riktning – Kampen har bara börjat

kongress-2013Formuleringen att kommunerna ska ha ett ”avgörande inflytande”, till skillnad mot enbart ”inflytande” som det stod i partistyrelsens ursprungliga förslag, vid nyetablering av skolor blev det simsalabim som kom att ena s-kongressen i den laddade frågan om vinster i välfärden. Därtill fick anhängarna av vinstförbud i den slutgiltiga texten med allmänna formuleringar som att ”vinstintresse ska inte vara styrande i välfärden” och ”vinstutdelning kan inte ske på bekostnad av kvalité”.

Beslutet bör ses, om det blir lagstiftning efter valet 2014, som en käpp i hjulet för de kapital som tillskansar sig stora profiter i den svenska välfärden, men i brist på¨förslag om förpliktigande nationell lagstiftning mot vinstuttag är det ingenting som skulle kunna sätta stopp för bolagens härjningar. Redan idag har exempelvis 171 av Sveriges 290 kommuner infört, eller fattat beslut om att införa, Lagen Om Valfrihet (LOV) som ger vårdkapitalet fritt fram att konkurrera om anbud inom vård- och omsorgssektorn. Beslutet skulle enbart kunna leda till att politikerna i socialdemokratiskt styrda kommuner får ett skarpare verktyg för att säga nej till nyetableringar av friskolor. Det är ett steg i rätt riktning, men endast ett litet, litet steg.

Vi som kämpar för en vinstfri välfärd utan privata bolag bör tolka det hela som att den socialdemokratiska ledningen i någon mån tvingades gå en stark väljar- och medlemsopinion till mötes, men vi har en lång väg att vandra. Motståndet i handling måste växa och trycket öka på det politiska etablissemanget – kampen har bara börjat.

Socialistiska Partiet Verkställande utskottet 6/4-2013

Solidaritetskväll för Syrien

644700_432439476841195_675230260_nEn fantastisk solidaritetskväll för Syrien mot Assad-diktaturen hölls på fredagskvällen i Stockholm på tvåårsdagen av det fredliga folkupprorets inledning. Ett par hundra deltagare fick Folkets hus i Årsta att bågna och ett brett artistuppbåd, med allt från poesi och dans till sång och musik, gjorde kvällen till en storartad hyllning till det syriska folkets kamp mot diktaturen. Socialistiska Partiet representerades bland andra av veckotidningen Internationalens chefredaktör Gunvor Karlström och Anders Wettermark från stockholmsavdelningen som framförde partiets solidaritetshälsning (nedan) och överräckte tusen kronor till kvällens insamling för syriska flyktingar. I denna ödestid för det syriska folket utgjorde kvällen en viktigt steg i en alltmer akut solidaritetsrörelse.

 

Solidaritetshälsning från Socialistiska Partiet i Stockholm:

Solidaritet med Syriens folk mot diktaturen!

Den fredliga syriska folkrörelsen för demokrati, mänskliga rättigheter och social rättvisa som inleddes för två år sedan möttes omedelbart av Assad-diktaturen med ohyggligt våld och massmord. Att regimen bara kan hålla sig kvar vid makten genom blodig terror har länge stått klart för en värld. Ändå understöds blodsväldet av medbrottslingarna i Moskva, Teheran och på andra håll. Men även stora delar av västvärlden har valt att titta bort och låta terrorn fortsätta.

Vi, socialister i Sverige, upplever det pinade syriska folkets lidande som vår egen smärta, vi delar det syriska folkets hat mot diktaturen och dess vrede över omvärldens undfallenhet och passivitet.

Vi är med i kampen mot förtrycket tills regimens sista mördare besegrats och det syriska folket kan bygga upp ett nytt fritt, demokratiskt och jämlikt Syrien.

  • Skam över de politiska förbrytarregimer som beväpnar Assad-regimens bödlar!
  • Leve det syriska folkets hjältemod och kampen för att störta diktaturen!
  • Leve den internationella solidariteten för frihet, demokrati och rättvisa!

Socialistiska Partiet i Stockholm hälsar dagens solidaritets- och kulturafton för det syriska folkets kamp mot diktaturen och skänker tusen kronor till kvällens insamling till Syriens flyktingar.

Fredag 15 mars 2013

Ingen profit i äldreomsorgen – stoppa LOV!

olika-vård

Göteborg har hittills förskonat från LOV – Lagen om Valfrihet. Nu pågår tydligen underhandlingar för att få Miljöpartiet att göra gemensam sak med de borgerliga i frågan och därmed släppa in profitintresset i äldreomsorgen.

LOV är ett verktyg de borgerliga regeringspartierna använder för att förvandla offentliga sektorn till en lukrativ marknad åt kapitalet på skattebetalarnas bekostnad. Lagen tvingar kommuner att släppa in privata vinstintressen i vård- och omsorgssektorn. Ännu har man inte lyckats göra LOV till en nationell lagstiftning på alla välfärdsområden men det är tydligt att det är dithän kapitalintressena och dess politiska företrädare i form av regeringspartierna strävar. I 129 av landets 290 kommuner har LOV redan införts.

Om Miljöpartiet gör upp med de borgerliga sviker de folkmajoriteten. Ett stort antal undersökningar visar att det finns ett massivt stöd för en vinstfri välfärdssektor i offentlig regi.

De borgerliga använder brister i den offentliga välfärden för att motivera kraven på privatiseringar. Men bristerna är till övervägande del följden av årtionden av nedskärningar. Välfärdssektorns andel av BNP är stadigt minskande sedan början på 1990-talet.

Äldreomsorgen i Göteborg behöver inga riskkapitalister. Vad som behövs för att garantera omsorgen i hemtjänst och på äldreboenden är fler anställda – med högre löner, bättre arbetstider och mer inflytande över arbetet.

Avdelningsstyrelsen Socialistiska Partiet, Göteborg

2013-02-17

 

Assadregimen måste bort!

Socialistiska Partiet stöder den demokratiska och revolutionära kampen för att störta Assad-diktaturen. Vi vänder oss mot såväl imperialismens som regionala stormakters (Saudi, Quatar, Iran, Turkiet) försök att hävda sina intressen på det syriska (och kurdiska) folkets bekostnad. Vi försvarar likaså den demokratiska och ickesekterstiska upprorsrörelsen mot såväl regimen som mot jihadister (al-Nuzra, syriska al-Qaida mfl) vilka försöker utnyttja kampen för sina reaktionära målsättningar.

Just i dessa dagar tycks motsättningarna öka mellan Fria syriska armen och jihadisterna. Samtidigt slits oppositionens paraplyorganisation, den Nationella Koalitionen, mellan islamister (Muslimska Brödraskapet) och mer sekulära demokrater. I detta läge är det viktigare än någonsin att stötta radikala vänsterkrafter i Syrien. Vi fortsätter vår inriktning på att stödja den civila gräsrotsorganiseringen och folkliga demokratiska återuppbyggnaden.

Att förödande krig gynnar reaktionära krafter i alla läger vet vi, men vi försvarar folkupprorets rätt till väpnat självförsvar mot regimens massmördare. Att utan väpnat motstånd låta upproret slaktas är en otänkbar ståndpunkt för socialister. Erfarenheten talar här sitt tydliga språk. När upproret i Hama krossades 1982 lät diktaturen massakrera över tiotusen människor och jämna de upproriska stadsdelarna med marken. Syriens upproriska visste vilket öde som väntade dem. Assadregimen måste bort, det är en förutsättning för att stoppa krigets fruktansvärda spiral och för en fredlig utveckling av revolutionen. Det är den ståndpunkt vi företräder i antiimperialistiska rörelser och bland fredsaktivister.

Antaget av Socialistiska Partiets styrelse 24/1 2013

 


Bra och billiga bostäder är en rättighet

Gårdagens dom i Hyresnämnden som ger Stena Fastigheter rätt att chockhöja hyrorna på Pennygången kommer inte som en överraskning. Den visar bara att lagen står på fastighetsägarnas sida och att bostaden håller på att förvandlas från en rättighet till en vara.

Den långa strid som de boende på Pennygången fört, och förhoppningsvis fortsätter, är mycket viktig och handlar om mycket mer än några lägenheter på Högsbohöjd. Dels gäller det de hundratusentals lägenheter från sjuttiotalet snart måste renoveras och där värdarna nu får fritt fram att höja hyrorna våldsamt, inte minst eftersom de kommunala bolagen numera enligt lag måste fungera lika vinstmaximerande som vilken privat värd som helst.

Dels kom samma dag som dag som domen föll regeringens utredning som föreslår att alla spärrar ska släppas och hyrorna sättas helt efter marknadens villkor, det vill säga även hyresrätter ska förbehållas dem som har pengar. Samhället dras isär ännu mer än idag, vinnarna är de rika och bolagen, förlorare alla vi andra.

Detta är en samhällsutveckling vi inte får acceptera! Bra och billiga bostäder åt alla är ingen orealistisk dröm, kunde man bygga sådana för 40 år sedan är det möjligt idag. Det hela är bara en fråga om politisk vilja. Starka krafter driver på för att fortsätta dagens utveckling och ska den kunna hejdas krävs att många  fler boende agerar på samma sätt som på Pennygången och går samman mot värdarnas vinstjakt, för vår rätt till bra, billiga bostäder.

- Återställ de kommunala bolagens roll som allmännyttiga bostadsbolag med syfte att bygga och förvalta billiga lägenheter    till självkostnadspris!
- Stoppa marknadshyrorna, bostad är en rättighet, inte en vara.

Styrelsen för Socialistiska Partiet i Göteborg 121220

 

Inga fler SAS–avtal!

De avtal som SAS och de fackliga organisationerna på företaget slutit riskerar att få allvarliga konsekvenser för alla arbetande i Skandinavien. Att de fackliga ledningarna och även många enskilda anställda hellre tar försämrade löner och arbetsvillkor än konkurs och arbetslöshet är fullt begripligt, ställda som de blev inför bolagsledningens chocktaktik.

Men eftergifter mot företagen räddar inga jobb, de kan möjligen för stunden påverka vilka jobb som slaktas. År 2004 såg vi hur GM spelade ut fabrikerna i Trollhättan och Rüsselsheim mot varandra enligt ett mönster som länge varit vanligt i USA. Då ”vann” Rüsselsheim bara för att nu se jobben försvinna till fabriker i Storbritannien och Polen som ger ännu bättre villkor för företaget.

Avtalen på SAS innebär att fackföreningsfientliga företag som Ryanair blir riktmärke för löner och arbetsvillkor i hela branschen vilket i sin tur kommer att göra att dessa företag sätter än starkare press på sina anställda och så vidare. En ond spiral mot botten som kommer att smitta av sig på andra företag och branscher, i synnerhet när de backas upp av ryanariregeringar som den svenska. Vinnare är de stora bolagen och förlorare arbetare i alla länder.

Fackföreningarnas första och viktigaste uppgift är att hindra sådan lönekonkurrens, att enskilda och grupper ska hålla samman istället för att bjuda under varandra för att ”rädda jobben”. En avgörande uppgift blir då att organisera dem som ännu är oorganiserade och tvinga de företag som hittills vägrat förhandla att sluta avtal.

Flygbranschen har många speciella problem, ett sådant är att den är för stor. Flyget är det mest klimatskadliga transportmedlet och samtidigt det som ökat mest, bland annat genom det billighetsflyg som blivit möjligt genom ett hänsynslöst utnyttjande av personalen. Detta kan inte fortsätta, flygresandet måste på sikt minska kraftigt om klimatmålen ska kunna uppnås. Men en sådan förändring ska inte ske på de anställdas bekostnad utan som en del av en omställning av hela samhällets transporter och produktion där de anställdas kunskaper tas till vara i samhälls- och klimatnyttig verksamhet.

Socialistiska Partiet,

Verkställande Utskottet

21 november 2012


Varselvågen kan stoppas – Alla behövs i arbete

Uttalande från Socialistiska Partiet

Volvo Lastvagnar sparkar ut bemanningsanställda, Huskvarna, som nyss meddelade att de ökat (!) sin kvartalsvinst med 80 miljoner, drar ner med 600 efter att nyss ha gjort sig av med 300 visstidare och inhyrda och Eriksson toppar med att med 1 500 personer ska bort. Så ser en halv vecka i krisens Sverige ut.

Företagens strategi för att möta krisen är uppenbar: liksom vid förra krisen 2008-09 är det de arbetande som skall bära bördorna av systemets misslyckande. Personalen ska skäras ner, produktionen rationaliseras och fort ska det gå så att inte aktieägarna blir otåliga.

De ägare som nu kastar ut tusentals i arbetslöshet bara för att garantera sina allt mer kortsiktiga vinster har moraliskt sett förverkat sin rätt att driva företag, och ett ekonomiskt system där det är högsta visdom att kasta ut arbetsföra människor i arbetslöshet kan bara betraktas som ett sjukt system. Än mer som behoven på alla samhällsområden är enorma, i vård, skola, och omsorg för att inte tala om de enorma industrisatsningar som måste till för att bryta loss samhället ur fossilberoendet. Mot företagens ansvarslösa nedrivning av produktionen borde fackföreningar och andra folkrörelser ställa ett program för socialt och miljömässigt nyttiga arbeten. Det skulle kunna ge alla ett meningsfullt arbete och skapa en väldig nytta i samhället.

En omedelbar facklig försvarslinje skulle kunna vara att kräva att den statliga permitteringslönen som avskaffades 1995 ska återinföras. Det skulle åtminstone hejda avtryckarfingret på de allra mest avskedsglada direktörerna en tid och göra det svårare att splittra kollektiven på arbetsplatserna med uppsägningar och osäkra anställningsformer.

Just nu förbereds också avtalsförhandlingar för hela arbetsmarknaden och med all säkerhet kommer företagen att med krisen som argument ställa krav på försämrade löne- och arbetsvillkor. Från hela den samlade fackföreningsrörelsens sida borde det självklara svaret vara:

- Inga uppsägningar på företag som går med vinst!

- Förkortad arbetstid istället för arbetslöshet!

- Återinför statlig permitteringslön!

- Inga eftergifter i de förestående avtalsförhandlingarna!

- En facklig plan för jobb och klimatomställning!

8 november 2012

Socialistiska Partiet, Verkställande utskottet

 


Frige Dror Feiler – agera nu Carl Bildt!

Den israeliska regeringen lät sina kommandosoldater gå till angrepp och kapa Estelle som var på väg mot Gaza och gjorde sig därmed än en gång skyldig till brott mot internationell rätt.

Inte nog med detta fängslade den sedan alla människorättsaktivisterna som var med på båten, vilket också strider mot internationell rätt. Och som om allt detta inte vore nog har den israeliska regeringen separerat Dror Feiler från de övriga fängslade svenskarna.

Israels brutala agerande har med all rätt mötts av protester i internationell skala. Det måste bli ett slut på Israels statsterroristiska fasoner!

Den svenska regeringen – med Carl Bildt i spetsen – MÅSTE GENAST KRÄVA att Dror Feiler och hela Estelles besättning omedelbart friges!

Socialistiska Partiets verkställande utskott

Fördöm Israels piratdåd

Svenska regeringen måste fördöma Israels piratdåd. Frige omedelbart aktivisterna från Ship to Gaza! Bryta blockaden!

Socialistiska Partiet fördömer Israels bordning av Ship to Gaza och attentatet mot den internationella solidariteten och folkrätten. Återigen visar den israeliska regimen och militären sitt förakt för internationell lag och rätt och genomför en brutal piraträd på internationellt vatten mot en hjälpsändning till det blockerade Gaza. Återigen demonstrerar västvärldens regeringar sin ynkliga undfallenhet och medbrottslighet genom att låta piratdåden fortgå.

Vi i Socialistiska Partiet är stolta över att svenska solidaritetsaktivister gång på gång är med om att försöka bryta blockaden mot Gazas instängda befolkningen. Vi vänder oss med avsky mot den israeliska regimens militära övergrepp mot en fredlig och humanitär solidaritetskonvoj.

Vi kräver att den svenska regeringen offentligt och skarpt protesterar mot Israels brottsliga aktion. Den svenska regeringen måste omedelbart kräva att Ship to Gazas aktivister friges. Allt svenskt militärt samarbete och vapenexport till Israels måste avbrytas. Internationella påtryckningar måste bryta Israels blockad mot Gaza.

Allt stöd åt Ship to Gaza, frige de gripna aktivisterna, bryt Israels blockad!

Socialistiska Partiet, partistyrelsen 20 oktober

 


- Ajöss, Berlusconi – bekämpa Montis bankir-regering!

Italienska socialister:

- Ajöss, Berlusconi – bekämpa Montis bankir-regering!

Den socialistiska organisationen Sinistra Critica välkomnar Berlusconis fall. Men Mario Montis nya regering är tillsatt för att tillgodose bankernas och EU-ledningens intressen. Nu krävs omedelbara val och formerandet av en bred antikapitalistisk opposition som kan organisera det sociala och politiska motståndet mot de styrandes kris-”lösningar”, menar de italienska socialisterna i ett uttalande.

Uttalandet, som antagits av Sinistra Criticas nationella styrelse, lyder:

”De tusentals kvinnor och män som samlades på torgen i så många städer hade all rätt i att fira avgången från den man som orsakat så mycket skada under de år han varit premiärminister eller i opposition.

Till skillnad från många av dem som firar är vi dock inte likgiltiga till det sätt på vilket Berlusconi föll, eller inför dem som kommer att efterträda honom. Vi deltar inte heller i lovsångerna för president Napolitano. Han understödde Berlusconis avgång för att tillgodose kraven från kapitalägarna och EU-ledningen. De såg att Berlusconi och hans regering var oförmögna att driva igenom det ekonomiska nedskärningsprogrammet och nedmonteringen av social service, som enligt dem är den ”enda vägen” för att möta krisen i Europa.

Inte heller kan vi glömma att åstramningsprogrammet nu sker i Mario Montis namn, den man som förbjudit minsta lilla statliga satsning i syfte att tillfredställa de stora bankernas intressen och för att säkra avregleringen av finanssystemet. Det är samma Mario Monti som använde högertidningen Corriere della sera för att hylla de reaktionära ”reformer” som genomförts av Gelmini och Marchionne. Kan någon inom vänstern på allvar tycka att denne man representerar något ”bättre”?

Det finns inget ”efteråt”. Vad vi har är ett nu med en regering som är fientlig till arbetarbefolkningens intressen. Dess enda program är att på nytt vidta ekonomiska och finansiella åtgärder mot arbetarna: gigantiska privatiseringar av den gemensamma välfärdssektorn för att möta kraven från det europeiska kapitalet. Det är en regering som är försäljare av en ideologi som säger att vi bara kan komma ur krisen med hjälp av än större attacker på välfärden, löner och pensioner än de som vi redan genomlidit under de senaste tjugo åren.

För arbetare, folk med osäkra anställningsförhållanden, ungdomar och invandrare återstår bara ett möjligt val – en omedelbar och bestämd opposition mot Monti-Napolitano-regeringen. Vi måste skapa de argument och de organisationsformer som behövs för att göra motstånd mot de styrandes planer. Vi måste formera ett nätverk som ställer frågorna om de sociala och politiska alternativ som behövs för att de som orsakade krisen ska tvingas betala för den.

Statens institutioner erbjuder inga genvägar. Den enda demokratiska vägen måste gå via omedelbara allmänna val där olika politiska program får ställas mot varandra för att dra lärdomar av det som hänt de senaste fyra åren – där en antikapitalistisk vänster bör vägra varje ”nationell enighet” eller ”teknisk” kompromiss och istället organisera en social och politisk opposition. Vi bjuder in alla att bygga upp bredast möjliga enighet bland dem som avvisar Montiregeringen till förmån för en vänster som kan leda vägen ut ur krisen. Vi kommer att delta i denna breda samling.”

Översättning från International Viewpoint: Björn Rönnblad