Världskongress 2018

Nästa år har Fjärde Internationalen, den världsrörelse som Socialistiska Partiet tillhör, kongress. Inför denna kommer Socialistiska Partiet att ordna en öppen konferens i Stockholm där vi kommer att diskutera samma frågor som våra kamrater runt om i världen. Till vår hjälp har vi ett antal texter som funnits på engelska en längre tid men som vi nu börjat översätta till svenska tack vare hjälpsamma kamrater. Dessa kommer att kunna läsas här på sidan så fort de är klara.

 

Fjärde internationalens roll och uppgifter
Denna text försöker dra en del slutsatser om Fjärde Internationalens erfarenheter, beskriva vilka behov av organisering vi står inför i världen idag och framförallt vad blir då Fjärde Internationalens roll och uppgifter i detta.
FI:s roll och uppgifter

 

Sociala omvälvningar, motstånd och alternativ
Hur ser de sociala kamperna, deras förutsättningar och potential ut idag? Den här texten orienterar i de stora förändringar som sätter ramarna för hur politisk och social kamp kan föras och resonerar även kring vilka uppgifter socialister behöver ställa sig.
Sociala omvälvningar, motstånd och alternativ