Stadgar och program

SP:s stadgar som antogs av den 27e kongressen

Stadgar

 

SP:s program består av två delar. Handlingsprogram och grundsatser

Handlingsprogram
Grundsatser

I övrigt antar vi ett mer ett mer fokuserat eller dagsaktuellt politisk program som är resultatet av en särskild debatt och process i partiet.

 

Dokument antagna på partikongressen 2019

Politisk rapport och resolution

 

Riksdagsvalet 2018

Valmanifest

 

Dokument antagna på partikongressen 2017

Politisk rapport och resolution

Om fackföreningar och andra sociala rörelser

Frigörelse från allt förtryck

 

Äldre dokument

Krismanifest
2012 SP samlade 100 personer i Malmö för en antikapitalistisk konferens där vi presenterade vår inriktning för vänstern, men också breddade oss själva genom diskussioner och möten med människor.

Libyen – Revolutionen, imperialismen och solidariteten 2011
2010 stod debattens vågor höga om synen på upproren i arabvärlden i allmänhet och Libyen i synnerhet. Följande uttalande och resolutioner antogs av partistyrelsen och partirådet som hölls 2011.

Klimatresolution 2008
Fjärde Internationalens medlemmar i både Sverige och Europa har stått längst fram vad gäller att analysera klimatförändringar och vad detta kommer att innebära både socialt och politiskt. 2008 presenterade Socialistiska Partiet en resolution om klimatet, krisen och klasskampen och gav vänstern en grundlig analys av förhållandena.

Politisk resolution 2004
En text som är inriktad på de årens politiska händelseutveckling och partiets inriktning.

Socialistiska Partiets stadgar
Stadgarna som gällde fram till partiets ombildning vid den 27e kongressen.