Kapitalistisk globalisering, imperialismer, geopolitiskt kaos och deras följder